Vượt tường lửa

2021.01.01
Làm thế nào để vượt tường lửa?

Ngày càng có nhiều chính phủ sử dụng công nghệ để chặn công dân mình tiếp cận các trang web trên internet và điều này khiến bạn sẽ gặp khó khăn khi truy cập trang web của RFA.
Có một số các công cụ hiện hữu giúp bạn vượt kiểm duyệt. Tuy nhiên, không có cách thức nào là hoàn hảo và người sử dụng nên tìm hiểu và cân nhắc các mối nguy trước khi sử dụng bất cứ công cụ nào. Không có công cụ nào đảm bảo cho bạn an toàn tuyệt đối về riêng tư và ẩn danh.
Một trong những cách phổ biến nhưng không an toàn để tránh kiểm duyệt internet là sử dụng proxy servers. Tất cả các trình duyệt web chính đều hỗ trợ việc sử dụng proxies qua cài đặt settings hoặc ở phần preference menu.
Bạn có thể có thông tin cập nhật về proxy được gửi đến cho bạn một cách tự động bằng cách gửi email đến địa chỉ proxies@rfanews.org
Các công cụ vượt tường lửa
Các công cụ này có sẵn trên các thiết bị di động nhất định. Người sử dụng điện thoại Androids có thể cài đặt OrbotOrweb để tránh kiểm duyệt trên điện thoại di động. 
Artboard 1.png
nthlink là một công cụ tránh kiểm duyệt khác có sử dụng mã hoá mạnh có sẵn cho người sử dụng điện thoại Android và Iphone trên  Google Play và iTunes. Người sử dụng có thể cài đặt ở đây. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nthlink.android.client appstore.png
psiphon-logo-navbar.png
Psiphon là công cụ vượt tường lửa sử dụng công nghệ giả  VPN, SSH và HTTP giúp bạn tiếp cận các thông tin không bị kiểm duyệt trên internet. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nthlink.android.client appstore.png

Tải trực tiếp:


 

Bạn cũng có thể nhận tin của chúng tôi qua email bằng cách đăng ký theo thông tin dưới đây:
Vietnamese newsletter:  Register here or write to Vietnews-join@rfanews.org
Bạn cũng có thể thể chia sẻ thông tin trên trang web bị khoá trên máy tính của bạn. Địa chỉ tại đây: https://www.herdict.org/

Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin về các cách tránh kiểm duyệt, xin hãy viết cho chúng tôi ở địa chỉ: contact@rfa.org hoặc vietweb@rfa.org

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.