Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vì sao dân Thủ Thiêm bác bỏ đề xuất của lãnh đạo sau mọi tiếp xúc?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Hiện tượng Thủ Thiêm,
trong một thành phố có cái tên " Hồ Chí Minh ", được " giải phóng ", được đổi tên, đổi chủ, đổi bản chất, đổi văn hóa,

Cho thấy cái Bất Tài, Bất Lực, Bất Lương, Bất Nhân, Bất Chính, Bất Công của một hệ thống cai trị Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn và Độc Quyền luôn trăm ngàn cái Ngu, cái Tham, cái Hèn, cái Ác trong tất cả các lãnh vực đời sống của nhân dân.

Đảng và các đảng viên, cán bộ tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, nhưng Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực,

Nhưng lại có cái Độc Quyền Mạo Danh nhân dân để làm tay sai cho các tập đoàn tài phiệt của Đảng, do Đảng, vì Đảng, để cưỡng chế, bóc lột, cướp bóc ruộng, đất, nhà cửa, tài sản , đời sống, cuộc sống, cuộc đời, tương lai của nhiều thế hệ của các gia đinh thuộc giai cấp nông dân, công nhân, giai cấp "vô sản chuyên chế".

Một thành phố xứng với cái tên " Hồ Chí Minh ", thể hiện cái bản chất vô văn hóa, vô đạo đức, vô lương tâm, vô lương tri, vă tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc của một đảng phái chính trị " cách mạng " của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Một thành phố ...
không còn đáng gọi là Sàigon!

11/11/2018 18:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang