Khối 8406 sau 7 năm thành lập

Gia Minh, biên tập viên RFA
2013.04.16
khoi-8406-305.jpg Một số thành viên Khối 8406.
File photo

 

Tổ chức có tên thường gọi Khối 8406 với tôn chỉ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt Nam vừa tròn 7 năm ra đời vào ngày 8/4 vừa qua. Đến nay tình hình của Khối này có những gì đáng chú ý?

Nhiều thành viên bị cầm tù

Gia Minh hỏi chuyện ông Vũ Hoàng Hải, thành viên Khối 8406, đại diện tại miền nam, bang California. Trước hết ông này cho biết:

Vũ Hoàng Hải: Qua bảy năm thành lập, vừa rồi Khối 8406 có đúc kết lại hiện vẫn còn 14 người đang bị cầm tù. Thứ nhất là mục sư Nguyễn Công Chính, 11 năm; công nhân Đoàn Huy Chương 7 năm, sinh viên Đỗ Minh Hạnh, 7 năm; nhà giáo Vi Đức Hồi 5 năm; sinh viên Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm; trung tá Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng; chiến sĩ Hồ thị Bích Khương 5 năm, lần 2; linh mục Nguyễn Văn Lý 8 năm, lần 4; nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa 6 năm; dân oan Nguyễn Kim Nhàn 5 năm 6 tháng lần 2; ông Lê Văn Sóc, 6 năm; ông Nguyễn Văn Thơ 6 năm; dân oan Lê Thị Kim Thu 2 năm, lần 2; và nhà báo Lê Thanh Tùng 5 năm. Tổng cộng 14 người này là 88 năm.

Song song đó hiện nay, chính quyền Việt Nam đang sách nhiễu kỹ sư Đỗ Nam Hải, một người đại diện cho Khối 8406 ở phía nam, và cũng là một cây bút tranh đấu. Cũng như cô Lư Thị Thu Trang, chính quyền Việt Nam đã sách nhiễu cô ta.

Qua bảy năm thành lập, vừa rồi Khối 8406 có đúc kết lại hiện vẫn còn 14 người đang bị cầm tù.
Vũ Hoàng Hải

Chúng ta biết Khối 8406 có thành viên rất nhiều, ngoài 14 người đang bị tù còn có một số người đang bị quản chế chẳng hạn như Phạm Bá Hải; và một số người đã trốn sang Thái Lan như luật sư Trần Quốc Hiền, anh Trương Quốc Huy… Tổng kết qua bảy năm, Khối 8406 vẫn duy trì đường lối dân tộc, làm sao cho dân tộc có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Vừa rồi kỷ niệm bảy năm, có một số truyền đơn rải ở Long An. Tất cả đều mong muốn rằng Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.

Gia Minh: Như ông vừa trình bày có một số thành viên đang bị tù, một số đang bị quản chế, một số phải lánh nạn sang nước khác; vậy khối có những hỗ trợ như thế nào đối với các thành viên của khối hiện đang trong tình cảnh có thể gọi là khó khăn, trở ngại đó?

Vũ Hoàng Hải: Đối với những người thuộc Khối 8406, như trường hợp của tôi khi bị đánh về cuộc sống, linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi, kỹ sư Đỗ Nam Hải, giáo sư Nguyễn Chính Kết đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp cho tôi; nay đối với những người khác cũng thế. Hiện những người còn ở trong tù, Khối 8406 kêu gọi những tổ chức quốc tế từ Liên Hiệp Quốc, Human Rights Watch, Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu làm bằng mọi cách cứu tất cả những tù nhân chính trị còn ở trong tù. Chẳng hạn như trường hợp ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị tù 6 năm, vừa qua bị mổ trong tù nhưng mổ một cách mờ ám; tức làm cho người ta vừa đau đớn về thể xác, vừa tinh thần nữa. Trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù 8 năm và đây là bắt lần thứ bốn rồi.

Các thành viên Khối 8406 đang tị nạn tại Bangkok. Hình do chị Thu Trâm cung cấp.
Các thành viên Khối 8406 đang tị nạn tại Bangkok. Hình do chị Thu Trâm cung cấp.

Khối 8406 kêu gọi những tổ chức quốc tế, kêu gọi những người quan tâm đến vận mệnh dân tộc; nhất là hiện nay vấn đề ‘Hán hóa’ của ‘giặc Tàu Phương Bắc’, tất cả chúng ta những người yêu nước, quan tâm đến tình hình dân tộc, phải quan tâm đến vấn đề này. Riêng Khối 8406 luôn là ngọn cờ đầu trong vấn đề tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thành viên của khối rất nhiều - một số đang bị quản chế, một số phải trốn sang Thái Lan, Khối 8406 luôn quan tâm tất cả những thành viên của mình. Đối với chúng tôi, những người ở hải ngoại, chúng tôi sử dụng quốc tế vận kêu gọi những tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu và một số tổ chức vận động quốc tế vận để giúp cho tất cả những thành viên của Khối 8406 đang ở trong tù được sớm ra khỏi tù; cũng như giúp đỡ tất cả những anh em trốn sang Thái Lan.

Qua kỷ niệm 7 năm, Khối 8406 luôn giữ vững ngọn cờ đấu tranh của mình: tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi, những thành viên của Khối 8406, luôn quan tâm đến anh em, thành viên của mình là những người cùng chung sống, cùng hoạt động với nhau.

Chúng tôi bằng mọi cách về tinh thần cũng như vật chất để kêu gọi. Qua kỷ niệm 7 năm này, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả những tổ chức quốc tế, những tổ chức nhân quyền, những tổ chức quan tâm đến vấn đề dân chủ của Việt Nam, hãy quan tâm 14 người thành viên của Khối 8406 đang ở trong tù, cũng như một số người đang bị quản chế tại Việt Nam, cũng như một số người đang trốn tại Thái Lan.

Kêu gọi quốc tế can thiệp

Gia Minh: Như ông nói lâu nay Khối có kêu gọi những tổ chức nhân quyền trên thế giới lên tiếng với phía chính quyền Hà Nội; nhưng ông nhận thấy hiệu quả của việc lên tiếng đó thế nào?

Chúng tôi trông mong vào sự can thiệp, sức ép của các tổ chức quốc tế, thì những thành viên của chúng tôi trong nước sẽ đỡ hơn.
Vũ Hoàng Hải

Vũ Hoàng Hải: Phía Việt Nam, mỗi khi Khối 8406 lên tiếng hầu như họ phớt lờ! Chúng tôi trông mong vào sự can thiệp, sức ép của các tổ chức quốc tế, thì những thành viên của chúng tôi trong nước sẽ đỡ hơn. Cũng như Mạng Lưới Nhân quyền, trước đây khi họ chưa kêu gọi, những anh em trong nước bị đàn áp rất nhiều; sau khi Mạng Lưới Nhân quyền lên tiếng; tức có người quan tâm, có người chú trọng vào những thành phần này, cộng sản không thể đàn áp mạnh hơn, không thể có những hành động gần như đi đến thủ tiêu, cũng như bắt chẹt người ta được. Hiện nay, sự lên tiếng càng nhiều, sức ép càng nhiều thì dư luận càng chú ý đến tất cả những thành viên của chúng tôi cũng như những anh em trong tù có niềm tin, niềm hy vọng vào sự đấu tranh của họ. Họ đã đổ xương máu, và những người bên ngoài lo lắng, cầu cứu cho họ thì tinh thần của họ sẽ được ‘vươn’ lên.

Đó là kinh nghiệm của tôi khi còn ở trong tù và nay khi ra ngoài tôi cũng kêu gọi mọi người quan tâm hơn nữa đến tất cả những thành viên của Khối 8406.

Gia Minh: Đối với các phong trào, thông thường bao giờ cũng có lúc thịnh, lúc suy; vậy ông đánh giá thế nào về phong trào Khối 8406 trong lúc này, và những việc mà Khối tiếp tục làm để đạt được mục tiêu đã đề ra?

Vũ Hoàng Hải: Qua quá trình bảy năm từ lúc ngày 8 tháng tư năm 2006 Khối ra đời trong hoàn cảnh mà phải nói lúc đó ngay sau khi ra đời, một số thành viên của Khối đã phải vào tù. Qua ngọn cờ đầu đó, Khối càng ngày càng phát triển. Hiện nay có một số người muốn gia nhập Khối 8406; nhưng ‘cộng sản’ Việt Nam rất sợ ảnh hưởng của Khối 8406. Bằng mọi cách họ đã trù dập những thành phần lãnh đạo: cách này cách nọ bôi nhọ hay làm việc gì đó. Nhưng qua bảy năm hoạt động Khối 8406 vẫn duy trì mục tiêu hoạt động của mình đó là: tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam; đấu tranh chống tham nhũng, cũng như là ngọn cờ đầu trong việc chống giặc Phương Bắc như hiện nay.

Khối 8406 luôn giữ vũng lập trường của mình; tức làm sao phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp cho Việt Nam có dân chủ- đa nguyên. Có dân chủ, đa nguyên Việt nam mới phát triển được. Do đó Khối 8406 luôn luôn giữ vững lập trường của mình là tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Gia Minh: Cám ơn ông Vũ Hoàng Hải, thành viên Khối 8406, đại diện tại miền nam California, Hoa Kỳ.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.