Ngày thế giới phòng chống AIDS 2009

Nhân ngày “Thế Giới Phòng Chống AIDS” 1 tháng 12 hàng năm, hầu hết báo đài trong nước đều lên tiếng báo động về nguy cơ của căn bệnh thế kỷ này.
Đỗ Hiếu, RFA Bangkok
2009-12-01
Share
World-AIDS-Day2009-305.jpg Sinh viên Trung Quốc kết các ribbons đỏ thành chữ "AIDS", vận động sự chú ý của công luận đối với căn bệnh này nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12-2009.
AFP PHOTO

Gii tr Việt Nam cũng t chc hàng lot chương trình ca nhc “Start Dancing, Stop AIDS” (hãy nhy vui, ngăn chn AIDS).

Đi tượng lây nhim đa dng

Thống kê cho biết, số người lây nhim HIV ti Vit Nam được phát hin lên ti hơn 156 ngàn người, trong s đó có trên 34 ngàn bnh nhân AIDS hin còn sng. 

Thành phH Chí Minh là nơi có s người nhim HIV cao nht, vi 1/3 tng s bnh nhân được phát hin trên toàn quc. 

Hôm nay, nhân chuyến công tác đến Phú Th đ gp quan chc đi phương tho lun chương trình ngăn chng HIV/ AIDS, Bác sĩ Jean Marc Olivé, Trưởng văn phòng của T Chc Y tế Thế Gii WHO ti Vit Nam đã dành cho RFA ít phút, đ tóm tt nhng n lc ca chánh ph, trong chiến dch phòng chng dch bnh him nghèo này.

Đỗ Hiếu: Thưa bác sĩ, qua thng kê ca b y tế thì t l nhim HIV rt cao và có du hiu lây lan rng ra cng đng, đi tượng và hình thái lây nhim ngày càng đa dng trong nhng năm gn đây.  Theo ông thì công tác ng phó vi HIV/AIDS t phía nhà nước  Vit Nam được đánh gía ra sao?

Hãy thay đi mi suy nghĩ, thành kiến, o tưởng đi vi căn bnh mà người Vit gi là SIDA.

BS Jean Marc Olivé

Jean Marc Olivé:  Chúng tôi có th nói ngay vi quý v rng, các bin pháp ngăn nga, theo dõi, kim soát  và phòng chng HIV/AIDS được chánh ph Hà Ni  đc bit chú trng song song vi vic trin khai các chiến dch can thip mt cách nhanh chóng và có hiu qu, nh s hưởng ng và tham gia tích cc ca nhiu cơ quan chuyên trách và phn hành chc năng. 

Đim quan trng hàng đu mà chúng tôi cn nhn mnh là vn đ qung bá cách thc phòng nga nhng căn bnh lây lan qua sinh hot tình dc, là mt trong nhng nguyên nhân chính dn đến bnh SIDA. Kế đó là vic tp trung chy cha, cp thuc đc tr kháng virus ARV, do ngân sách nhà nước đài th, dành ưu tiên cho tr con và  các bà m, vì có th lây truyn HIV m  sang con, qua các cuc xét nghim, có nhng tr mi 18 tháng tui tr lên cũng b nhim HIV.

Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gi Vit Nam đy mnh công tác thông tin, giáo dc, xóa b nhng quan nim li thi, xem HIV/AIDS là ti li, b kỳ th, xa lánh, cách ly, rung ry nhng người chẳng may b lây nhim.

Chúng tôi còn nh chuyn xy ra hi đu năm hc, ti thành ph H Chí Minh, nhiu trường đã không thu nhn hc sinh b nhim HIV/AIDS.

Nói tóm li là nhà nước nên tìm cách xóa b s phân bit đi x, vì HIV/AIDS như nhng căn bnh nan y khác dù trm trng bao nhiêu cũng có th được tr liu và cu cha.

Hãy thay đi mi suy nghĩ, thành kiến, o tưởng đi vi căn bnh mà người Vit gi là SIDA.  Ngày nay công tác thông tin, giáo dc, truyn thông cũng quan trng, cn thiết  và hu hiu tương t như vic chăm sóc, cha tr bng phương pháp y hc và thuc men, vì khi hiu biết rõ thì d cm thông.

Nhân Ngày Thế gii Phòng chng HIV/AIDS, tôi cho rng nhng năm gn đây Vit Nam đã tp trung ti đa n lc vào chiến dch dit HIV/AIDS, mà thành phn cn được lu ý ti là gái mi dâm và dân nghin ngp ma túy, amphetamine hay chích heroine, cocaine… Nhng đi tượng này là đu mi gây ra bnh lây truyn qua máu, trong đó có HIV/AIDS và viêm gan B.

Hãy có cái nhìn đúng đn v căn bnh, ch không phi nhìn v người bnh, mà xa lánh h, hãy xem h bình đng như bao nhiêu cá nhân khác trong xã hi, vì bnh không có nghĩa là xu.

BS Jean Marc Olivé

Thành qu mà WHO chúng tôi ghi nhn là hin nay 100% tnh, thành ph c nước đã trin khai phương thc điu tr và s dng thuc kháng virus ARV. 

HIV đang có xu hướng chng li và không tăng nhanh như thi gian trước đây, trong nhóm có nguy cơ lây nhim cao gm gái bán dâm và người nghin chích ma túy. Tuy nhiên nếu nhà nước không tiếp tc trin khai các bin pháp can thip đng b và hiu qu thì s bùng n dch vn còn tái xut hin trong các nhóm khác như công nhân, trí thc, sinh viên, hc sinh, ph n mang thai và thanh niên thi hành nghĩa v quân s.

Mt đim mnh khác xin được chia s vi quý v là Vit Nam đã thành công trong chương trình phòng chng HIV/AIDS, mt con s đáng k gái bán dâm và người nghin ngp được tr khi bnh, tìm kiếm được công ăn vic làm, và tr li vi mt cuc sng bình thường, mt công dân lành mnh, hu ích trong xã hi.

Hãy có cái nhìn đúng đắn

Đỗ Hiếu: Qua nhng nhn xét và đánh giá va ri v thành qu mà nhà nước Vit Nam to được trong chiến dch ngăn chn HIV/AIDS, ông cho biết là gii sinh viên, hc sinh là mt trong nhng đi tượng có s lây nhim đang gia tăng.  Vy ông có li khuyên thiết thc nào nhn gi đến h, thưa bác sĩ?

Jean Marc Olivé: Đi vi các bn tr Vit Nam, tôi ân cn khuyên h rng, phi hết sc cn thn khi có quan h tình dc, luôn s dng bao cao su, gi gìn v sinh k lưỡng cho chính mình và cho người khác. Nếu b nghi vướng vào HIV thì lp tc tìm đến cơ quan y tế xin kim tra, xét nghim, đng đ quá mun, đng sang bnh cho người mà mình tiếp xúc hay sng k cn.

Đi vi nhng người nghin hút, chích ma túy thì đng bao gi dùng cùng kim chích vi ai khác.  Kết qu đt được khá phn khi nhưng trong chiến dch ngăn chng HIV/AIDS ngành y tế Vit Nam còn phi đi phó vi rt nhiu khó khăn. 

Chương trình gim tác hi ca dch bệnh ch đt ti phân na s qun huyn, tnh th, kinh phí còn hn chế. S bnh nhân cn được cung cp thuc đc tr ARV ngày càng gia tăng, dn đến tình trng quá ti cho các cơ s y tế trung ương cũng như đa phương.

Đi vi gii tr Vit Nam, tôi mun nói vi các bn rng ai cũng có th mt ln lm li, ai cũng mun tr dt bnh, mun sng yên bình, thoi mái, mun được xã hi đón nhn, cho nên xin cng đng hãy to cho h con đường hoàn lương, h không đáng s, không th b phân bit đi xử.

Hãy có cái nhìn đúng đn v căn bnh, ch không phi nhìn v người bnh, mà xa lánh h, hãy xem h bình đng như bao nhiêu cá nhân khác trong xã hi, vì bnh không có nghĩa là xu.

Nên mnh dn và công khai nói rõ vi gii tr v nguy cơ và s tai hi không lường ca nhng căn bnh do sinh hot tình dc không đúng cách gây ra, đng thi hướng dn cách thc đ phòng, tr liu khi cn thiết. Phi nói cho thanh, thiếu niên biết rng, ngày nay toàn thế gii chng li HIV/AIDS, ch không ai chng người b căn bnh đó.

BS Jean Marc Olivé

Đỗ Hiếu: Thưa bác sĩ, qua nhng li khuyên va ri gi đến gii tr và cng đng, ông có nói đến s chp nhn, chia s, cm thông, ti s bình đng, xóa b mi kỳ thị… Đó cũng là ni dung chương trình Dance4life, tm dch là “Nhy múa vì Cuc sng” giúp mi người vui v, thoi mái, gn gi nhau hơn,  mà hôm nay hu hết các báo Vit nam đu có đưa tin và hình nh. Theo ông thì bnh H, là t mà trong nước thường dùng, có th được khc phc hay không?

Jean Marc Olivé:  Thông tin, trao đi, bàn bc, hướng dn, gii  bày là nhng phương cách hiu quả.  Chúng tôi mun nói đến vai trò ca bc làm cha m đi vi con cái khi chúng chng may b lây nhim bnh, cn nht là s quan tâm, lo lng ri đưa chúng đến cơ s y tế xin cha tr kp thi.

Như chúng tôi có nói, là nên tránh s kỳ th đi vi người bnh, gây cho h nim tin, thì căn bnh s được cha lành, và bnh nhân nht đnh s có mt đi sng bình thường. Nhng người ln cn gii thích cho gii tr v sinh hot tình dc, v nhng nguy cơ do các bnh v quan h tình dc không gi gìn đúng phép v sinh, lm dng tình dc.  Đó là điu cn thiết và hu ích.

Xin đng ngi ngùng, mà nên mnh dn và công khai nói rõ vi gii tr v nguy cơ và s tai hi không lường ca nhng căn bnh do sinh hot tình dc không đúng cách gây ra, đng thi hướng dn cách thc đ phòng, tr liu khi cn thiết. Phi nói cho thanh, thiếu niên biết rng, ngày nay toàn thế gii chng li HIV/AIDS, ch không ai chng người b căn bnh đó.

Đỗ Hiếu:  Xin cám ơn bác sĩ Jean Marc Olivé đã dành cho chúng tôi cuc trao đi hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang