ວີດີໂອ

ບຸນນະມັສການ ພຣະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ ພ.ສ 2564

2021-11-20

ບຸນທາດຫຼວງ ປະຈຳ ພ.ສ 2564, ດຳເນີນໄປແບບງຽບເຫງົາ ເນື່ອງຈາກ ໂຄວິດ-19 ຍັງຣະບາດໃນຊຸມຊົນຢູ່. ທາງການລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສເລີມສລອງ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ໄດ້ແຕ່ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ