ວີດີໂອ

ຍິງສາວລາວພົ້ນຈາກເຫຍື່ອ ຄ້າມະນຸສ

2018-11-14

ຍິງສາວລາວ ຖືກນາຍຈ້າງໄທ ທຳຮ້າຍ ຮ່າງກາຍ ທັງຕົກເປັນ ເຫຍື່ອ ຄ້າມະນຸສ ເຖິງ 5 ປີ ໄດ້ຖືກຊ່ອຍເຫລືອ ຈາກ ຂຸມນະຮົກ ສົ່ງກັບຄືນ ສູ່ຄອບຄົວ ທີ່ ແຂວງຈຳປາສັກ.