Tăng lương và Tăng giá

Mức lương tối thiểu chung ở Việt Nam được từ ngày 1-5 vừa qua được tăng lên lần nữa. Mỗi khi lương tăng thì giá cả cũng tăng theo, vậy lần này điệp khúc đó có những biến tấu ra sao?
Nhã Trân, phóng viên RFA
2009.05.07
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Vietnam-workers-price-305.jpg Vật giá tăng cao gây nhiều khó khăn cho giới lao động.
AFP PHOTO

Liu quyết đnh tăng mc lương ca chính ph có tht s giúp gii lao đng làm công ăn lương hay không?

Theo mt ngh đnh đưc ban hành hôm 6 Tháng Tư va qua, lương ti thiu chung đưc nâng t 540.000 đng lên 650.000 đng/tháng vào ngày đu tháng này. 

Quy đnh cho hay mc lương mi này đưc áp dng cho nhiu thành phn đi tưng như nhân viên cơ quan nhà nưc, t chc chính tr - xã hi, lc lưng vũ trang, các công ty do nhà nưc s hu 100% vn điu l, vân vân.

Theo như báo cáo ca B Lao Đng-Thương Binh-Xã Hi đưa ra ti kỳ hp Quc Hi hi cui năm ngóai, tính ti cui năm 2008 s công chc, viên chc trên c nưc là khang 2 triu ngưi, và s lao đng đưc tr lương trong các doanh nghip là khang 6 triu. 

Vt gi leo thang

T trơc đến nay c mi ln có tin lương đưc điu chnh thì hu như giá c trên th trưng tiêu th bng tăng lên.  Giá nhiu lai hàng hóa, đc bit là nhng mt hàng nhu yếu phm, đu tăng. 

Báo chí trong nưc cho hay các mt hàng t nông sn đến thy sn, tht thà, rau trái ti các ngôi ch đơc kho sát đu lên giá, và song song vi giá hàng hóa thì giá dch v cũng lên.

Mong chính ph km bt giá hàng hoá đng có tăng lên, ch nếu mà lương tăng mà đng thi giá hàng hoá cũng tăng lên thì coi như cũng đâu có đ bù đp vô cái khon lương tăng đó đâu.

Cô Thảo, Sài Gòn

Các báo cáo chính thc thì cho biết ch s giá tiêu dùng (CPI) hi Tháng Tư va qua tăng đến 35% so vi Tháng Ba trưc đó.  Nhng nhóm tăng giá cao nht là thc ăn ung hàng quán. 

Hi thăm mt vài ngưi, chúng tôi đưc nghe v tình hình giá hàng hóa ti mt s nơi và suy nghĩ ca h trưc vic giá tiêu dùng tăng vào khi lương ti thiu đưc nâng lên.

Cô Tho, làm vic ti mt doanh nghip Sài Gòn :

"Ăn ung bên ngoài thì có tăng chút đnh. Ch Hoà Bình Qun 5 ca Sài Gòn, rau thì có tăng mà tht thì thy không. Thưng là tăng lương thì nó tăng my cái kia. Hng đ tin ch na là. Mà cái đó ch là lương căn bn thôi, ngoài ra còn đưc nhng cái ph thu, nhng cái ph cp này kia na.  My ngưi, ví d như tuỳ theo trình đ, tuỳ theo cp, ví d như cp nào thì nhân h s my. Ví d như nhng ngưi cp cao thì nhân h s 2, h s 3, thì nhân lên na mà.

Cái giá đó ch là lương căn bn ti thiu ca mt ngưi phi có mà thôi. Thì cũng mong là chính ph km bt giá hàng hoá đng có tăng lên, ch nếu mà lương tăng mà đng thi giá hàng hoá cũng tăng lên thì coi như cũng đâu có đ bù đp vô cái khon lương tăng đó đâu." 

 Ông Sơn, buôn bán l cùng thành ph:

 "Ch Bà Chiu cũng đã có ri. Tt c mi th đu tăng, nhưng mà tăng nh thôi. Theo tôi thy vt giá tăng thì nó có phn cũng đáng tiếc, vì dân nghèo sng thì hơi khó khăn ti vì thu nhp ca bà con dân nghèo không đưc thoi mái lm, cũng vt v lm mi kiếm đưc đng tin mà nếu vt giá tăng thì gii lao đng nhà nghèo gp rt nhiu khó khăn.

Không nhng nhà nưc tăng lương thì có nhng lúc tăng, vt giá tăng, và sau này thì đúng ra có tăng nhưng mà tăng lương cho công nhân. Vt giá tăng thì nó s qua tăng lương. Trong lúc tăng lương cho công nhân thì nhà nưc cũng c gng làm sao cho vt giá đng leo thang theo cái đà tăng lương ca công nhân."

Dân nghèo sng khó khăn ti vì thu nhp ca bà con dân nghèo không đưc thoi mái lm, cũng vt v lm mi kiếm đưc đng tin mà nếu vt giá tăng thì gii lao đng nhà nghèo gp rt nhiu khó khăn.

Ông Sơn

Kinh nghim cho thy giá hàng hóa và dch v mt khi tăng hu như không bao gi tr v mc cũ.  Mc lương ti thiu ln này, cũng như nhng ln khác, nếu đưc nâng mà giá c trên th trơng tiêu dùng cũng nhích theo, là điu mà nhng ngưi đưc lương mong s không xy ra. 

Theo h, công tác kim tra giá c hàng hóa cũng như giá ca các lai dch v cn đưc tăng cưng; và nhng trưng hp li dng lương tăng đ nâng giá cn đưc xem xét.   

T hôm 1 Tháng Năm gii chuyên gia kinh tế đã cnh báo là có kh năng giá c s leo thang vì mc lương căn bn đơc nâng k t hôm đó.   Báo chí trong nưc đưa tin là kinh tế gia Ngô Trí Long cho rng ch s giá tiêu dùng (CPI) tăng cao s dn đến nguy cơ lm phát quay tr li. 

Phó giáo sư – tiến sĩ Đ Đc Đnh, Ch Tch Hi Đng Khoa Hc Trung Tâm Nghiên Cu Kinh Tế - Xã Hi, thì cho là tình trng tăng giá bt hp lý có th chn đng bng bin pháp thuế khóa.

Theo quy đnh va đưc ban hành, lương ti thiu đưc nâng t mc 540.000 đng lên mc 650.000 đng/tháng.  Ngơi lao đng nói chung đang trông đi là giá c s đưc kim chế và gi n đnh trong thi gian ti, hoc ít ra nếu có tăng thì cũng dng mc kh dĩ chp nhn đưc, đ s tăng lương này không tr thành vô ích.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang