ວີດີໂອ

ແມ່ຍິງລາວຄົນທີ 3 ທີ່ຖືພາ ຕິດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໄທຍ

2021-08-17

ແມ່ຍິງລາວ ຄົນທີ 3 ທີ່ຖືພາ ຕິດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໄທຍ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ການປິ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍ.