ວີດີໂອ

ທາງຣົດໄຟຄືຄວາມຫວັງ ຂອງລາວ

2019-02-14

ໂຄງການ ທາງຣົດໄຟ ຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ເປັນຄວາມຫວັງ ຂອງລາວ ໃນການຫຼຸດພົ້ນ ຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ.