Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nhận giải thưởng nhân quyền Gwangju

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







Ngô Đình nơi gửi VN :

Rất ngưỡng mộ và chúc mừng bác sĩ Quế. Một trí thức can trường và nặng lòng với dân. Ước gì các trí thức còn trùm chăn hãy hành động như ono. Hoa hô bs Quế!

24/06/2016 21:22

    Reply to this comment

vinh hai duong nơi gửi AUSTRALIA :

CUNG CHIA VUI VOI ..BAC QUE.! TUY LA CHANG BA CON+ GIONG HO CHI CA, NHUNG CHUNG TA DEU LA NGUOI VIETNAM CHONG CONG SAN, VI THE MA TOI MUON NOI DAY NOI LEN NIEM VUI CUA MINH. CAM ON ..BAC SY, DA LAM NHUNG DIEU TOT LANH CHO DAN TOC VIETNAM + DONG BAO VIETNAM SE KHONG BAO GIO QUEN ON CUA BAC SY..!! MOT LAN NUA XIN DUOC CHUC SUC KHOE.! MOI SU AN KHANG + TOT LANH LAI DEN VOI BAC SY..!! CAM ON RAT NHIEU.VINH HAI DUONG.

24/06/2016 20:37

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang