vietcong Hanoi Vietnam
vietcong Hanoi Vietnam says:
11/07/2021 20:44

ĐỒNG BÀO ĐỪNG BAO GIỜ TIN : "TÍNH DÂN CHỦ& MINH BẠCH TRONG VIỆC GÓP TIỀN MUA & TIÊM VACCINE" CUẢ ĐẢNG CS & NHÀ CẦM QUYỀN CS ! LỊCH SỬ ĐÃ CHO BIẾT: TỪ KHI Ô HCM LẬP ĐẢNG CS ĐẾN NAY ! NGƯỜI DÂN ĐÃ BAO NHIÊU PHEN BỊ LỪA ! BỊ BÓC LỘT ! BỊ CƯỠNG CHẾ ĐẤT ĐAI & NHÀ CỬA , RUỘNG VƯỜN , ĐÁNH TƯ SẢN ! ĐỔI TIỀN . Vân ..vân.. CHẾ ĐỘ CÔNG SẢN LÀ NHƯ VẬY ! CƯƠNG LĨNH CUẢ HỌ LÀ "LÀM CHO NGƯỜI DÂN NGHÈO ĐÓI" ! NÓI RÕ HƠN NGƯỜI CỘNG SẢN QUẢN LÝ NGƯỜI DÂN LÀ " QUẢN LÝ BAO TỬ CUẢ NGƯỜI DÂN". NGHĨ CHO CÙNG ! NGƯỜI DÂN ( không cộng sản) KHÔNG CÒN CÁCH NÀO ! ĐỂ CÓ THỂ TIN ĐƯỢC NGƯỜI CỘNG SẢN ! ! ! . VÀ QÚI VỊ TỰ KIỂM LẠI XEM :" ĐÃ CÓ MỘT LẦN NÀO ĐÓ (chỉ một lần thôi) MÀ CỘNG SẢN NÓI VÀ ĐÃ LÀM ĐÚNG VỚI LỜI MÀ HỌ ĐÃ TUYÊN BỐ ! CHƯA ? ? ? CHẮC CHĂN LÀ CHƯA DÙ CHỈ MỘT LẦN ". ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN NÓI BÙI TAI ! MÀ TIỀN & CUẢ SẼ MẤT VÀO TÚI THAM KHÔNG ĐÁY CỦA NGƯỚI CỘNG SẢN.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang