Anonymous says:
07/04/2021 16:40

Đại dịch Covid-19, Đại hôi VịtCộng-13, Bầu cử CuốcHôi -14, chẳng cơ hội nào băng Đảng (cướp quyền của dân) bỏ qua, không lợi dụng để đàn áp nhân quyền, tuyên truyền lừa bịp.

Anonymous says:
07/04/2021 19:06

Trận mở màn của dàn lãnh đạo mới đã khai diễn với nhà hoạt động Thúy Hạnh bị bắt. Khốc liệt và sẽ tiếp tục khốc liệt trong thời gian tới!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang