Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Phạm Đoan Trang: Tầng lớp trung lưu Việt Nam không có khao khát dân chủ và tự do

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Sinh ra là một Con Người, trong bất cứ tầng lớp xã hội nào, hạ lưu, trung lưu, thượng lưu, tận thâm tâm, ai ai cũng đều khao khát Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

Nhưng trong bất cứ công cuộc Cách mạng nào, trong tất cả các phong trào Đổi Mới, Đổi Thay, Thay Đổi, luôn luôn chỉ có và cần có một số người tình nguyện đi Tiên Phong, đi Xung Phong, đến từ trong bất cứ giai cấp nào.

Đó là những người anh hùng, tạo lên giai cấp Ưu Tú của dân tộc, những người Tù Nhân, Tù Binh vì Lương Tâm, vì niềm tin Tôn Giáo, vì đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

Nhưng cũng tự thâm tâm của mọi người, Con Người cũng Sợ Tự Do, vì Tự Do đi đôi, đi liền với Trách Nhiệm về những Hành Động có Tự Do Lựa Chọn của mình.

Va vì Sợ Trách Nhiệm, con người Sợ Tự Do, tìm cách để chạy trốn Trách Nhiệm, tìm cách chạy trốn Tự Do bằng cách sẵn sàng làm Nô Lệ cho một Đảng Độc Tài, Độc Đóan, Độc Tôn ...

" Đảng ra lệnh giết, cướp, hiếp, tôi giết, tôi cướp, tôi hiếp, tôi không có Tự Do Lựa Chọn, tôi không chịu trách nhiệm, và " lương tâm " tôi sẽ không còn " cắn rứt ", nhưng tôi vẫn được giết, cướp, hiếp ".

" Tập thể ra lệnh, cá nhân thi hành.
Tập thể không thi hành, tập thể không chịu trách nhiệm, và cá nhân thi hành theo lệnh tập thể, cá nhân cũng không chịu trách nhiệm ".

Đó là cái ngụy biện căn bản cho các tội ác tầy trời của Đảng Cộng Sản trong lịch sử nhân loại.

Nhân dân Việt Nam có bao nhiêu người Đi Tìm Tự Do, đấu tranh cho Tự Do, và có bao nhiêu người Chạy Trốn Tự Do, chạy trốn Trách Nhiệm để vui chơi trong vòng Nô Lệ?

P.S. Xin đọc " Escape from Freedom " của Erich Fromm để hiểu tâm trạng của dân Đức, của người lính Đức trong thời kỳ Đức Quốc Xã của Hitler và đồng thời hiểu được tâm trạng của dân Việt, của người đảng viên, cán bộ Việt Cộng đang sống dưới chế độ Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn, Độc Quyền của đảng Việt Cộng.

06/12/2018 16:01

    Reply to this comment

Quang Minh Vũ nơi gửi Đức :

Đoan Trang nói đúng !

06/12/2018 13:48

    Reply to this comment

Huy nơi gửi Usa :

Dung nhu vay. Da so dan viet nam ton tho chu nghia TU KHOAI !!!. Boi vay khi co tien la ho chi lo an choi, huong lac. That dang khinh bi cho bon nguoi hen nhat, vo ly tuong nay.

06/12/2018 11:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang