ວີດີໂອ

ທັສນະຄະຕິ ຂອງຄົນໄທຍ ຕໍ່ຄົນງານລາວ ໃນປະເທດໄທຍ

2024-01-24

ໄທຍ ເປັນປະເທດປາຍທາງ ຂອງຄົນງານ ໃນຫຼາຍປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າມາ ຫາວຽກເຮັດ ແລະ ໃນຮອບປີ ທີ່ຜ່ານມາ ທັສນະຄະຕິ ຂອງຄົນໄທຍ ທີ່ມີຕໍ່ ຄົນງານຂ້າມຊາຕ ເປັນຕົ້ນ ຄົນງານລາວ ມີທ່າທີ ທີ່ດີຂຶ້ນ, ສ່ວນນຶ່ງ ເປັນຍ້ອນ ການເປີດຮັບຂໍ້ມູນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຜ່ານສື່ສັງຄົມ ອອນລາຍນ໌ ຂອງຄົນໄທຍ.