Đại sứ Phần Lan: VN nên cân nhắc nghiêm túc các đề nghị cải tổ Nhân quyền

Buổi Kiểm điểm nhân quyền định kỳ toàn cầu lần đầu tiên của Việt Nam kết thúc hôm 8-5. Các quốc gia thành viên LHQ đưa ra đề nghị cải tổ nhân quyền với Việt Nam có bình luận như thế nào về kết quả buổi kiểm điểm này?
Trà Mi, phóng viên RFA
2009.05.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Finland-VN-HumanRights-305.jpg Đại sứ Phần Lan Hannu Himanen phát biểu tại buổi kiểm điểm Nhân quyền Việt Nam ở Geneve hôm 8-5-2009.
Hình chụp từ video webcast của UPR-info

Đi s Hannu Himanen ca Phn Lan ti Geneva, nơi din ra bui kim đim và cũng là nơi đt tr s chính ca Liên Hip Quc, đã dành cho Trà Mi cuc phng vn đc bit xoay quanh đ tài này.

Bác bỏ các đề nghị

Trà Mi: Xin cm ơn ông đi s đã dành cho chúng tôi cuc trao đi đc bit này. Trứơc tiên, ông có bình lun gì v bui kim đim nhân quyn đnh kỳ toàn cu ln đu tiên ca Vit Nam?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Không nhiu lm. Dĩ nhiên chúng tôi tiếc rng đ ngh chúng tôi đưa ra không được Vit Nam chp nhn. Tuy nhiên, nhìn chung thì vic tt c các đ ngh không đựơc chp nhn cũng xy ra vi nhiu nước ch chng riêng gì Vit Nam.

Dù được chp nhn hay không thì nhng đ ngh này cũng đã được ghi li và chúng ta phi ch xem nhng gì s din ra trong giai đon thc thi ca quc gia đó. Tóm li, tôi s nói rng cơ chế kim đim nhân quyn toàn cu là hu ích đi vi mi quc gia và tôi tin rng đi vi Vit Nam cũng vy.

Chúng tôi đ ngh Vit Nam cho phép truyn thông thc hành vai trò giám sát trong xã hi và sa đi Lut báo chí phù hp vi Công ứơc quc tế v các quyn dân s và chính tr.

Đi s Hannu Himanen

Trà Mi: Xin ông cho biết Phn Lan đã đưa ra nhng đ ngh gì đi vi Vit Nam trong bui kim đim nhân quyn ca Hà Ni va qua?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Chúng tôi đ ngh Vit Nam cho phép truyn thông thc hành vai trò giám sát trong xã hi và sa đi Lut báo chí phù hp vi Công ứơc quc tế v các quyn dân s và chính tr.

Chúng tôi cũng yêu cu Hà Ni hu b hoc sa đi B lut hình s sao cho đm bo rng nó không b áp dng tuỳ tin đ ngăn cn quyn t do bày t ý kiến ca ngừơi dân, cho phép đc phái viên đến thăm trong các trừơng hp ngoi tng, các v án t hình, đình hoãn các v t hình ngay lp tc vi mc tiêu ti cao là tiến ti bãi b c án t hình.

Trà Mi: Sơ khi Vit Nam đã bác b mt s đ ngh ca các nứơc thành viên trong lĩnh vc ci thin nhân quyn bao gm nhng điu ông va nêu ra. Theo ông, làm thế nào đ khiến Vit Nam phi lưu tâm đi vi nhng vn đ quc tế quan tâm?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Dĩ nhiên nhng nước kim đim nhân quyn có quyn t quýêt đnh đi vi các đ ngh. Chúng tôi tiếc rng các đ ngh đó đu không đựơc Hà Ni chp nhn.

Chúng tôi hết sc mong mun tiếp tc các cuc đi thoi nhân quyn vi Vit Nam và tin rng đây là cách duy nht đ có th giúp tình trng nhân quyn ti Vit Nam đựơc ci thin.

Chúng tôi cũng yêu cu Hà Ni hu b hoc sa đi B lut hình s sao cho đm bo rng nó không b áp dng tuỳ tin đ ngăn cn quyn t do bày t ý kiến ca ngừơi dân.

Đi s Hannu Himanen

Đối thoại Nhân quyền

Trà Mi: Phn Lan đã tng tiến hành nhng cuc đi thoi nhân quyn như thế vi Vit Nam trứơc đây chưa, thưa đi s?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Kim đim nhân quyn đnh kỳ toàn cu là cơ chế đc bit và khá mi m vì mi bt đu t năm ngoái thôi. Và đây là ln đu tiên Vit Nam tham gia.

Riêng trong mi quan h song phương Phn Lan-Vit Nam, các câu hi liên quan đến nhân quyn ca Vit Nam thường được chúng tôi nêu ra trong các cuc tho lun, và điu này đã din ra trong nhiu năm nay.

Trà Mi: Hà Ni bác b các quan tâm và đ ngh ca quc tế v tình hình nhân quyn Vit Nam, cho rng các báo cáo là vô căn c và thiếu thin chí vi Vit Nam. Ý kiến ca ông như thế nào?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Kim đim nhân quyn đnh kỳ 4 năm mt ln đi vi mi quc gia. T đây ti đó, không nhng Phn Lan mà nhiu quc gia thành viên Liên hip quc khác, qua các cuc đi thoi song phương vi Vit Nam, cũng s nêu lên nhng câu hi liên quan đến nhân quyn ca Vit Nam, k c nhng đ ngh được Hà Ni chp nhn và không chp nhn ti bui kim đim nhân quyn năm nay.

Trà Mi: Thế nhưng trong mt Hà Ni, h cho rng nhng đ ngh mà h bác b là vì chúng vô căn c và thiếu thin chí vi Vit Nam. Ông nghĩ sao?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: T chi hay chp nhn đ ngh hoàn toàn tuỳ thuc vào quc gia kim đim nhân quyn, nhưng dĩ nhiên chúng tôi hy vng rng dù nhng đ ngh có b t chi đi na thì chúng cũng không b xoá b khi ngh trình làm vic ca các nứơc.

VN-UNR-05082009-305.jpgChúng vn được ghi chép lưu li và s được đ cp đến trong các cuc tho lun, đi thoi, và trong tiến trình ca cơ chế kim đim nhân quyn. Nhng mi quan tâm này s không chìm vào quên lãng.

Trà Mi: Thế nhưng làm cách nào có th chng minh rng nhng đ ngh đó hoàn toàn không thíêu cơ s, không thiếu thin chí, như Hà Ni cáo buc?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Chng hn c th như đ ngh ca Phn Lan b coi là thiếu thin chí vi Vit Nam thì đương nhiên đây không phi là đim nên trình bày trong khuôn kh kim đim nhân quyn vì nó vượt ra ngoài nhng quan tâm, nhng phát biu xác thc ca các nứơc thành viên Liên hip quc trên tinh thn ci m và minh bch ca các cuc đi thoi, nơi mà tt c nhng vn đ bt cp đu phi được nêu lên.

Kim đim nhân quyn là din đàn hoàn toàn nghiêm túc, cho nên Hà Ni dt khoát không nên bác b nhng đ ngh ca quc tế là “thiếu thin chí” vi Vit Nam. Chúng tôi rt mun m ra nhng cuc đi thoi trên tinh thn ci m, trách nhim, và hiu biết ln nhau vi chính quyn Vit Nam.

Kim đim nhân quyn là din đàn hoàn toàn nghiêm túc, cho nên Hà Ni dt khoát không nên bác b nhng đ ngh ca quc tế là “thiếu thin chí” vi Vit Nam.

Đi s Phn Lan Hannu Himanen

Nhân quyền và Dân chủ

Trà Mi: Mt s t chc bo v nhân quyn đã lên tiếng nói rng kim đim nhân quyn có th là th thc hu hiu đi vi các quc gia đã có tiến trình dân ch, nhưng đi vi nhng nước chưa có dân ch, thì hoàn toàn tht bi. Quan đim ca ông như thế nào?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Tôi hiu là có nhng ý kiến như thế, nhưng tôi thì không đng quan đim đó, đc bit bi vì cơ chế kim đim nhân quyn hin vn còn giai đon sơ khi.

Chúng ta nên đi mt vài năm na cho đến khi các nước trong Liên hip phi báo cáo nhân quyn ln hai, đ đánh giá mi vic. Tôi cho rng tiến trình kim đim rt minh bch, vi nhng báo cáo da trên s liu, thông tin thc tế.

Các cuc kim đim ti tr s Liên hip quc Geneva đu đựơc truyn hình trc tuyến qua mng internet khp nơi trên thế gii. Dĩ nhiên vic kim đim không phi mt sm mt chiu có th làm thay đi tình hình nhng quc gia, nhưng tôi hy vng nó s dn dn mang li nhng thay đi tích cc.

Trà Mi: Theo ông đi s, cn phi làm gì đ đm bo nhng yêu cu ca quc tế được hi đáp mt cách có trách nhim và ông s nói gì nếu Vit Nam không đáp ng điu này?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Nhng đ ngh đưa ra đu được ghi chép trong các văn kin ca Liên Hip Quc, các nước thành viên cũng như các t chc phi chính ph, các t chc quc tế có th xem xét nhng din biến tíêp theo sau bui kim đim nhân quyn và đ cp đến nhng mi quan tâm khi tiếp xúc, đi thoi vi chính ph Vit Nam.

Chúng tôi hy vng Hà Ni không nhng thc thi các đ ngh mà h đã đng ý mà còn nghiêm túc cân nhc nhng đ ngh ci t nhân quyn khác như ca Phn Lan đưa ra mà h đã t chi.

Đi s Phn Lan Hannu Himanen

Cơ chế kim đim nhân quyn chưa đ ra các bin pháp trng pht đi vi các quc gia t chi đ ngh ci t nhân quyn, cho nên chúng ta phi đành chp nhn rng đây là mt tiến trình mang tính hp tác là ch yếu.

Trà Mi: V đi thoi nhân quyn gia Phn Lan vi Vit Nam, có du hiu nào cho thy s sm din ra, thưa ông đi s?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Hin gi tôi chưa th nói ngay là dp nào nó s din ra, ch có th nói là khi đôi bên có cơ hi phù hp. Dĩ nhiên, đi s quán Phn Lan Hà Ni biết rõ nhng gì xy ra ti bui kim đim nhân quyn ca Vit Nam Hi đng nhân quyn Liên hip quc va qua, và h s xem xét, theo dõi tình hình cht ch.

Trà Mi: Ngay ti thi đim này, ông có thông đip gì mun nhn gi ti Hà Ni?

Đi s Phn Lan Hannu Himanen: Tôi s nói rng chúng tôi đánh giá cao s tham gia ca Vit Nam vào cơ chế kim đim nhân quyn đnh kỳ toàn cu.

Chúng tôi hy vng Hà Ni không nhng thc thi các đ ngh mà h đã đng ý mà còn nghiêm túc cân nhc nhng đ ngh ci t nhân quyn khác như ca Phn Lan đưa ra mà h đã t chi. 

Trà Mi: Xin chân thành cm ơn ông đi s đã dành cho chúng tôi cuc trao đi này.

------------------------

Trên đây là nội dung cuộc trai đổi giữ Đại s Hannu Himanen ca Phn Lan ti Geneva trong cuc vi Trà Mi liên quan kết qu bui kim đim nhân quyn ca Vit Nam ti Liên hip quc hi đu tháng này.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang