Cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã: Đồng minh bội ước

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-04-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
Files photos

Cuộc chiến ý thức hệ quốc-cộng ở Việt Nam kết thúc ngày 30/4/1975 với sự chiến thắng của miền bắc cộng sản. Tại sao chế độ VNCH đã đứng vững 21 năm lại nhanh chóng sụp đổ như vậy. Nhân đánh dấu 40 năm ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc, Nam Nguyên phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, cựu tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi, cựu bí thư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để tìm hiểu một số khía cạnh liên quan. Ông Hoàng Đức Nhã 73 tuổi hiện cư trú tại Chicago tiểu bang Illinois Hoa Kỳ.

Nam Nguyên: Cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã đồng ý trả lời phỏng vấn  của Đài RFA. Thưa ông sau 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, nhiều tài liệu của Chính phủ Hoa Kỳ đã được giải mật cho thấy Hoa Kỳ đã có ý định không can thiệp vào VNCH nữa từ rất sớm và có mục đích chỉ là để rút lui an toàn. Là người thân cận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông nhận định gì khi có ý kiến cho là các nhà lãnh đạo và toàn bộ chế độ VNCH bị động, không chuẩn bị việc tự lực cánh sinh hay phải sớm tìm kiếm một con đường khác để VNCH có thể tồn tại.

Ông Hoàng Đức Nhã: Chính quyền của Tổng thống Thiệu lúc đó hiểu rõ mục đích của Tổng thống Nixon, khi ông ta bắt đầu chính sách gọi là “Việt Nam hóa” có nghĩa là Hoa Kỳ rút và hứa sẽ giúp VNCH trên phương diện quân sự và kinh tế để bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước. Nói chính quyền VNCH lúc đó bị động là hoàn toàn sai, vì mình đã có rất nhiều thành quả. Những người viết sách về Việt Nam không hề đề cập tới khía cạnh này, Đệ nhị Cộng hòa một mặt chống lại xâm lăng Bắc Việt, một mặt xây dựng đất nước, tạo dựng một chế độ pháp trị có quyền tự do cá nhân. Khi tôi đề cập điểm đó cũng là để nói lên là khi chúng ta chống Bắc việt và người đồng minh dần dần rút đi, họ tìm cách thương thuyết và ký kết một hiệp định trên đầu chúng ta, cũng như người Pháp đã làm hồi 1954… lúc đó chính quyền Đệ nhị Cộng hòa quyết định ngồi vào và tìm đủ mọi cách để tạo những điều kiện tối thiểu để chúng ta tiếp tục cuộc tranh đấu để bảo vệ và phát triển đất nước.

Nam Nguyên: Nhưng VNCH không còn nguồn viện trợ nữa, đạn dược vào tháng 3/1975 như Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên có nói là chỉ còn đủ dùng 30 ngày. Tại nhiều bệnh viện vào lúc đó đến bông băng cũng phải giặt đi xài lại…không có viện trợ…người ta nói bị động là không tìm nguồn viện trợ thay thế mà phải chuẩn bị rất là lâu dài mới có thể đương cự được với làn sóng quân cộng sản được Liên Xô, Trung Cộng hỗ trợ rất nhiều và họ đã đánh xuống. Họ nói bị động là như vậy, xin ông có thể làm rõ chỗ này?

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Hiệp định Paris 27/1/1973 không phải là tiền đề đưa tới sự sụp đổ của VNCH. Đó là một căn bản để cho người Mỹ rút quân và VNCH với sự giúp đỡ của người Mỹ tiếp tục công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước."

Ông Hoàng Đức Nhã

Ông Hoàng Đức Nhã: Khi mà chúng ta biết Hoa Kỳ đã rút lui, người đồng minh chính đã tài trợ cho chúng ta và giúp chúng ta rất nhiều. Khi VNCH thấy cần thêm, mình đã gởi mấy phái đoàn đi cầu viện ở mấy quốc gia khác, nhưng không có quốc gia nào thậm chí đến mấy quốc gia Đông Nam Á chỉ nói bằng miệng thôi, không bao giờ cho viện trợ quân sự, viện trợ kinh tế không có bao nhiêu, trong khi Liên Xô Trung Cộng giúp đỡ Bắc Việt tích cực. Đó là một thực trạng mà chính quyền VNCH phải đối phó. Ngay cả đối với Hoa Kỳ lúc đó mình biết là không còn sự viện trợ như mấy năm trước. Chúng ta cũng đã đề nghị xin vay, nhưng lúc đó người Hoa Kỳ nhất là chính quyền Nixon bị bối rối và Quốc Hội dưới quyền kiểm soát của Đảng Dân Chủ muốn tránh, muốn chấm dứt các đợt viện trợ.

Nam Nguyên: Hiệp định Paris 27/1/1973 được cho là một tiền đề dẫn tới việc sụp đổ của Nam Việt Nam. Theo ông và trong vai trò của mình là người thân cận của Tổng thống, Bí thư Tổng thống và cựu Tổng trưởng nữa thì ông nghĩ là VNCH sẽ phải đối phó như thế nào, chúng ta đã rút được bài học vừa qua. Tổng thống cũng có nói vào năm 1990 là vì bị lệ thuộc viện trợ mà cuối cùng phải ngồi vào bàn hội đàm. Giả dụ bây giờ lịch sử lập lại, ông nghĩ là VNCH có thể làm gì khác?

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tổng thống Nixon năm 1973
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tổng thống Nixon năm 1973 Photo: RFA

Ông Hoàng Đức Nhã: Câu hỏi này rất quan trọng đấy, tôi muốn nhấn mạnh rằng Hiệp định Paris 27/1/1973 không phải là tiền đề đưa tới sự sụp đổ của VNCH. Đó là một căn bản để cho người Mỹ rút quân và VNCH với sự giúp đỡ của người Mỹ tiếp tục công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Giả sử mình trong hoàn cảnh lúc đó từ 69 đến 73 và phải ký Hiệp định, thì sẽ phải làm như thế nào? lúc đó mình đâu có thể nào nói với đồng minh là ông tìm cách thương thuyết trên đầu của chúng tôi. Mình đâu thể nói vậy, cũng như anh ra trận đá banh rồi anh nói thôi tôi không chơi nữa vì không thích cái luật lệ, rồi mình lấy trái banh và đi về. Mình phải tiếp tục ngồi vào và tranh đấu để đừng có những điều kiện quá xấu cho tương lai đất nước.  Thành thử lúc đó hành động của chính phủ VNCH, với sự hỗ trợ của tất cả cơ quan lập pháp hiến định, đã tìm mọi cách để đừng có chấp nhận một hiệp định coi như là đầu hàng.

Nói rằng mình sẽ phải làm như thế nào khác. Lúc đó mình biết rằng phải tự lực cánh sinh, phải củng cố. Lúc đó biết rằng tới giai đoạn phải đấu tranh chính trị với cộng sản để thực thi hiệp định, nó có những điều khoản là hai bên phải gặp nhau để nói về tương lai chính trị. Lúc đó VNCH cũng đã cho tất cả các đảng phái quốc gia biết thực trạng đó để chuẩn bị. Đó là điểm thứ hai riêng về chính trị. Điểm thứ ba về xây dựng kinh tế và xây dựng đất nước, mình có rất nhiều chương trình phát triển nông thôn có nhiều thành quả dân trí ấm no phồn thịnh. Nhưng mà những điều đó không ai nói đến, người ta cứ nhìn vấn đề Việt Nam và cho là mình không có làm gì cả, theo tôi đó là sự sai lầm lớn.

"Có thể nói là nỗi lòng của mình là quá tin tưởng người đồng minh; thật sự trên phương diện chính trị khi một người Tổng thống của một cường quốc hứa thì sao lại không tin."

Ông Hoàng Đức Nhã

Nam Nguyên: Nhưng thưa ông thực trạng lúc đó là không có tiền nữa, không có tiềm lực kinh tế, quân sự súng đạn không có nữa. Ngay Tổng thống lúc đó cũng nhìn nhận là viện trợ giảm đi rất nhanh và rồi thì những mật ước của Tổng thống Nixon… nó chỉ là mật ước trên phương diện pháp lý không có giá trị, có thể nói cũng chỉ là để đánh lừa thôi?

Ông Hoàng Đức Nhã: Cái thực trạng lúc đó là một người đồng minh sau khi hứa mà bội hứa, mình không thể thay đổi thực trạng đó được. Như tôi đã nói mình đã gởi các phái đoàn đi cầu viện các quốc gia khác, thậm chí đến các nước Trung Đông như là vương quốc Saudi Arabia chẳng hạn. Tuy nhiên cái việc có thể nói là nỗi lòng của mình là quá tin tưởng người đồng minh; thật sự trên phương diện chính trị khi một người Tổng thống của một cường quốc hứa thì sao lại không tin. Nhưng mà sau này các tài liệu giải mật cho thấy là vì Hiệp định Paris không được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn nên Quốc hội không bị ràng buộc theo điều khoản của Hiệp định. Đó là thực trạng mà mình không thay đổi được và VNCH tiếp tục chiến đấu đến khi không còn súng đạn.

Nam Nguyên: 40 năm sau khi chấm dứt chiến tranh, ông nghĩ gì về nước Việt Nam hiện tại và khả năng về con đường dân chủ sắp tới?

Ông Hoàng Đức Nhã: Tôi không có hy vọng chế độ cộng sản ở Việt Nam thực thi nền dân chủ đúng như ý nghĩa của chữ dân chủ. Thứ nhất khi mà độc đảng thì làm sao mà có dân chủ được. Điểm thứ nhì, tự do căn bản của con người không được tôn trọng và điểm thứ ba, hố sâu giữa người giàu giữa con ông cháu cha của chế độ và người nghèo nó quá sâu.  Từ 1975 tới giờ tôi chưa về Việt Nam nên không có những dữ kiện chính xác. Tuy nhiên bao nhiêu thống kê của ngân hàng quốc tế, những cơ quan quốc tế cho thấy rõ sự xung đột giữa mức sống và sự phát triển cần thiết của nhân dân mà theo tôi là chưa có được. Dĩ nhiên khi chưa có dân chủ thì không thể san bằng hố sâu giàu nghèo. Cá nhân tôi không thấy dân chủ trong tương lai, ít nhất trong cuộc đời của tôi.

Nam Nguyên: Thưa ông nhiều người đã viết hồi ký, thí dụ ông Nguyễn Tiến Hưng. Về phần ông cũng là một nhân vật của lịch sử, đóng góp rất nhiều vào Đệ nhị Cộng hòa, xin hỏi là ông có định xuất bản hồi ký của mình hay không?

Ông Hoàng Đức Nhã: nói hồi ký thì có vẻ cá nhân quá, tôi đang viết và sẽ xuất bản để nói về cuộc chiến đấu và công cuộc xây dựng dân chủ của Đệ nhị Cộng hòa, trong đó tôi được hân hạnh đóng góp một phần.

Nam Nguyên: Cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi VNCH, cựu Bí thư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Ý kiến (26)
Share

khia

nơi gửi ba

2 bên đang đấu, bên nào bị rút củi dưới đáy nồi thì lấy j mà nấu, thua là lẽ đương nhiên.
Nếu trung công và LXô ngung trợ cấp xem, MBắc thua chắc

30/04/2015 11:56

YK2015

VNCH sup do la vi Tong Thong Duong van Minh lien lac mat thiet voi em ruot la Duong van Nhat la tuong Viet cong;pho Tong Thong Tran van Huong lai co con trai la can bo trung,cao cap cua Viet cong,chac chan tinh mau mu cha con da anh huong den trach nhiem cua Ong !? cac tuong VNCH nhu Nguyen huu Hanh,Nguyen huu Co la viet cong nam vung,cac dan bieu Ho N Nhuan,Le hieu Dang la viet cong nam vung ,Linh muc Nguyen huu Thanh ,Linh muc Chan Tin hoat dong gay roi lam loi cho Viet cong,giao su Le van Hao la viet cong nam vung v...v...da so nguoi dan mien Nam it y thuc den chinh tri hay con co the noi la tho o ,de bi Viet cong nam vung loi dung ,an nup kin dao de hoat dong tuyen truyen pha roi! Chung ta thu neu ra co vi lanh dao nao ,ca nhan nao cua chinh quyen cong san Ha Noinhu Ong Le Duan,Pham van Dong,Truong Chinh,Van tien Dung v...v...co than nhan ruot thit lam viec trong chinh phu VNCH ? do la mot vai yeu to da gop phan trong ngay mat mien Nam Vietnam vao tay Cong san Bac viet vao ngay 30-4-1975 !!!

27/04/2015 18:12

Trần Thiên Tướng

nơi gửi Australia

Lấy nick Mã Tùng Tiên sinh nghe cũng oai vệ lắm. Nhưng chú nghĩ cháu còn nhỏ. Lại sống dưới chế độ Cộng Sản và mang văn hóa Miền Bắc nên cháu có cái nhìn phím diện, ấu trĩ và nhỏ dại như vậy. Cháu có sống trong giai đoạn lịch sử làm con dân VNCH đâu mà cháu cứ nói oa oa như là thấu suốt.
Chú thì không lạ gì với cái thói gàn, dở hơi và hơi láu cá của Bắc kỳ như cháu, nên chú cũng không shock lắm.
Nhận xét bình luận của cháu, chú thấy mấy điểm cần nói sự thật như sau:
1-VNCH không hề ăn mày, cũng không ăn xin.
Tổng Thống đệ nhất thể chế Cộng Hòa Việt Nam là Ngô Đình Diệm. Ngài thấy rõ dã tâm và mục đích của Mỹ muốn đem quân vào hợp tác làm đồng minh với nước Việt Nam Cộng Hòa. Nên Ngài 1 mực cương quyết không cho. Mỹ có thể giúp về kinh tế, cố vấn giúp VN xây dựng 1 xã hội tốt đẹp và phương pháp chống lũ quái vật Cộng Sản Bắc Việt hữu hiệu. Tuyệt nhiên Ngài không đồng ý cho Mỹ đem quân sự triển khai chống Bắc Cộng sản tại VNCH.
Vì sự cự tuyệt ấy mà Mỹ đã âm thầm đảo chính và giết Ngài theo lệnh của Tổng Thống Kenedy
( Không lâu sau chinh Kenedy cũng bị trả quả bởi chính ông cũng bị ám sát – nhân quả là vậy đó )
Khi Mỹ ồ ạt đem quân vào VNCH ( giữa năm 1964 ) rồi thì Mỹ tự nguyện viện trợ kinh tế quân sự cho đồng minh VNCH chống CSBV. Chính đây là cái bẫy mà VNCH sau này mắc kẹt.
Nói về nước Mỹ. 1 nước hùng mạnh nhờ những tài phiệt những tỷ phú của thế giới. Các tập đoàn tài phiệt làm giàu từ xăng dầu và vũ khí làm nước Mỹ hùng mạnh sau khi tham gia chiến tranh thế giới thứ 2.
Suốt gần 25 năm ( 1945-1964 ) các tài phiệt vũ khí Mỹ sản xuất ra 1 lượng vũ khí khổng lồ mà không đem bán hay sử dụng ở đâu được. Nhìn thấy Hồ Chí Minh phe Cộng Sản gây chiến với VNCH chẳng khác nào là 1 cơ hội quá tốt cho cái lũ tài phiệt này kiếm cớ mà sử dụng vũ khí cho chúng. Chúng bán được vũ khí cho chính phủ Mỹ. Chúng còn sản xuất thêm nữa và còn nhiều thứ khác làm giàu nhờ chiến tranh.
Vì vậy mà suốt 9 năm Mỹ nhúng chân quân sự vào VN. Mỹ không cho phép ai tấn công ra Bắc Việt.Ở VNCH có nhiều tướng lĩnh tài giỏi đề ra những kế hoạch đánh bại Bắc kỳ cộng sản nghèo đói ngu dốt chi trong vòng 1 tháng, trong đó có cả tướng Nguyễn Cao Kỳ đều bị Mỹ trù dập hoặc thủ tiêu. Chiến tranh càng kéo dài các tài phiệt Mỹ càng có lợi. Bất kể xương máu của con dân VNCH phải đổ xuống.
VNCH chỉ là 1 nạn nhân vô tình của bọn tài phiệt Mỹ. Lũ tài phiệt này chúng còn không thương chính dân Mỹ huống chi đến những dân tộc khác thấp kém hơn nước Mỹ !
Tóm lại nguyên nhân cũng chỉ vì HCM gây ra cuộc chiến xâm lược VNCH. VNCH là 1 quốc gia có chủ quyền, có tổ chức hành pháp. Lập pháp và tư pháp. Tam quyền phân lập theo thể chế Cộng Hòa đại nghị rõ ràng. Nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của HCM đem quân đánh phá xâm chiếm thì gọi là xâm lăng, xâm chiếm là đúng rồi.
Ví như bây giờ Nam Hàn đem quân đánh Bắc Hàn cháu gọi là gì??? Ráng nghiên cứu và học thêm cháu nhé.
Ngài Tổng Thống Ngô Đình Diệm nguyên gốc là gia đình trong Hoàng tộc triều đình từ Huế. Cha Ngài làm quan xứ Bắc kỳ nên Ngài sinh ra và lớn lên ở Bắc kỳ. Ngài là thủ khoa trường Đại học Hà Nội. Những năm tháng ngày lớn sống và học tập ở Miền Bắc, Ngài quá rõ bản chất của Bắc kỳ và bản chất của bọn cộng sản. Nên Ngài là 1 vĩ nhân chống Cộng sản tuyệt vời nhất của dân tộc Việt Nam. Nếu không có Mỹ can dự vào thì Ngài chỉ cần thêm 10 năm tại vị, Ngài đã giải phóng Miền Bắc khỏi ách độ hộ dối trá tàn khốc của đám cộng sản Bắc Việt.
2-Ăn xin và ăn mày, mang nợ mang nhục chính là VNDCCH của Hồ Chí Minh
Cháu đọc lịch sử trong sách giáo khoa. Chắc cháu biết rõ là HCM phải đi sứ 1 mình ( bị bắt giam trong tù gần 3 năm ở TQ ) để xin Tưởng Giới Thạch giúp đỡ ( 1941 )
Gần đây cháu còn thấy chủ tịch Trương Tấn Sang trao cho Tổng Thống Obama 2 trong số 8 lá thư mà HCM cầu xin Mỹ ( 1946 )
Những ngày đầu trong chiến khu Việt Bắc nếu không có các cố vấn quân sự Mỹ thì làm sao HCM tổ chức được lực lượng? và cũng không biết gì về thời cuộc. Tất cả đều nhờ phần lớn sự hỗ trợ từ Mỹ cho HCM trong việc hợp tác chống Nhật trên bán đảo Đông Dương.
Trận Điên Biên Phủ. HCM ăn mày Mao Trạch Đông và được 1 sự viện trợ khổng lồ về vũ khí và binh lính. Rồi trong suốt 20 năm đánh VNCH. HCM mắc 1 món nợ khổng lồ mà giờ TQ đòi phải trả bằng lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của VN.
Cái Văn hóa ăn mày, ăn xin đó để lại cho thế hệ tiếp nối HCM vẫn kế tục, đến ngày nay đi đâu cũng ăn xin. Hèn hạ đến nỗi ngày xưa gọi những con dân VNCH bỏ chạy họa tàn sát của Cộng Sản Bắc Việt bị gọi là phản động, phản quốc mà giờ gọi họ là kiều bào, khúc ruột yêu nước…
1 thời coi là NGỤY nay lại không biết xấu hổ ca ngợi … chỉ vì ăn mày !
Tóm lại chú muốn nói cho cháu hiểu rằng. Cái chế độ thật sự ăn mày, ăn xin, cái gì cũng ăn, ăn mồ mả tổ tiên, ăn ruộng đất nhà cửa xương máu nhân dân VN, ăn tạp… chính là chế độ CHXHCNVN. Như định nghĩa rất đúng của cháu. Ăn mày ăn xin ăn tạp vậy sao gọi là 1 chế độ ???!!!


14/04/2015 09:38

mot du sinh

nơi gửi USA

noi toi chien tranh VN thi qua nhieu, toi chi thay rang cac ong VNCH tu tong truong cho toi cac tuong lanh? VNCH chi do thua cho MY da bo? roi VNCH va chang thay co'' ong nao nhin nhan hoac dat cau hoi la tai vi sao MY phai bo? VNCH de thay doi chien luoc. sau khi da? thi' 58,000 linh MY va hang tram ti? dollars. Cau hoi? lon' nhat la`: Tai sao MY buoc phai? thay doi? chien luoc. de? bat tay voi' TAU va`bo? VNCH? Hoi? la tra? loi,theo toi:"MY quyet dinh bat tay voi TAU va`bo? roi THIEU. chi? vi`mot chinh quyen`MIEN NAM thoi' nat', xao' tron. lien mien, tien vien tro. cua MY trut' vao`bao nhieu cung khong du? vi`nan tham nhung, cuong quyen, mua quan ban chu'c, nguoi MY qua' met moi? ve`mot chinh quyen`nhu the', cho nen nguoi MY quyet dinh tha`de? mot Viet Nam Cong San? van? tot' hon la`de? keo' dai`mot VNCH bat' luc. va`thoi' nat'.

12/04/2015 18:13

Chơi Vơi

nơi gửi VN

Bội ước ,.thất tín,phản trắc,thất hứa ,.nuốt lời ,thảy đều sự bình thường của nhân loại . Nghe bài vọng cổ do Út trà Ôn hát " Đời " để " tự tiên trách kỷ,di hậu trách nhơn "

12/04/2015 12:12

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang