Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Điều 258 và sự lạm dụng quyền lực

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.lamdang nơi gửi usa :

Vietnam co tu do dan chu dau ma loi dung

26/06/2013 09:08

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang