Anonymous says:
07/10/2020 06:34

Ôn cố, Tri tân.

Đảng độc tài Việt Cộng bất cần, bất chấp một Tổng thống Hoa Kỳ phất cờ Việt Cộng, vuốt ve Việt Cộng để đánh Tàu Cộng...?

Trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump, Việt Cộng đạt kỷ lục con số vi phạm, bắt bớ, đàn áp các anh hùng hào kiệt, các tù nhân vì Lương tâm, vì Tự Do, Dân chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền ở Việt Nam...?

" Make American Great Again " or " Make Việt Cộng Great Again "...?

Anonymous says:
07/10/2020 15:08

Sao cho CS cai trị hoài vậy?

Anonymous says:
07/10/2020 20:24

Ở VN làm gì có nhân quyền mà cam kết.

Anonymous says:
08/10/2020 02:34

Mọi người không từng nghe bọn CSVN tuyên bố: Nhân quyền mỗi nước mỗi khác, VN càng khác hơn Mỹ... Nhân quyền đối với chúng chỉ là phương tiện "trao đổi" lợi tức cho đảng cầm quyền, "xuất kho" 1 theo yêu cầu, chúng"nhập kho" 2, dành đó để khi có dịp... Văn bản nào cũng gật đầu, ký ngay nhưng hành xử và thực hiện thì né tránh, khất lần, người dân sống dưới chế độ công sản toàn trị là món hàng lợi nhuận cho đảng, cho chế độ.lần này Hà nội cho bắt ngay PĐT sau đối thoại nhân quyền với Mỹ,họ bắt mạch Mỹ và thế giới tự do, nếu lên tiếng phản đối quyết liệt thì "trao đổi"ngay, còn lên giọng cho có thì PĐT sẽ là người tù bất hạnh! Cái bất hạnh bất khuất của người trẻ yêu nước hôm nay!Xin bái phục các bạn trẻ VN yêu nước!

Anonymous says:
09/10/2020 03:50

Trọng ơi! Phúc ới! Lâm à!
Sao bay vi phạm Nhân Quyền của Dân.

Đảng ơi! Đảng ới! Đảng à!
Sao bay vi phạm Dân Quyền của Dân.

Dân ơi! Dân ới! Dân à!
Dân ta đứng dậy!
Đập tan Đảng này!
Đảng này, độc đảng, độc quyền hại Dân.

Đảng tài phiệt, độc tài, phong kiến Việt Cộng > độc đảng, độc đoán, độc tôn > độc bọn tham, độc bọn ngu, độc bọn hèn, độc bọn tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, bất tài, bất lực, bất lương...

Nhưng độc quyền, độc diễn... vi phạm chính " Hiến Pháp Việt Nam " do chính chúng làm ra, vi phạm trầm trọng, trắng trợn chính những hiệp ước Liên Hiệp Quốc, Quy ước Quốc tế về Dân quyền và Nhân quyền do chính chúng ký kết và cam kết.

Đảng bay làm luật,
Đảng bay không giữ.

Dân không làm luật,
Dân đéo phải theo.

Luật bất công, bất chính, bất nhân.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bất lương, bất chính, bất nhân.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bại liệt, Dân bất diệt.

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Liên kết là Sức Sống nhân dân đấu tranh.
Đoàn kết là Sức Mạnh đấu tranh nhân dân.

Tiếng nói toàn dân mạnh hơn tiếng súng.
Tiếng nói Tự do đập tan Độc tài.

Đồng bào Việt Nam, trong nước, trên khắp thế giới đồng tâm, đồng cảm, đồng hành

Đứng lên đáp lời sông núi!
Đứng Lên, Lên Tiếng!
Stand Up, Speak Out!

Chống Bất Công, Bất Chính, Bất Lương.
Đòi hỏi Công Lý, Công Bằng, Công Tâm.
Đòi hỏi Tự Do, Dân Quyền, Nhân Quyền.

Cho nữ anh tài Phạm Đoan Trang.

Cho tất cả các anh hùng hào kiệt bị tù vì Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền.

Cho chính đồng bào Việt Nam ở Việt Nam.

Unity in Diversity, Diversity in Unity!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.