ວີດີໂອ

ກອງປະຊຸມວຽກງານຕ້ານ ມາເລເຣັຽ

2019-05-07

ຄົນຕິດໄຂ້ປ່າ ມາເລເຣັຽ ໃນລາວ ມີແນວໂນ້ມ ຫຼຸດລົງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າ ວິຕົກ ແລະ ເປັນຫ່ວງ ກໍຄື; ການດື້ຢາ ຂອງ ພຍາດ ມາເລເຣັຽ ຊຶ່ງ ອາດປິ່ນປົວ ໃຫ້ຫາຍຂາດບໍ່ໄດ້.