Lễ thụ phong Linh mục Việt Nam ở Thái Lan

Nhiều trăm giáo dân, đa số gốc Việt Nam, đã gặp nhau tại trong buổi lễ tấn phong linh mục cho một chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009.05.11
DauXuanToan-305.jpg Linh mục Giuse Đậu Xuân Toàn và nhị vị song thân trong ngày thụ phong linh mục tại Thái Lan.
Pho to by Thiện Giao/RFA

Có mt ti bui l t chc tiu chng vin Đc M Hng Cu Giúp, dòng Chúa Cu Thế Thái Lan, th trn Sri Racha, biên tp viên Thin Giao tìm hiu tâm tình ca ngưi Vit xa x và tình hình phát trin đo Công Giáo trong cng đng Vit Nam ti Thái Lan.

Ngưi Thái gc Vit

Phn ln h là nhng ngưi mang dòng máu Vit Nam. H hin din ti Thái Lan vi nhng lý do khác nhau, t nhng hoàn cnh khác nhau. Và h cũng nói nhng ngôn ng khác nhau.

Nhưng h có chung mt lý do đ qui t cùng nhau ti đây, trong ngày th Sáu, 8 tháng Năm này.

Nhng ngưi Thái gc Vit, là hu du đi th tư, th năm ca nhng ngưi Vit Nam sang Thái Lan t 350 năm trưc, cùng nhng ngưi Thái gc Vit đến Thái Lan thi Đ Nht Cng Hòa, cùng nhng ngưi Vit Nam mi sang đưc vài năm, mà h gi là “ngưi Vit Nam trôi dt,” qui t ti tnh Chonburi, Thái Lan, đ mng mt chng sinh Dòng Chúa Cu Thế Vit Nam đưc th phong linh mc ti tiu chng vin Đc M Hng Cu Giúp, dòng Chúa Cu Thế Thái Lan, th trn Sri Racha.

S hin din ca hàng trăm giáo dân, s hin din ca rt nhiu linh mc, vi c 30 v t Vit Nam sang, đã khiến linh mc Giuse Đu Xuân Toàn, 1 trong 3 v đưc th phong ln này, nói rng “Thánh L hôm nay là mt s hip nht tuyt vi da trên nhiu yếu t khác nhau trong Giáo Hi.”

Linh mc Đu Xuân Toàn tâm s, rng Dòng Chúa Cu Thế Thái Lan đã đón nhn ông, mt thành viên Vit Nam,” và rng vic ông đưc phong chc ti Thái Lan “có th giúp cho Tnh Dòng Chúa Cu Thế Vit Nam và Thái Lan tr nên rt gn gũi và ging như anh em ca nhau.”

“Chính quyn Thái Lan cũng rt tuyt vi. H không làm gì khó d. Tôi cm thy quyn tôn giáo, quyn t do tôn th Chúa ca mình đưc tôn trng ti đt nưc Thái Lan.”

Sinh hat Công giáo

Theo li mt s linh mc ti đây, thì giáo phn Chonburi có khong 5 đến 6 ngàn giáo dân trong mt đt nưc mà tuyt đi đa s theo Pht Giáo.

Thái Lan có khong khong 300 ngàn ngưi theo đo Công Giáo, chiếm 0,5% dân s.

Linh mc Wirach Amonpatana ti đây nói rng hôm nay là “mt ngày đc bit.”

L th phong 3 linh mc, mt ngưi nguyên quán vùng Đông Bc Thái Lan; mt ngưi đến t min Bc Thái Lan; và mt ngưi đến t Vit Nam, đuc t chc trùng vi ngày k nim 50 năm xây dng tu vin ti đây.

Linh mc Wirach nói rng, tu vin này “có mi quan h làm vic gn gũi vi Tnh Dòng Chúa Cu Thế Vit Nam. Mt s thành viên t Vit Nam sang đây hc Anh ng.” Và cá nhân linh mc cũng đã có dp sang Vit Nam thăm Dòng ca mình.

DauXuanToan-250.jpg
Chúc mừng Linh mục Giuse Đậu Xuân Toàn trong ngày thụ phong Linh muc tại Thái Lan. Photo by Thiện Giao/RFA
Photo by Thiện Giao/RFA
Ngưi Vit Nam ti đây nói rng phn ln linh mc, tu sĩ, giám mc ti Thái Lan đu mang dòng máu Vit Nam hoc Trung Hoa.

Nhng ngưi Công Giáo Vit Nam đu tiên đến đây có l đã đưc 350 năm.

Linh mc Joseph Chalerm, bên ni ngưi Hoa, bên ngoi ngưi Vit, có nhà th cách tiu chng vin ti Sri Racha gn 200 cây s, khng đnh điu này, và nói rng hình như ông “ngưi gc Huế.”

“Dòng h tôi đến đây đã là thế h th tư ri. Đã 350 năm ri. Ngưi ta hay hi tôi t đâu li. Tôi nghĩ là Huế. ‘Cái’ tiếng Vit tôi dùng ‘nó’ “bng” vi Huế. Chng hn, thành ph H Chí Minh, ngưi ta nói là đi “dz,” tôi nói là đi “v.” Tôi nghĩ tôi đến t Huế.”

Dòng h tôi đến đây đã là thế h th tư ri. Đã 350 năm ri. Ngưi ta hay hi tôi t đâu li. Tôi nghĩ là Huế. ‘Cái’ tiếng Vit tôi dùng ‘nó’ “bng” vi Huế.

LM Joseph Chalerm

Tâm tình xa x

Linh mc Chalerm k rng, tiếng Vit mà ông nói đưc như hin nay là do “t nh đã đc kinh tiếng Vit theo nhng ngưi già cui cùng còn nói tiếng Vit.”

Ông nói, rng ông đc kinh tiếng Vit rt nhiu, nhưng không hiu. Cho đến mt ngày ông gp 2 ngưi bn Vit Nam Malaysia.

“Bt đu hc, thì thy d. Tiếng Vit thì “bng” tiếng Thái, nhưng có h thng ch cái La Tinh. Lúc này thì đã biết nhiu “li” ri. Mà li phi làm l cho ngưi Vit. Thế là bt đu đc li hết.”

Có ngưi cho rng cng đng gc Vit và Hoa là rưng ct ca đo Công Giáo ti Thái Lan.

Linh mc Joe Wallope, gc Hoa, nói rng “nhng nhà truyn giáo đu tiên đến Thái Lan t 400 năm trưc. Trong khong 80 đến 100 năm va qua, s giáo dân theo đo không tăng nhiu do không có t do tôn giáo. Nhưng trong vòng 30 đến 40 năm va ri, thì phát trin t do, có th làm bt c điu gì.”

Linh mc Wallope nói h không gp khó khăn trong đt nưc đa s theo đo Pht, và rng “ch ‘Thái’ có nghĩa là ‘t do.’ Và tht s là có t do hành x nim tin tôn giáo ti đây.”

Ông nhn mnh “không gp khó khăn trong vic tr thành mt ngưi theo Công Giáo, nhưng có th gp mt ít khó khăn trên con đưng tr thành mt giáo dân.” Ông quan nim, Công Giáo là mt tôn giáo, trong khi Pht Giáo là mt triết lý sng. Và đó là s khác bit chính.

Ông Trn Văn Trng, mt giáo dân, và là ngưi sang Thái Lan t hi ông gi là “thi c Dim,” t ra vui mng trưc s kin th phong linh mc ca cha Giuse Đu Xuân Toàn.

Ông Trng nói rng “cha Toàn đã giúp rt nhiu cho cng đng ti đây.”

Hàng trăm ngưi, xếp hàng dài trong bui trưa nng nóng như đt ca mùa Hè đ đưc din kiến v tân linh mc.

Chúng tôi hi linh mc Giuse Đu Xuân Toàn v tình hình Dòng Chúa Cu Thế ti Vit Nam. Ông nói, “đây là mt chuyn dài, hôm nay li là mt ngày vui, nhng liên quan gia Chính Quyn [Vit Nam] và Dòng Chúa Cu Thế xin đưc nói vào mt dp khác.”

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.