Chính Sách Riêng Tư

Khi bạn xem lướt, đọc hay tải về máy từ website của RFA, RFA không thu thập hay lưu trữ địa chỉ (email) hay tên của bạn trừ phi bạn tự nguyện cung cấp nó cho RFA. Những ví dụ về các trường hợp bạn cung cấp thông tin này cho RFA bao gồm đăng ký và sử dụng Bảng Nhắn Tin (Message Board) của RFA, sử dụng dịch vụ podcasting của RFA hay gửi bài cho RFA.


Share


Có hiệu lực từ ngày 26 tháng Chín năm 2005

Xem lướt, đọc và tải về

Tuy nhiên, khi bạn xem lướt, đọc các trang hay tải về thông tin từ www.rfa.org, RFA tự động thu thập và lưu trữ các thông tin liệt kê sau đây về lần viếng thăm của bạn, qua các tập tin nhật ký và “cookies” (một chuỗi các ký tự được lưu vào một tập tin trên đĩa cứng của người dùng khi người dùng viếng thăm một website):

Địa chỉ IP (giao thức internet) của máy truy cập website của RFA

  • Loại trình duyệt web và hệ điều hành được sử dụng để truy cập website của RFA
  • Ngày giờ bạn truy cập website của chúng tôi
  • Địa chỉ của một website khác, nếu bạn kết nối đến www.rfa.org qua website đó.
  • Bạn là khách đã từng viếng thăm, hay mới chỉ đến với website của RFA lần đầu tiên.
  • Các tập tin bạn tải về hay xem

Sử dụng Bảng Nhắn Tin (Message boards) của RFA

Khi bạn tham gia Bảng Nhắn Tin của RFA, RFA thu thập và lưu trữ thông tin liệt kê ở trên. Ngoài ra, bất kỳ thông tin gì bạn tiết lộ trên Bảng Nhắn Tin RFA cũng trở thành công cộng, bao gồm cả địa chỉ email mà bạn cung cấp. Vui lòng xem Quy Định Bảng Nhắn Tin RFA.

Gửi cho RFA

Nếu bạn gửi email, bài, tiểu luận và/hay gửi cho RFA thông qua website của RFA, RFA thu thập và lưu trữ các thông tin liệt kê ở trên. Ngoài ra, RFA có thể đăng bài đã gửi hay trích đoạn từ đó, lên website của RFA. RFA cũng có thể đọc trên đài, hay xuất bản nó, với tên và địa chỉ đầy đủ của bạn nếu bạn đã cung cấp những thông tin đó. Trường hợp bạn không muốn phổ biến phần nào trong những thông tin vừa nói, thì phải xác định trước.

Sử dụng thông tin

Việc sử dụng thông tin thu thập được (như nói ở hai phần trên) hạn chế vào các việc sau: hồi đáp email của người dùng, liệt kê địa chỉ của người dùng khi đăng email của họ hay các bài đã gửi Thông tin cũng đựơc sử dụng vào mục đích bài vở như liên lạc để khảo sát qua mạng, các mục đích nội bộ RFA khác, và các mục đích có ghi rõ vào lúc thông tin được thu thập.

Thông tin do RFA thu thập không cung cấp cho bên ngoài trừ nhà cung cấp dịch vụ cho RFA (chẳng hạn dịch vụ nghiên cứu thính giả của RFA). RFA cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu luật pháp có yêu cầu, nếu RFA tin rằng điều đó là cần thiết để phòng tránh sự lạm dụng hay sử dụng trái phép website của RFA, hay nếu cần thiết để bảo vệ an toàn cá nhân hay tài sản cho người sử dụng website của RFA, hay RFA và nhân viên.

Trẻ em

Phải từ 13 tuổi trở lên mới được đăng ký Bảng Nhắn Tin. Nếu dưới 13 tuổi, xin đừng gửi bất kỳ thông tin gì về mình, kể cả tên, địa chỉ hay địa chỉ email. Nếu phát hiện được là đã thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi càng sớm càng tốt.

Người vào xem tuổi từ 13 đến 18 phải được phép của bố mẹ hay người giám hộ trước khi đăng ký Bảng Nhắn Tin, hay gửi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Kết nối các website khác

Website của RFA có thể có liên kết đến các trang khác. RFA không chịu trách nhiệm cho chính sách riêng tư hay tiết lộ thông tin hay tài liệu thu thập từ các website này.

Chấp nhận Điều Khoản Chính Sách Riêng Tư

RFA dành quyền thay đổi chính sách này tùy ý mình vào bất kỳ lúc nào. Khi bạn sử dụng website của RFA, thì bạn đã đồng ý với bất kỳ chính sách riêng tư nào đang có hiệu lực. Vui lòng đọc ‘Điều khoản sử dụng’ để hiểu các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho việc sử dụng website của chúng tôi

Ý kiến (5)

Xem tất cả ý kiến.

error while rendering plone.comments