Ngày thế giới phòng chống AIDS 2009

Nhân ngày “Thế Giới Phòng Chống AIDS” 1 tháng 12 hàng năm, hầu hết báo đài trong nước đều lên tiếng báo động về nguy cơ của căn bệnh thế kỷ này.
Đỗ Hiếu, RFA Bangkok
2009-12-01
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Sinh viên Trung Quốc kết các ribbons đỏ thành chữ "AIDS", vận động sự chú ý của công luận đối với căn bệnh này nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12-2009.
Sinh viên Trung Quốc kết các ribbons đỏ thành chữ "AIDS", vận động sự chú ý của công luận đối với căn bệnh này nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12-2009.
AFP PHOTO

Xem toàn trang