Tiêu Cà Mau
Tiêu Cà Mau says:
10/07/2021 11:51

Tài khoản Lực lượng 47- là tài khoản cuả Đảng và nhà nước ta mở ra để tuyên truyền cho chính sách cuả Đảng ta đã bị thế lực thù địch bọn phản động Facebook ngoan cố đánh phá gỡ bỏ một số tài khoản của Lực lượng 47- cuả Đảng nhà nước Việt Cộng cuả ta, tức chào máu.

Anonymous says:
10/07/2021 18:13

Chỉ cần hơn 5 triệu người định cư, đi lao động nước ngoài, du học sinh,v.v. muốn đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, mỗi người góp một tay tuyên truyền chống lại việt cộng, thì 10.000 quân tuyên truyền của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chẳng ăn nhằm gì cả?

Trần thị nguyệt thu
Trần thị nguyệt thu says:
11/07/2021 00:13

Facebook giống Yahoo.com thuở lào, bán "linh hồn" cho bọn quỷ csvn

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang