Các thành viên IDS nói gì về quyết định giải thể?

Ngày 14-9-2009, Hội Đồng Viện Nghiên Cứu Phát Triển, gọi tắt là IDS, đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết Định 97.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009-09-15
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (phải), một thành viên của IDS tham dự cuộc hội thảo về Việt Nam ở Đại Học Princeton hôm 17 và 18 tháng 10-2008.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (phải), một thành viên của IDS tham dự cuộc hội thảo về Việt Nam ở Đại Học Princeton hôm 17 và 18 tháng 10-2008.
RFA PHOTO

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang