Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Doanh nghiệp xã hội (phần 1)

Để phát triển bền vững và hội nhập nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam cần thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cần nhấn mạnh đến sự gắn kết giữa kinh doanh với trách nhiệm xã hội một cách cụ thể.
Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2010-03-01
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Bảng cổ động việc nộp thuế.
Bảng cổ động việc nộp thuế.
Photo courtesy of hptv.wordpress.com

Xem toàn trang