ວີດີໂອ

ຊາວນາ ປະສົບບັນຫາ ຕົ້ນທຶນການເຮັດນາ ສູງຂຶ້ນ

2022-11-16

ໃນປີ 2022 ນີ້, ຊາວນາຫຼາຍຄົນ ພາກັນປະສົບກັບບັນຫາ ຕົ້ນທຶນໃນການເຮັດນາ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກປຸ໋ຍບຳລຸງເຂົ້າ ມີລາຄາແພງ ຈາກທີ່ປີກາຍນີ້ ລາຄາປະມານເປົ໋າລະ 1 ແສນປາຍ ຫາ 2 ແສນກີບ, ແຕ່ຕົກມາປີນີ້ ລາຄາປຸ໋ຍ ຕົກເປົ໋າລະ 4 ແສນປາຍ ຫາ 5 ແສນປາຍກີບ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ບາງຄົນຈຶ່ງຈຳໃຈເຮັດນາ ແບບທັມມະຊາດ ເຖິງຈະໄດ້ເຂົ້າບໍ່ງາມ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີຕົ້ນທຶນທີ່ສູງ.