ວີດີໂອ

ໂຄງການຂຍາຍ ເຂດເສຖກິຈ ສະເພາະ ບໍ່ເຕັນແດນງາມ

2022-08-10

ເຂດພັທນາ ເສຖກິຈ ສະເພາະ ບໍ່ເຕັນ ແດນງາມ ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະ ຂຍາຍພື້ນທີ່ ການກໍ່ສ້າງອອກໄປອີກ ເພື່ອຮອງຮັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ຫວັງເປັນແຮງກະຕຸ້ນເສຖກິຈ ໃຫ້ສປປ ລາວ ຂະນະທີ່ ການຄຸ້ມຄອງ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ