Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tình hình luật sư Nguyễn Văn Đài hiện nay

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.lảo già Việt Nam nơi gửi Việt Nam :

Đất nước VN, sống qua ba chế độ: cai tri của thực dân Pháp, Chế độ VNCH, giờ là chế độ CSVN. Tôi mới biết rỏ lý do, tâm trạng của người dân, không ai muốn sống trong chế độ này, ngay cả con cháu của bọn đang cầm quyền đất nước VN, bọn mà khi có cơ hội thì chúng cao giọng 'VN chưa có thời kỳ nào tốt đẹp hơn ngày hôm nay''đất nước VN an bình', dù mỗi ngày người dân bị đàn áp, đánh đập, giết chết một cách tuỳ tìện dưới bàn tay tàn bạo của bọn côn đồ của đảng (trong sắc phục công an, cảnh sát, dư luận viên,lục lượng nhân dân tự phát, côn dồ....)
Nhân Dân VN cùng đứng lên, dùng mạng đổi mạng, hay phải cùng con cháu chúng ta chết dần mòn dưới ách sắt máu, bạo tàn của bọn tay sai bán nước CSVN, đó là sự chọn lựa của dân tộc chúng ta.
Con cháu chúng xuất ngoại, chúng xuất ngoại. chúng ta là kẻ ở lại nhận lấy di sản đất nước tan nát, nợ nần chồng chất, đó là một sự thật khủng.

19/12/2016 06:18

    Reply to this comment

Vũ Phu nơi gửi VN :

Luật sư Nguyễn văn Đài ,cựu trung tá Trần Anh Kim và những nhân sĩ chống đối CS/VN ,qủa là những Văn hiến ,gan Trần bình Trọng ,chí khí Chu văn An .
Tổ quốc ghi ơn ,toàn dân Việt trân quí . Lịch sử sẽ ghi chép,truyền lưu muôn thế hệ . CS càng đàn áp ,càng độc tài .dân chúng càng phẩn nộ ,càng thêm thù oán,chán ghét.

18/12/2016 16:13

    Reply to this comment

Hồ Chí TUẤT nơi gửi Lăng 3 Đồng :

Với CSVN. Không có chính phủ nào, cơ quan nào, tổ chức nào, đoàn thể nào có thể giúp LS Nguyễn Văn Đài khỏi tù đày của CSVN.
Người dân Việt Nam có thể làm điều đó. Rất tiếc cho đến bây giờ người dân vẫn im lặng không nói cũng không hành động.

16/12/2016 14:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang