ວີດີໂອ

ຕາຝັ່ງແຄມຂອງ ຖືກເຊາະເຈື່ອນ ຍັງບໍ່ສາມາດຫາທາງອອກໄດ້

2024-06-18

ໃນໄລຍະ 6 ປີທີ່ຜ່ານມາ ປັນຫາດິນຕາຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເຊາະເຈື່ອນນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື່ອຍເລື່ອຍ ໃນຫລາຍແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະແຂວງສະຫວັນເຂດ ແຕ່ປັນຫາດັງກ່າວ ແຕ່ຍ້ອນແຂວງຕ່າງໆ ບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍ ທີ່ຈະໄປແກ້ໄຂໄດ້ທັ້ງຫມດ.