Dòng Chúa Cứu Thế xuyên tạc Nhà nước?

Vào ngày 28 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Quận 3 gửi cho Linh mục Phạm Trung Thành, Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, và Linh mục Nguyễn Quang Duy, chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, công văn mang số 1258. Trong công văn này có cáo buộc Dòng Chúa Cứu Thế một số điều như có những bài xuyên tạc Nhà nước trên các trang mạng Internet của Nhà Dòng, và gây mất đoàn kết dân tộc...
Gia Minh, phóng viên RFA
2010-01-04
Share
Linh mục Phạm Trung Thành Linh mục Phạm Trung Thành
Screen capture from YouTube

Để rộng đường dư luận, biên tập viên Gia Minh của Đài chúng tôi hỏi chuyện Linh Mục Phạm Trung Thành về những cáo buộc mà phía chính quyền đưa ra đối với Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn cáo buộc Nhà Dòng

Trước hết đối với câu hỏi Nhà Dòng có ngạc nhiên khi nhận được công văn đó hay không, thì LM Phạm Trung Thành trả lời:

LM Phạm Trung Thành: Chúng tôi không ngạc nhiên vì chúng tôi có kinh nghiệm về nhà cầm quyền Việt Nam. Đó là một chính quyền chuyên chính như chính những gì mà nhà cầm quyền tổ chức học tập, cũng như những gì xuất phát từ thực tế. Cụ thể vừa rồi khi ông thủ tướng Việt Nam ra nước ngoài có tuyên bố là không khoan nhượng trong lĩnh vực tôn giáo. Trong kinh nghiệm trước năm 75, chiến thuật của chính quyền miền Bắc Việt Nam là vừa đàm vừa đánh.

Cách đây một tháng tôi cũng nhận được một công văn như vậy từ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Công văn đó cũng kết án anh em chúng tôi ở Hà Nội.

Chúng tôi thấy rằng các vị ấy không làm gì sai Lời Chúa như trong một công văn tôi đã trả lời chính quyền Hà Nội trước đây. Về mặt thần học, tín lý, luân lý tôi không thấy sai.Còn về mặt pháp luật tôi xin không có ý kiến.
LM.Phạm Trung Thành

Gia Minh:Những cáo buộc trong công văn Quận 3 Tp HCM và UBND Hà Nội gửi thì Nhà Dòng phản hồi ra sao?

LM Phạm Trung Thành: Nội dung công văn 1258 của UBND Quận 3 cũng tương tự như công văn trước. Chúng tôi thấy không hợp lý, vì anh em chúng tôi là linh mục. Chúng tôi có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, mà lời Chúa không phải ở trên mây trên gió; đó là tin mừng thực sự nhất là cho những người nghèo, người đau khổ, bị bỏ rơi, bị áp bức cụ thể trước mặt chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là nói cho mọi người biết về niềm hy vọng, niềm tin vào Thiên Chúa- một Thiên Chúa yêu thương và công bằng. Chúng tôi có nhiệm vụ xây dựng xã hội trần thế trong ánh sáng của Lời Chúa.

Riêng cha Lê Quang Uy hay cha Vũ Khởi Phụng thì chúng tôi thấy rằng các vị ấy không làm gì sai Lời Chúa như trong một công văn tôi đã trả lời chính quyền Hà Nội trước đây. Về mặt thần học, tín lý, luân lý tôi không thấy sai.Còn về mặt pháp luật tôi xin không có ý kiến. Tôi không học về pháp luật, tôi chỉ biết pháp luật tổng quát như những người dân bình thường, và tôi không có thẩm quyền về mặt pháp luật đối với anh em tôi; nhưng tôi thấy làm sao ấy : ghép tội người ta khi chưa có xét xử.

Gia Minh: Trong những công văn, đặc biệt công văn 1258 của UBND Quận 3 nói là Nhà Dòng có những trang web trên đó xuyên tạc sự thật, gây mất đoàn kết; vậy LM có những chứng minh ngược lại thế nào?

LM Phạm Trung Thành: Theo dõi những bài viết trên các trang mạng của Nhà Dòng chúng tôi thì có thể chia ra làm ba loại chính. Thứ nhất là những thông tin, hình ảnh, sinh hoạt về tôn giáo của chúng tôi. Thứ hai là những bài viết của anh em chúng tôi.

Thứ ba là những bài mà những người phụ trách các trang mạng đó trích dẫn cho rộng đường dư luận với chú thích là ‘lang thang trên mạng’. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những bài viết của chúng tôi: những bài xã luận, suy nghĩ, bài giảng do anh em chúng tôi viết ra. Còn bài viết của những người được trích thì có tên tuổi, địa chỉ của họ và chúng tôi đưa lên như là một phản biện xã hội, để rộng đường dư luận cho mọi người xem xét.

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những bài viết của chúng tôi: những bài xã luận, suy nghĩ, bài giảng do anh em chúng tôi viết ra. Còn bài viết của những người được trích thì có tên tuổi, địa chỉ của họ và chúng tôi đưa lên như là một phản biện xã hội, để rộng đường dư luận cho mọi người xem xét.
LM.Phạm Trung Thành

Nói chúng tôi xuyên tạc thì thú thật tôi không biết chúng tôi xuyên tạc cái gì. Chuyện Thái Hà, chuyện Hồ Ba Giang rành rành ra như vậy, chuyện Tòa Khâm Sứ thì rõ ràng như thế,chúng tôi có xuyên tạc điều gì đâu, có sao chúng tôi nói vậy. Chúng tôi nói có giấy tờ, hình ảnh rõ ràng.

Gia Minh: Đó là chuyện tranh chấp đất đai của Dòng Chúa Cứu Thế, nhưng công văn của Quận 3 còn nói Nhà Dòng đề cập đến chuyện Tam Tòa, Loan Lý, Bát Nhã?

LM Phạm Trung Thành: Chuyện Tam Tòa, Loan Lý cũng rất rõ: có hình ảnh, có chứng từ ở địa phương. Chuyện của Bát Nhã do chúng tôi là những người với tư cách có tín ngưỡng, với tư cách người công dân Việt Nam trên đất nước Việt Nam, chúng tôi hiệp thông, chia xẻ, đồng cảm với họ. Còn nếu họ có làm gì sai về mặt pháp luật thì chúng tôi không bàn luận về chuyện đó. Chúng tôi là người tu hành, họ cũng là người tu hành mà gặp pháp nạn thì chúng tôi chia xẻ, đồng cảm với họ thế thôi.

Gia Minh: So sánh với những trang mạng khác, thì những thông tin trên các trang mạng của Dòng có những gì khác nhau không?

LM Phạm Trung Thành: Tùy theo đường lối và định hướng của thông tin. Báo chí nhà nước thì chính quyền nói rõ rồi phải giữ lề phải mà đi. Hệ thống báo chí nhà nước đi từ trung ương đến địa phương, cho phép đăng thế nào thì cứ vậy mà theo. Chúng tôi đâu chịu sự chi phối của trung ương. Chúng tôi chịu sự chi phối của Thiên Chúa, của Hội Thánh. Thiên Chúa bảo chúng tôi nói gì thì chúng nói thế đó, Hội Thánh dạy chúng tôi nói gì thì chúng tôi nói điều đó. 

Nhà Dòng đi ngược lại giáo huấn của Vatican?

Gia Minh: Công văn của UBND Q. 3 có trích dẫn phát biểu của Đức giáo hoàng Bênêđíctô thứ 16 nói với đoàn các giám mục Việt Nam hồi tháng bảy, và cho rằng Dòng Chúa Cứu Thế đi ngược lại giáo huấn đó. Nhà Dòng thấy cáo buộc đó ra sao?

LM Phạm Trung Thành: Chúng tôi đón nhận các huấn từ của Hội Thánh theo cung cách của những người có niềm tin; còn chính quyền Việt Nam xử lý huấn từ của Hội thánh theo cung cách của những người không có lòng tin, không có đức tin và họ đang theo đuổi lý thuyết cộng sản- một lý thuyết đi ngược lại đức tin. Hai cung cách này hoàn toàn khác nhau, đứng ở hai góc cạnh, hai định hướng, hai tầm nhìn khác nhau thì không thể thẩm định nhau được. Đối thoại là trình bày, lắng nghe chứ không phải cáo buộc. Hễ cáo buộc rồi thì không phải là đối thoại nữa.

Gia Minh: Công văn nêu ra câu của Giáo Hoàng ‘Tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia…Anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người Công giáo tốt, người công dân tốt…’ Linh mục thấy giáo dân ở Kỳ Đồng, tức giáo xứ Đức Mẹ hằng Cứu giúp có đi ngược lại những điều đó không?

Bảo vệ cho những người gọi là ‘quần chúng tự phát’ muốn đánh ai thì đánh, muốn phá nhà ai thì phá. Công an bảo vệ và báo chí ca tụng  ‘quần chúng tự phát’ đó. Chúng tôi thực sự không biết qui định của pháp luật là thế nào,
LM.Phạm Trung Thành

LM Phạm Trung Thành: Chắc chắn là không, vì nếu đi ngược thì chúng tôi đã không được phép làm.

Gia Minh: Theo hiểu biết chung về luật pháp Việt Nam, qui trình đưa ra ra công văn như vậy có đúng luật không?

LM Phạm Trung Thành: Luật pháp Việt Nam đang trên đường xây dựng và làm ồ ạt. Nhiều luật chưa có và nhiều luật chưa hoàn chỉnh, như quan điểm của Hội Đồng Giám mục Việt Nam là luật đất đai Việt Nam chưa hoàn chỉnh. Ngay cả những điều đã có ‘vẫn làm sao đấy’, ví dụ việc xử án tám giáo dân Thái Hà năm trước.

Việc xử án không được sự đồng thuận của nhân dân, tuyên án rồi mà không có án lệnh, án phí cũng chẳng phải đóng vì không có ai đòi. Ví dụ vụ Hồ Ba Giang cho rằng đã có giấy hiến của Cha già Vũ Ngọc Bích; thế nhưng trong bất cứ cuộc họp nào cũng không đưa ra cho chúng tôi xem giấy hiến đó cả. Vậy mà cứ kết án anh em chúng tôi là sai. Hay bây giờ bước ra ngoài xã hội, chúng tôi thấy một luật bất thành văn được chính quyền tuân thủ: bảo vệ cho những người gọi là ‘quần chúng tự phát’ muốn đánh ai thì đánh, muốn phá nhà ai thì phá. Công an bảo vệ và báo chí ca tụng  ‘quần chúng tự phát’ đó. Chúng tôi thực sự không biết qui định của pháp luật là thế nào, anh em chúng tôi không biết đường nào mà lần. Như thế việc ra công văn kết án anh em chúng tôi cũng nằm trong cách hành xử như vậy. Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt còn bị kết án, đòi phải ra khỏi Hà Nội, huống gì anh em chúng tôi.

Gia Minh: Không lẽ không còn lối thoát, không còn cách gì để theo điều mà Nhà nước nói là xây dựng một nhà nước tôn trong pháp luật?

LM Phạm Trung Thành: Chúng tôi tiếp tục nuôi niềm hy vọng, bởi vì chúng tôi ở trên đất nước này, đang sống với anh em tôi, với tất cả mọi người , kể cả chính quyền. Chúng tôi vẫn nuôi niềm hy vọng, và nguyện cầu cho niềm hy vọng được thành đạt: đó là đất nước của người Việt Nam được sống trong tự do, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi vẫn tin Thiên Chúa vẫn ban niềm hy vọng đó cho anh em chúng tôi; bởi vì tận đáy lòng của bất cứ ai cũng có lương tâm. Nơi ấy Thiên Chúa điều khiển hành xử con người ấy, điều khiển lịch sử của nhân loại, điều khiển lịch sử của dân tộc.

Gia Minh: Cám ơn LM Phạm Trung Thành.

Anonymous says:
05/01/2010 13:26

Con cam on Cha that nhieu, do la nhung dieu con muon noi voi dong dao cua con. Dau long lam quy vi a.

Anonymous says:
05/01/2010 02:23

Những lời nói của cha thật xác đáng,là người công giáo,chúng tôi sống trên 1 đất nước hữu danh vô thực.Luật 1 đằng,cán bộ làm 1 nẻo.Nước Việt nhưng không phải người Việt lãnh đạo.Không thể dùng từ toàn bộ,mà là hầu như.Hầu như cán bộ cộng sản đều là một lũ dân tri thức rởm,giỏi nhất là việc hà hiếp,cưỡng bức và tham nhũng.Cái tốt nhất mà các cán bộ này làm được là biết kiếm chỗ đầu thai làm cộng sản.Ngày qua ngày,lời hô hào,tự do tôn giáo cứ ra rả nhưng có đúng được thế không,là một chuyện khác.Giáo dân theo lời Thiên Chúa là làm việc tốt,việc thiện,nhưng nếu bị áp bức quá đà thì sẽ phải phản kháng.....Dòng cứu thế là 1 dòng lớn,giáo dân đông.Hy vọng,dòng sẽ vượt qua được sự việc này,hiệp thông và cầu xin về 1 sự thay đổi trên toàn nước Việt Nam,không còn cộng sản nữa...

Anonymous says:
05/01/2010 01:01

SINH CUNG TẤT THÀNH MINH QUỐC
QUỈ VƯƠNG RA ĐỜI
OÁN KHÍ NGÚT TRỜI
ÁC LAI ÁC BÁO
SINH VÔ GIA CƯ
TỬ VÔ ĐỊA TÁNG

Anonymous says:
05/01/2010 11:09

Xin qui Cha qui Thay hay an long,dung thoi chi vi cac loai cong van rac ren cua Cong san Viet nam.Chang ai chon dang CS de lanh dao dat nuoc nay ca,cung chang ai bau ra chinh phu CS nay de cai tri dan.Hay can dam len qui vi vi Thien Chua dung dang sau qui vi.Ngay tan cua che do CSVN gan den roi.Dung den Troi ,dung den Phat la doi con sap tan roi day..HAY CHO XEM....Toi ngay cu lo danh pha nguoi nay ,ghep toi nguoi kia.,chang lo "kinh bang te the" gi ca.Hoi dong bao ba con ruot thit cua chung ta hay keo bon doc tai doc dang nay xuong.

Anonymous says:
04/01/2010 06:16

huu thân và vô thân lä 2 duong thang o co giao diêm

Anonymous says:
04/01/2010 07:11

Viet Cong da xam nhap BBC &VOA Nhung ban tin tuc Binh luan deu dung TU NGU cua Viet Cong Loai Rang Den Ma Tau(San bay ,su co,ra soat......)

Anonymous says:
04/01/2010 07:56

Tôi cảm kích trước nghĩa cử của đồng bào Công Giáo trước sự vụ Pháp nạn Bát Nhã cho nên tôi thấy mình có trách nhiệm phải đứng cùng phía với đồng bào CG đòi hỏi dân quyền, nhân quyền. Nhờ theo dõi vụ Bát Nhã từ khởi nguyên cho tới nay, nhờ theo dõi cách CS đối xử thô bỉ với các người tranh đấu bất bạo động, tôi rút ra ba bài học:

1. Không ai, không tôn giáo nào có khả năng đứng một mình trước bạo lực và gian trá của độc tài CS.

2. Tất cả mọi người có lương tri trong nước và ngoài nước phải đoàn kết bảo vệ người hiền lương. Đừng cho phép bất kỳ ai dùng bạo lực để đàn áp những người tranh đấu ôn hòa bất bạo động.

3. Cẩn thận coi chừng CS chơi trò chia rẽ để trị.

Anonymous says:
04/01/2010 16:53

Không có giấy mực nào đủ để có thể viết, nói hết được những thủ đoạn của nhà nước CS này đã gây ra cho nhân dân VN. Rất nhiều người dân ở đây, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, tri thức, ngán cái chế độ này lắm rồi nhưng chẳng thể làm gì được.
Quân đội, an ninh, báo đài đều nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Vậy nên nếu có ai đó đứng lên thì ắt sẽ có đổ máu. Vì vậy ai đó đừng ảo tưởng đấu tranh bất bạo động, sẽ chẳng có kết quả nào đâu.

Anonymous says:
04/01/2010 04:40

SATAN LAM SAO DICH NOI VOI THIEN CHUA CUA CHUNG TOI;;;;;CHUNG SE CHET THAM TRONG NGAY TOI;;;;;;;;;

Anonymous says:
04/01/2010 14:38

Nha Nuoc Cong San Viet NamDoc Tai, Luu Manh, xao tra, cuong buc, hanh ha Dan lanh trong Nuoc,Tay Sai cua Tau cong... Cau xin Thuong De hay ra Tay trung tri bon CSVN som thuc tinh de cho Dan Toc Viet duoc song trong Hoa Binh, com no ao am...

Anonymous says:
05/01/2010 03:08

cong san cai tri dan bang khau sung ak ,bang nha tu , trai cai , ,cong san lam gi co phap luat,dang la phap luat,.ngoi cho phap luat la tu sat , phat giao 80 phan tram ma co ai dam tu thieu de dau tranh nhu mien nam truoc1975...chay nha ra mat chuot...thanh that khuyen linh muc chuyen mình lo chua xong dung xen ao chuyen nguoi ,den nha ai nay sang ,long nguoi kho hieu, khong nen tin ai ca ,phai tin hính mình ma thoi, toi lam phuc quoc bi bat giam bi danh gan chet,aø bi 13 nam thanh uy sai gon quan ly,cung i tin ban be...xin Thien Chua gin giu daon chien cuaû Ngai ...le cong binh

Anonymous says:
05/01/2010 12:45

toi ko the tin dc ,csvn lai la nhung con nguoi nhu the ,toi da dc doc va dc chung kien ,toi da nhan ra dc rang nhung cai j sau xa ma ho da lam voi nhung nguoi dan nhu the nao
luc bat tong tam,viet nam vay sao.chu tich dau ,thu tuong dau cong san viet nam la j ,chinh wuyen cho le phai dau ,sinh ra nguoi dung dau nha nuoc de lam j
thua cha ,cha yen tam ,thien chua se bao ve cho le phai thoi cha a,me se ko de cho chung ta thiet dau cha ,

Anonymous says:
04/01/2010 06:29

Đối với CSVN thì tôn giáo luôn là 1 thế lực thù địch,nên bao giờ cũng vậy :tiêu diệt là quốc sách hàng đầu của các chế độ CS ,chúng ta biết rằng CS và tôn giáo như 2 thực thể đối lập ,điều mà CS căm thù tôn giáo vì họ luôn nghĩ rằng tôn giáo đã tranh dân với họ ,chỉ có CNCS ,chỉ có Hồ-Mao-Lê là thần thánh ,là thượng đế thôi,việc xóa bỏ tôn giáo luôn được coi là lời giáo huấn số 1 cho các đảng viên,người dân VN muốn có được 1 đức tin ,1 hoạt động tôn giáo đích thực thì khó lòng tồn tại được trong cái chế độ phi nhân bản này

Anonymous says:
04/01/2010 18:15

Lạy Chúa tôi!CS mà đem lời giáo huấn của ĐGH ra mà lý giải cho học thuyết CS thì hết chỗ ý kiến,như LUCIFER đang đứng trước lăng HCM giảng đạo từ bi cho Tăng thân Làng Mai vậy.Thối khg chịu được,vì đảng CS=> Nếu nói về đường lối kinh tế vĩ mô là CƯỚP SẠCH.Nếu nói về đường lối chính sách theo ngôn từ dân gian là CHÚA SẠO,còn nói theo ngôn từ đỉnh cao trí tuệ là CÓ SAI/CÓ SỬA-CÀNG SỬA/CÀNG SAI.Và khi CS nói yêu thì hảy nhớ ngay đến CHÓ SÓI và khi CS khóc xin hảy nhớ ngay đến nước mắt CÁ SẤU.XIN MỌI NGƯỜI DÂN VN HẢY GHI NHỚ NẰM LÒNG.CÁM ƠN.

Anonymous says:
06/01/2010 23:10

Đất nước yên ổn, dân chúng tự do tín ngưỡng, muốn theo đạo nào cũng được mà không theo đạo nào cũng được. Mấy ông giáo sĩ hết gây chuyện ở Hà Nội rồi lại gây chuyện ở Sài Gòn. Họ thật là tệ hại.

Anonymous says:
05/01/2010 20:20

lu cong san do se co ngay bi tieu diet .Nguyen xin Thien Chua la dang toan nang thau suot moi chuyen phu ho cho cac ngai va gin giu cac ngay trong nam linh muc nay .Amen

Anonymous says:
06/01/2010 19:55

linh muc noi chuyen như lưu manh, hang tom hang ca. linh muc cung cong dan, phai hieu luat, quy dinh cua nha nơc à phai chiu trach nhiem truoc phap luat nha nuoc.

Anonymous says:
04/01/2010 21:59

Cộng sản nói tự do tôn giáo chứ thực chất là đàn áp tôn giáo......hãy nhớ lại câu nói của TT NVT "đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm"....thật đáng ghê tởm.

Anonymous says:
06/01/2010 11:39

dối với csvn và chính quyền vn hiện nay họ nói cái gì ,là người dân VN mình hãy suy nghĩ thật kĩ và hãy kiểm chứng bằng nhiều nguồn tin khác kẻo không dễ bị mắc lừa lắm đấy.Lịch sử đã chứng minh điều đó

Anonymous says:
04/01/2010 18:18

Không thể tin csvn là trung thực.

Anonymous says:
04/01/2010 13:06

linh mục PHẠM TRUNG THÀNH trả lời rất hay và chính xác.cái sai ở đây là chính quyền Việt cộng đả tước đoạt đi tất cả quyền tự do của con người.

Anonymous says:
05/01/2010 00:56

vị linh mục nói như là trẻ con

Anonymous says:
04/01/2010 06:32

LM Phạm Trung Thành thế nào cũng vào tù vì tội âm mưu lật đổ chính quyền.Quí vị đợi rồi sẽ thấy

Anonymous says:
04/01/2010 10:15

Cộng là cộng lại tất cả sản là tài sản vậy cộng sản là vơ vét tất cả tài sản mà đất đai cũng là tài sản nên Giáo hội Công giáo Việt nam khó có thể xin lại những gì đã mất, mà hãy cố gìn giữ những gì còn lại đã là khó rồi.

Anonymous says:
10/01/2010 18:20

og ay co bi dien khog nua ma noi nhu the

Anonymous says:
06/01/2010 19:17

Đạo CS là chặt hết mọi tự do suy nghĩ- đồng nghĩa chặt hết đầu, chỉ còn cái đầu của CS, nhân dân vô thủ thì răm rắp tuân lệnh... CNCS quả là ghê rợn... một vấn nạn lớn của loài người. Nhưng cảm ơn cha đã cho mọi người sáng rõ niềm tin... mong sao tinh thần người VN không bị khủng khoảng, sớm bình phục sau chiến tranh..

Anonymous says:
04/01/2010 08:07

Nói đến cộng sản Việt Nam thì đừng nghĩ đến luật pháp. Ngay như Hiến pháp do chính quốc hội cộng sản lập nên, cũng bị cộng sản ngang nhiên vi phạm rõ như ban ngày ra vậy.
Cũng đừng mơ đến việc thực hiện những gì cộng sản đã cam kết, thậm chí đã ký bằng văn bản.
Những gì nói ở trên xảy ra như cơm bữa, ở mọi cấp, ngay cả ở cấp trung ương tại Việt Nam đã - đang và sắp đến.

Anonymous says:
05/01/2010 15:35

CSVN đã có hậu thuẫn của ROMA, nên họ mới có hành động buộc tội DCCC, vì DCCT không phục tùng CSVN theo quy luật XIN CHO mà GHCGVN đã phải chấp nhận, vì Họ còn nặng về quyền thế, ham vật chất, không tuân thủ luật CHÚA. Bỏ hết của cải trần gian để theoTA. Chúa nói. HDGMVN chỉ nói nhưng không hành động.Ông GM NHƠN nói:Khi nào cần mới nói thật, còn không cần PHẢI NÓI DỐI.

Anonymous says:
04/01/2010 19:14

Nhung y kien cua ong linh muc P tR Thanh tra loi qua hay va qua xac dang,.Nhung cau hoi cua Gia minh cung rat hay .Chung toi la nguoi dan ,chi mo uoc mot dieu moi di biet se bi xoa sach de cung nhau xay dung mot dat nuoc vung vang .Muon vay nha nuoc hay xem lai nhung y kien dong gop cung nhu phan bien muc dich la de cho dat nuoc ngay mot tot hon ,khong nen bao thu qua de roi khong ra gi .

Anonymous says:
04/01/2010 06:35

Đối với chính quyền nước ta khi họ dùng chữ phải hiểu ngược lại ,ví dụ như " tầu lạ, kẻ lạ " thì chẳng lạ chút nào, nói thật thì là xuyên tạc, giúp xã hội tiến hóa, sạch sẽ hơn thì là phản động,,,,,quần chúng tự phát thì chẳng tự phát chút nào, khi có lệnh, có chút tiền còm là chúng tự phát ngay ?

Anonymous says:
23/01/2010 02:33

moi chuyen deu co ly do cua no , co lua thi moi co khoi. Tuy nhien, co luc khong co lua ma nguoi ta cung tao ra khoi nhu thuong. toi nghi ong Linh Muc nam trong hoan canh do.

Anonymous says:
04/01/2010 07:15

Than quyen se la mai mai,
The quyen roi se qua di.

Anonymous says:
09/11/2011 13:22

chủ nghĩa cộng sản với tư tưởng là vô thần, duy vật chất, chỉ có vật chất làm chủ tất cả, quyết định tất cả, vượt lên trên cả tình người, mà của cải rồi cũng qua đi, chỉ có tình người, tình đó liên kết mỗi con người với nhau, sống vì nhau, tôn giáo có thể giúp con người sống được điều đó...vậy các bạn muốn sống trong một đất nước chỉ có vật chất của cải là trên hết, sống ích kỉ, chiếm hữu cho riêng mình, hay một đất nước ai ai cũng sống vì nhau, yêu thương đùm bọc nhau...?

Anonymous says:
06/01/2010 11:20

lm pham trung thanh,noi rat dung ly le

Anonymous says:
09/01/2010 01:26

chán bỏ mẹ mấy thằng phản động, xuyên tạc đủ thứ, chỉ được cái to mồm, chúng mày biết cái gì về VN, đọc mà đau lòng cho mấy chú người Việt nhưng cứ mãi muốn rúc đít mấy thằng Mẽo

Anonymous says:
11/01/2010 12:09

ngai linh muc noi that co tinh,co ly.thuc te dang dien ra nhu vay!dung la dat nuoc khong con chien tranh loan lac,nhung tin nguong ton giao thi van con loan lac do,van bi bat bao,vu cao!toi thay that bat binh

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang