ວີດີໂອ

ຊາວປະມົງ ພື້ນບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກເຂື່ອນ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ

2022-08-02

ນີ້ຄື ຄວາມອຶດອັດໃຈ ຂອງຊາວບ້ານ ບ້ານບຸ່ງຄລ້າ ແຂວງບຶງການ ຂອງໄທຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມາຕລອດ ໄລຍະເວລາ 10 ປີ ຫຼັງຈາກ ທີ່ການສ້າງເຂື່ອນ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະແມ່ນ້ຳສາຂາ ແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນລາວ ສົ່ງຜົລໃຫ້ ປະຊາກອນປານ້ຳຂອງ ຫລຸດລົງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການຫາປາ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອລ້ຽງຊີພ ຕາມວິຖີທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ປະຕິບັດສືບທອດ ຕໍ່ໆກັນມາ ແຕ່ບັນພະບຸຣຸສ ກາຍເປັນຄວາມຍາກ ລຳບາກ ໃນປັດຈຸບັນ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ