ວີດີໂອ

ຍິງລາວຖືພາ ຢູ່ໄທຍ ຕິດໂຄວິດ-19 ລໍຖ້າ ການຊ່ວຍເຫຼືອ

2021-08-07

ຍິງລາວ ຖືພາ 7 ເດືອນ ຢູ່ໄທຍ ຍັງບໍ່ໄດ້ ເຂົ້າປິ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍ. ລາວຕິດໂຄວິດ-19 ແຕ່ ວັນທີ 25 ກໍຣະກະດາ 2021.