Việt Nam trình bày vấn đề Nhân quyền trước LHQ

Cuối tuần qua, Việt Nam đã ra trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để trình bày về tình trạng nhân quyền ở trong nước.

2009.05.11
VN-UNR-protest-305.jpg Biểu tình trước trụ sở Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geveve, lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Hình do thính giả gửi đến Ban Việt ngữ

Thông tín viên Lan ca Ban Vit Ng - Đài Á Châu T Do có mt ti cuc hp đã gi v bài tưng trình sau đây.

Phúc trình ca VN

Ông Phm Bình Minh, Đ Nht Th Trưng Ngoi Giao Vit Nam, trình bày bng tiếng Anh bn phúc trình rút ngn t bn viết hơn 100 trang trưc Hi Đng Nhân Quyn LHQ trong mt tiếng đng h.

Ông Minh cho biết đã nhn đưc nhng câu hi viết trưc ca Argentina, Canada, Đan Mch, Hungary, Hoà Lan, Na Uy, Thu Đin và Anh Quc, v các vn đ t do ngôn lun, t do báo chí, t do lp hi, t do tín ngưng và tôn giáo, vn đ sc tc, s tham gia ca các t chc qun chúng, nhưng ông nhn  mnh rng qua các câu hi này, tiếc thay, có nhng phúc tình vô căn c nên ông bác b nhng lun điu xu khi đ cp nhân quyn và dân ch Vit Nam.

Qua bn phúc trình, ông Th Trưng Ngoi Giao Vit Nam đ cp mi khía cnh trong xã hi Vit Nam, t nhân quyn, tôn giáo, báo chí, xã hi, kinh tế, giáo dc, y tế, vân vân, xem như mi vic đu hoàn ho, tuyt vi.

Tuy nhiên, ông Phm Bình Minh công nhn có tn đng nhng thiếu sót và vic làm sai trái, thí d như h thng pháp lut ca Vit Nam chưa rõ ràng, có nhiu điu chng chéo hoc mt s mâu thun trong vài lãnh vc, s am hiu hn chế v nhân quyn ca m s ngưi điu hành mt s đa phương, hoc chưa quen thuc vi các điu lut trong các công ưc quc tế mà Vit Nam ký kết, cũng như thiếu hiu biết v chính sách lut pháp ca nhà nưc đưa ti vic làm sai trái.

Thiếu k lut cũng là mt vn đ khác cn khc phc. Th Trưng Phm Bình Minh cho biết Vit Nam đã ban hành 13.000 lut mi t năm 1986 đến nay.

Quốc tế hi đáp

Sau bn phúc trình là phn phát biu ca các quc gia thành viên. Cuc kim dim kéo dài gn 4 tiếng đng h.

Ti Hi Đng Nhân Quyn LHQ có mt nhóm quc gia thưng bo bc nhau, trưc kia gi là "nhóm cùng quan đim" nay gi là "nhóm cc quyn" (Axis of Sovereignty) gm có 19 nưc.

Nơi hi trưng hôm nay nhóm này đã lên tiếng khen tng Vit Nam, như trưng hp Miến Đin, Ai Cp, Nga, Lào, Cuba, Sudan, Syria, Libya.

Tuy nhiên, cũng thuc nhóm này, nhưng Trung Quc ngoài vic khen tng li có li lên lp Vit Nam nên c gng san bng h giàu nghèo.

Cũng thế, Iran khuyên Vit Nam phi có nhng bin pháp mnh m ci tiến h thng lut pháp và chng tham nhũng, chng đưng dây bán dâm.

VN-UNR-05082009-305.jpgMt s nưc khác như n Đ, Sri Lanka, Algeria thì khen quan đim nhân quyn ca Vit Nam như cuc tranh đu giành đc lp dân tc.

Trái li, nhiu nưc t v quan ngi trên mt s vn đ nên t li cht vn hoc đưa ra các li khuyến cáo.

Trên lãnh vc t do tôn giáo có các nưc Hoa Kỳ, Nht Bn, Đc, Ba Lan, Hungary, Lebanon, Anh Quc, Tân Tây Lan, vân vân,

Ý và Tân Tây Lan đ xut báo cáo viên LHQ đc nhim t do tôn giáo phi đến điu tra Vit Nam.

Cng Hoà Liên Bang Đc nêu cao vai trò ca các tôn giáo ti Vit Nam.

Hoa Kỳ yêu cu đy nhanh tiến trình đăng ký ca các giáo hi, yêu cu phc hi quyn sinh hot pháp lý ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht, đc lp vi Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam tc giáo hi Pht Giáo nhà nưc, cũng như cho các giáo phái Hoà Ho và Cao Đài.

Đến lãnh vc t do báo chí, nhiu nưc quan tâm như Na Uy, Thu Sĩ, Phn Lan, Thu Đin, Canada, Hoà Lan, Úc Đi Li, Anh Quc, Hoa Kỳ, Đc, vân vân.

Các khuyến cáo đưa ra trên lãnh vc báo chí là yêu cu xét li lut báo chí tương hp vi Công Ưc Quc Tế V Các Quyn Dân S và Chính Tr ca Liên Hip Quc, yêu cu công nhn t do ngôn lun và bãi b nhng điu hn chế.

Phn Lan nói lên mi e ngi lut báo chí mi mà Vit Nam đang chun b s cho phép nhà nưc kim soát cht ch hơn trưc.

Canada, Anh Quc, Na Uy và Thu Đin khuyến cáo Vit Nam nên cho phép ra đi báo chí tư nhân và đc lp.

Thu Đin, Canada và Na Uy yêu cu Vit Nam chm dt vic kim soát Internet và Blog.

Phn Lan yêu cu gi báo cáo viên Liên Hip Quc đc nhim t do ngôn lun đến Vit Nam điu tra.

Đc bit, Canada yêu cu Vit Nam ban hành lut tin liu nhm bo v các nhà báo phanh phui nn tham nhũng s không b bt.

Nhân danh nhng ngưi ghi danh nhưng không đưc phát biu, tôi thành tht biu t s tht vng trưc quá trình kim đim hôm nay mà theo l đưc căn c trên nguyên tc bình đng, thế nheng đã có nhiu quc gia b gt ra, không cho pháp biu.

Đại diện Ireland

Vn còn nhiu vi phm

Mt vn đ khác đưc quan ngi và lo âu là các điu khon an ninh quc gia trong b lut hình s.

Canada tuyên b rng nhiu khi lut pháp ti Vit Nam dùng đ kết ti nhng ai biu t ôn hoà các quan đim chính tr, đng thi hn chế t do lp hi.

Hoa Kỳ yêu cu Vit Nam hu b các điu khon mơ h v an ninh quc gia, như điu 88 (b lut hình s) v ti tuyên truyn chng nhà nưc, điu 258 v ti li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích nhà nưc.

Hoa Kỳ là nưc duy nht nêu đích danh tù nhân vì lương thc và yêu cu tr t do cho h là Linh mc Nguyn Văn Lý, hai lut sư Nguyn Văn Đài và Lê Th Công Nhân, cũng như nêu đich danh Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht đ uêu cu Vit Nam phc hi quyn sinh hot pháp lý cho giáo hi này.

Ba Lan khuyến cáo Vit Nam hu b pháp lnh 44 v qun chế hành chính cho phép giam gi 2 năm các tri tm giam, qun thc ti gia hay đưa vào nhà thương điên.

Thông qua phát biu ca 60 quc gia thành viên, điu lưu tâm nht là khuyến cáo Vit Nam mi các báo cáo viên Liên Hip Quc đc nhim trên các lãnh vc tôn giáo, t do ngôn lun, bt b trái phép, vân vân.

Pháp, Tip Khc và Latvia nói thng rng sau chuyến đi điu tra ca Báo Cáo Viên LHQ Đc Nhim T Do Tôn Giáo đến Vit Nam năm 1998 thì không còn ai đưc phép viếng thăm dù hin có 6 báo cáo viên LHQ đã xin đi.

Trong s các quc gia không đưc phát biu gm có các quc gia dân ch như Tip (Czech) hin đóng vai trò Ch Tch Liên Hip Châu Âu (EU), Ireland, Vương Quc B, Luxembourg, Hungary, Latvia, vân vân, nên các nưc này đành gi ti Hi Đng bn văn viết li phát biu. Ireland đã đi biu cho 15 nưc lên tiếng phn đi như sau :

"Nhân danh nhng ngưi ghi danh nhưng không đưc phát biu, tôi thành tht biu t s tht vng trưc quá trình kim đim hôm nay mà theo l đưc căn c trên nguyên tc bình đng, thế nheng đã có nhiu quc gia b gt ra, không cho pháp biu. Đây là điu Hi Đng Nhân Quyn LHQ phi xét li."

Quy trình kim đim thưng kỳ toàn din s đưc tam đu chế Canada, Nht Bn và Burkina Faso làm báo cáo tng kết trình Hi Đng Nhân Quyn LHQ vào khoá hp ngày 12 Tháng Năm săp ti.

( Lan, phóng viên Đài Á Châu T Do ti Liên Hip Quc, Geneva).

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
30/12/2009 04:09

ho chi minh .kg co nhan quyen

Anonymous
08/04/2010 02:19

CS ko co nhan quyen

Anonymous
05/01/2010 15:13

đọc xong bài báo làm tôi quá tức ,tôi ước gì trời có mắt và làm cho bọn cs. được hưởng nhân quyền như người dân VN. bây giờ .