Thành quả của Hội nghị Việt kiều?

Hội nghị “Người Việt nước ngoài toàn thế giới” lần đâu tiên vừa kết thúc hôm nay tại Hà Nội. Sau ba ngày hội họp, Hội nghị này được đánh giá ra sao?
Đỗ Hiếu, phóng viên RFA
2009.11.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
VietKieu-NguyenMinhTriet-305.jpg Chủ tịch VN Nguyễn Minh Triết (giữa) trong cuộc gặp gỡ với Việt Kiều ở California hôm 9-2-2007.
AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Các cơ quan  báo chí, truyn thông trong nước đã đăng liên tc tin tc, hình nh v sinh hot được xem là “ln nht” t xưa nay, vi gn “1000 đi biu kiu bào, t gn 55  quc gia và vùng lãnh th t tu v quê hương, đ bàn chuyn xây dng đt nước”.

Nội dung

Phát biu trước hàng ngàn tham d viên ti trung tâm hi ngh quc gia M Đình, Hà Ni, Ch tch Nguyn Minh Triết tuyên b, đây là cơ hi, là din đàn rng rãi đ lãnh đo đng, nhà nước và chánh ph trc tiếp lng nghe ý kiến đóng góp, xây dng ca kiu bào hi ngoi.

Ông Triết  cho rng,  hi ngh đu tiên này có ý nghĩa đc bit, ông kêu gi các đi biu nói thng, nói tht nhng điu mà h còn trăn tr, ưu tư, và cn được trình bày trong tinh thn xây dng, cùng hướng v mt đt nước Vit Nam phát trin và thnh vượng.

Theo chương trình, trong thi gian hi hp, các đi biu hướng trng tâm vào bn lãnh vc chính, vi trên 30 đ tài tham lun là: “Gi gìn, phát huy bn sc văn hóa và truyn thng dân tc trong cng đng Người Vit hi ngoi. Xây dng cng đng người Vit nước ngoài đoàn kết vng mnh, thành đt, và hướng v đt nước. Chuyên gia trí thc kiu bào góp phn vào công cuc xây dng đt nước. Doanh nhân kiu bào đóng góp vào s nghip chn hưng x s.

Tinh thn chung ca chiến lược phát trin Vit Nam là kết ni vi người Vit nước ngoài như là mt cái b phn ca Vit Nam. Nhm mc tiêu huy đng sc mnh ca bà con Vit kiu nước ngoài, giúp đt nước. Cái th 2 là thông qua bà con đ Vit Nam kết thông vi thế gii.

GSTS Trn Đình Thiên

Theo ban t chc thì thành phn tham d hi ngh gm có 68 đi din hi đoàn, s đi biu n là 231 người, phía nam là 669, s trí thc là 188 người, doanh nhân có 428. Đi biu tr nht 24 tui Đc, người cao niên nht 90 tui t Pháp. Các nước có đông đi biu nht là M, 100 người, Thái Lan 90 người, Pháp 85 và Đc 70.

Trong câu chuyn vi phóng viên Ban Vit Ng, GSTS Trn Đình Thiên, V trưởng V Kinh tế Vit Nam, xem hi ngh là mt thành công bước đu,  trong vic kêu gi kiu bào đnh cư toàn thế gii chung sc, góp phn xây dng đt nước:

“Ch trương thì nm trong tinh thn hi nhp chung ca chiến lược phát trin ca Vit Nam, kết ni vi người Vit nước ngoài như là mt cái b phn ca Vit Nam. Nó nhm mc tiêu huy đng sc mnh ca bà con Vit kiu nước ngoài, giúp đt nước. Cái th 2 là thông qua bà con đ Vit Nam kết thông vi thế gii, tôi cho đó là mt ch trương rt đúng đng. Đây là du móc quan trng đ thc hin cho được mc tiêu y.”

Ông Thiên tán thành nhng chuyên đ mà hi ngh tp trung bàn tho trong sut  my ngày sinh hot:

“Đng ý vi ba cái đim y, rt là quan trng, và tôi cũng mun nhn mnh thêm rng, bà con Vit Nam nước ngoài, còn là đim ni ca Vit Nam vi thế gii, nó to ra cái s lan ta và cũng là cái lc lượng đ kéo thế gii đến vi Vit Nam, ch không phi là sc mnh ni ti ca bà con Vit Nam nước ngoài, đó là cái đim mà tôi cho rng cn được nhn mnh thêm.

Trong cái điu kin hi nhp này, đây là cơ hi rt tt đ cho cng đng người Vit trong nước phát huy được sc mnh ca mình,  vi  cái công cuc xây dng đt nước ti chính đt nước mà h (người Vit hi ngoi) đang cư trú.”

Ý nghĩa

Hi ngh kiu bào ln đu tiên được t chc ti Hà Ni có to được mt s thành qu như nhà nước khng đnh qua báo đài hay không, ông Lê Hng Hà, nguyên Chánh văn phòng, V trưởng V Tng hp thuc B Công an nhn mnh:

“Tôi chưa có hy vng gì ln vào cái tác dng mà hi ngh kiu bào nước ngoài mang li, theo như cái tinh thn mà người ta mun rng đây là hi ngh Diên Hng, tôi chưa có hy vng hay vui mng gì vào cái đim y c, tôi hơi bun, vì nếu cái đt nước Vit Nam này mà chưa thay đi cái tên “Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam”, thành nước “Vit Nam Dân Ch Cng Hòa”, bt người ta là phi yêu cái t quc Xã Hi Ch Nghĩa, thì cái đim y, theo tôi, hoàn toàn không th đt được.

Tôi chưa có hy vng gì ln vào cái tác dng mà hi ngh kiu bào nước ngoài mang li, theo như cái tinh thn mà người ta mun rng đây là hi ngh Diên Hng, tôi chưa có hy vng hay vui mng gì vào cái đim y cả.

Ô. Lê Hồng Hà

Mt s tranh th đi vi người Vit nước ngoài, mà h  ch có th yêu đt nước ca nhân dân Vit Nam, ch còn bt h phi yêu Xã Hi Ch Nghĩa thì làm sao người ta đng tình được”.

Theo ông thì vic so sánh sinh hot này như “Hi Ngh Diên Hng” đi nay, do mt vài t báo và cơ quan truyn thông nhà nước nói đến, chc chn là không đúng vi hoàn cnh toàn dân quyết đng lên ngăn chng k thù phương Bc, trong lch s đánh đui gic  ngoi xâm ca Vit Nam:

“Ý ca người ta là phi tranh th Vit kiu, phi hoan nghênh, tham gia xây dng đt nước Vit Nam, mà theo tinh thn di chúc ca ông H,  thì người Vit nước ngoài không th chp nhn được.

Cái đó là do các ông y t phong thôi, nếu mà là Hi ngh Diên Hng nhé, tôi mun nói trên hai gc đ, th nht là phi bo v đt nước chng Bc thuc, chng nguy cơ Bc thuc, thì cái hi ngh này, trong ni dung không thy đ ra cái yêu cu y.

Tôi ch theo dõi thy v vic y ban biên gii gì đó, báo cáo v vn đ bin, đo, đáng l ra yêu cu ca hi ngh này là phi khuyến khích, phi hiu triu, đng viên người Vit nước ngoài, góp phn vào bo v đc lp, ch quyn, chng nguy cơ b Bc thuc hin nay thì, tôi thy ý kiến đó không rõ.

Mun người Vit góp phn mình đ xây dng đt nước, tôi thy có vn đ khác, đây là nước Vit Nam yêu du ca người Vit nói chung, và trong y có người Vit nước ngoài, vì người Vit nước ngoài không th có nhit tâm tham gia xây dng ch nghĩa xã hi nước Vit Nam được”.  

Theo y ban Nhà nước v người Vit nước ngoài thì, hin có trên dưới 4 triu người Vit sinh sng ti 101 quc gia và vùng lãnh th, trong s này có 300 ngàn người có trình đ đi hc tr lên. Hàng năm có 500 ngàn lượt kiu bào v thăm Vit Nam, góp phn vào các công vic đu tư, kinh doanh, văn hóa, ngh thut,  khoa hc, k thut, t thin, nhân đo.

Hin có gn 3000 d án kiu bào v nước đu tư, tr giá 2 t đô la . Năm ri kiu hi do người Vit xa x gi v giúp thân nhân, đã  lên ti gn 7 t rưỡi đô la.

Hiếu RFA, Bangkok, Thailand.)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
23/11/2009 21:56

Nha cam quyen Viet nam co thuc su can den tri thuc hai ngoai khong khi ma lop lop tri thuc trong nuoc bi di tu chi vi noi len tieng noi cua ho? Chinh phu Viet nam co thuc su can doanh nhan hai ngoai khong khi ma doanh nghiep trong nuoc bi o ep, nhung nhieu? Cha le 4 trieu nguoi nuoc ngoai lai nang can hon 80 trieu nguoi trong nuoc?

Anonymous
24/11/2009 01:01

Khong le~ trong dat' nuoc' ta khong co' mot. anh hung` nao` trong lu~ cam` quyen` bac. nhuoc. dung' len^ lam` nen lich. su? hay sao? So sanh' cai' hoi. nghi. tro` cuoi` nay` voi' hoi. nghi. Dien Hong cua? dan toc. Viet Nam ta. Cac' bac' lanh~ dao. bot' gion~ chut' di. Hoi. nghi. Dien Hong trong lich. su? ta la` de? cuu' dan cuu' nuoc', con` cac' bac' chi? la` vet' nho+ trong lich. su? dan toc., khong hon khong kem'.

Anonymous
02/12/2009 22:55

Tat ca nhung y kien cua nhung nguoi da duoc dang rat chinh xac . tai sao nhung nguoi lanh dao V N ho ngu muoi the nhi ?Ho khong he thay duoc su khinh thuong cua nguoi dan Viet o trong nuoc cung nhu toan the gioi sao /luc dau thi vay do ,luon cui de dat muc dich nhung khi khi da dua nguoi ta vao trong roi thi moi nguoi hay nhin hon 80 trieu dan V N con o tong nuoc ma lo canh tinh di .Khong choi voi nha nuoc cong san nay duoc dau.! @

Anonymous
20/12/2009 16:25

toi keu goi nguoi viet hai ngoai dong gop kien thuc ty duy dan chu nham dem lai cong bang phat trien cho dan toc viet nam

Anonymous
23/11/2009 10:41

theo toi nghi..nguoi dan vietnam chi cø ykien con bi ket an tu-dai..xa hoi vn thi tham nhung thoi nat..cong san vn keu goi tri thuc viet kieu la tro lua bip moii...chang tot lanh gi..cai tro bip cua cong san vn...nguoi vietkieu tu-do thi sø lam roi..møi du lich dem tien ve vn choi thi bi bat bo..lam tien roi..chu noi gi hop tac lam an..bay gio theo toi nghi theo toi nghi:cong san vn nen kieeu goi viet cong hop tac thi cø le dung hon..chu viet kieu tu-do thu thiet thi ho nghi..tin cong san vn..la tu-sat...dung khong ba cong viet kieu ti-nan..da chay khoi cong san 1 lan roi..bay gio ngu sao ma dam dau vao hop tac voi bon nay....

Anonymous
23/11/2009 14:35

Hội nghị Việt kiều chỉ với một dúm ngừơi, mà trong đó phần đông là cán bộ nhân viên của DCS và một ít ngừơi ăn phải bả của CS mà dám phóng đại là Hội nghị Diên hồng thì đúng là khóac lác(một tất lên trời).
Cứ như Ông Lê Hồng Hà noí thì đúng rồi, ngừơi Việt hài ngoại không thể nà yêu XHCN đựơc, bọn CS đừng hòng dụ dỗ.

Anonymous
01/12/2009 11:30

den khi nao vn khong con mot nguoi nhu Tran nhat Quang thi dat nuoc moi mong thoat khoi nan cs..

Anonymous
15/12/2009 23:16

khong bao gio tin nhung ai co dinh lieu voi CSVN.Dung quen nhung gi da xay ra cho nguoi yeu nuoc luc chong Phap nam 1945,mat nua mien Bac va sau nam 1975 vi tin tuong csvn de mat nua mien Nam.Roi tro biep cu lai tiep dien,hoi nghi viet kieu ve nuoc noi that noi het de roi se chet nhu nam 45 ,va 75.Neu qui vi muon lam an voi chung cu o lai VN xindung mang ra ngoai nay chung toi da bi cuop va khong muon bi cuop mot lan nua.Cam on.

Anonymous
03/12/2009 11:43

Về VN để làm thì OK, chứ ăn thì đừng hòng, lớ ngớ đụng phải nồi cơm, tô cháo của Cán Bộ là lãnh đạn hoặc đi tù ngay, hàng ngàn vụ việc đã xảy ra, về thì hồ hởi, đi thì lủi thủi. Ai ngu dại cứ về thử coi, ngay cả mang tiền về đầu tư cũng thế, chỉ cần chụp cho 1 cái nón là bao nhiêu vốn liếng công sức ra tro hết, may lắm là còn mạng trở về.

Anonymous
23/11/2009 06:25

noi nhu bac le hong ha rat dung. chi khi nao o que huong khong con cai quai thai chxhcn thi nguoi viet nam o nuoc ngoai moi co the thuc tam dong gop xay dung que huong duoc . yeu to quoc khong co nghia la phai yeu cai quai thai chxhcn kia duoc

Anonymous
16/12/2009 11:36

theo y kien toi thi cong san khong tin duoc xin qui ba con dung nghe cs du de roi hoi han. Qua nhung du kien lich su cho chung ta thay cs luon doi tra va dung luat rung do la y kien cua toi...

Anonymous
23/11/2009 05:10

Ai cũng biết, những người trí thức có trình độ thì đầy dẫy ở VN, nhưng họ phải lê la đầu đường xó chợ để mưu sinh, từ anh xích lô, cô bán hàng rong, ông vá xe, bà bán vé số ... Họ không được nhà nước cộng sản tin tưởng và sữ dụng, thành ra, bao nhiêu kiến thức của họ phải bỏ thùng rác hết
tốt nhất nên tạo điều kiện cho dân trogn nước, có cơ hội đóng góp tài năng của họ cho đất nước

Anonymous
23/11/2009 07:35

"Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kĩ những gì CS làm" đó là 1 chân lí không thể khác được ,các vị được gọi là "đại biểu kiều bào" hãy cẩn thận ,nếu không có ngày hối không kịp,tiền mất tật mang ,CSVN không cần các vị đâu ,họ chỉ cần cái túi tiền đầy ắp đô la của các vị thôi ,trí thức trong nước đang khổ sở vì không có việc làm ,người có tâm huyết xây dựng đất nước ,bị bịt mồm bịt miệng ,thì các vị không là cái đinh gì hết mà nói chuyện đóng góp trí tuệ,công sức,các vị mà về thì CSVN ngày một giàu có còn dân đen thì ngày một lầm than thôi-tin tôi đi

Anonymous
28/11/2009 16:59

Việt nam trả tự do cho những người tù lương tâm như L.M Lý, luật sư Nhân, Định
v.v...và Trưng cầu dân Ý mỗi người một lá phiếu để chọn chế độ chính tri thay cho đảng trị,độc tài...Người việt ở nước ngoài khỏi mời họ cũng về.

Anonymous
24/11/2009 18:52

2. Khuyết điểm: trong hội nghị chúng ta chưa nêu rõ và chưa thật nhấn mạnh: Việt Nam đang tiếp tục tiến lên XHCN nên mọi người mà đặc biệt là bà con kiều bào cần phải đóng góp nhiều hơn nữa công sức trí tuệ . . . càng nhiều càng tốt để xây dựng đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN.

Anonymous
26/11/2009 21:36

Nhung nguoi ve du "Hoi nghi VK" chi la2 nhung ke co quan he voi che do, hoac la nhung ke th"theo dom an tan", chang dai dien cho ai ca, noi chi den hoi nghi Dien hong cho them nhuv.

Anonymous
23/11/2009 22:45

Tôi vẫn luôn luôn tự hỏi ,liệu những ý kiến đầy tình tự dân tộc của những trái tim Việt Nam chân chính ,có được lắng nghe bởi bọn Hán hoá ???

Anonymous
10/12/2009 09:33

Xin ông Nguyễn Minh Triết và chính phủ của ông giải quyết vấn đề "chịt cổ kiều bào", nhất là kiều bào Mỹ, tại sân bay TSN để lấy lòng tin của anh chị em VK hải ngoại bước đầu.
Ở sân bay đó, nhân viên họ nói nếu không "chịt cổ" cô bác, tụi cháu sẽ mất việc vì không có tiền nộp cho "trên".

Anonymous
25/11/2009 07:56

Chung toi thay chinh phu CS dang vui dap gan 400 tang ni BAt Nha - nguoi Viet, song tai VN va chi muon tu hoc de tro thanh tang ni giup doi - Thi lam sao nguoi VN o nuoc ngoai co the tin vao chinh phu de ma cong tac cho duoc???

Anonymous
02/12/2009 05:02

Cộng Sản VN chỉ có thể lừa bịp một thiểu số những người Việt ngây thơ và ham tiền mong sẽ có cơ hội làm ăn buôn bán tại VN. Đa số người Việt bỏ xứ ra đi trốn chạy CS làm sao có thể quên được những thảm cảnh giết chóc của người CSVN trước 1975, và những chuyện kinh hoàng khi trốn chạy trên biển đông. Nếu những người này bây giờ lại chạy về để hợp tác với VC thì họ chỉ là những con người không có sự suy nghĩ và sẽ không bao giờ khá được. Người Mỹ có câu thường hay dùng để ám chỉ những loại người này "If you fool me once, shame on YOU. If you fool me twice shame on ME"

Anonymous
26/11/2009 14:16

cho bon cs chet het da

Anonymous
18/12/2009 14:16

Chưa đi đảng gọi Việt Gian
Đi rồi đảng lại chuyển sang Việt Kiều
Chưa đi phản động trăm điều
Đi rồi khúc ruột đáng yêu nghìn trùng.
( Đúng là cái lỗ miệng của Đảng cực kỳ tinh quái )

Anonymous
23/11/2009 17:06

Theo tôi nghĩ một chính phủ muốn kêu gọi người dân Việt có tài sống bên ngoài nước VN
đóng góp công góp của xây dựng quê hương thì cái chính phủ của các ông ấy phải biết từ bỏ những sai lầm của mình trước cái đã,cái chính phủ ấy phải biết nhường chỗ cho người ta thi đua yêu nước trước thì cái chính phủ ấy mới được mọi người hoan nghinh,còn nếu như cái chính phủ cứ mãi cho mình trên tất cả thì còn lâu mới kêu gọi mọi người chung tay được.!..

Anonymous
24/11/2009 10:32

Toi dde^nghi.neu'ddang?CSVN that.tam muon'xay du*ng.DAT NUOC VN thi hay~ tu* bo?quyen lu*c.ddang na(m quyen hanh` vi la 1 Nha Cam quyen ma dde? cho quan chu*c NHA NU'O'C&ddang?vien THAM NHUNG~tran lan tu* Trung U'o'ng dden ddia phuong the kia? hu*???? Ho*i~ bon ngu'o'i Lanh? Dao.LU'ONG TAM cac Ong dda~ dde? o*? ddau? ma cac' Ong la` dden hen` vo*i quan xam lu'oc. Tau` Phu` ??????

Anonymous
09/12/2009 05:39

Cac ong trong Hoi luan khong can thac mac vi cai ten Hoi Viet Kieu va dai bieu cua no.Xin hay doi ten la hoi Vit Kiu ( sitting ducks meeting ) va dai bieu chi la nhung can bo nam vung o cac nuoc goi ve trinh dien thi khong con gi thac mac

Anonymous
23/11/2009 23:30

cac chu cac bac viet kieu nen nhin cai guong cua to chuc IDS ma suy nghi xem cong san co quan tam den su dong gop y kien cua cong dong viet kieu chung ta hay khong?xin dung ngay tho nua.

Anonymous
15/12/2009 04:28

truoc day cong san vn cung keu goi vn yeu nuoc...tro ve vn ..roi den xin visa,xin mang quoc tich vn..de keu goi keu bao....cai tro luong gat cua cong san vn...da that bai..chang ai muon vao vn...vi lam an chung voi csvn..chang khac gi hon la nguoi tu..bi le thuoc...tat ca hop dong de phai thu tuc lo.lot..ton tien..nen chang ai them...bay gio cong san vn..lai mo them tro lua bip moi...viet kieu than cong moi ve hop tac thoi...neu ai da hieu nhieu cong san vn roi.....TIN VAO CONG SAN..TUC LA TU-SAT...

Anonymous
23/11/2009 10:15

nhung nguoi viet o nuoc ngoai..lai duoc cong san keu goi..cung co gi khac la...day cung la tro bip cua ong san vietnam...chi cø nhung nguoi viet cong san thi chi tin cong san vietnam thoi.vi cong san vn tro lua gattro viet kieu phai mang quoc tich vn,,nay ho muon tro lua gat moi de pha hoai su doan ket cua nguoi viethai ngoai thoi..tin cong san vn thi bi lam nua sau..vi chinh quyen cong san vn la doc tai tham nhung,thoi nat..con chua thay doi..thi neu tin csvn lai bi sai lam.....

Anonymous
22/12/2009 12:16

TÔI YÊU CẦU BÀ COM VIỆT KIÊU KHÔNG NÊN ĐÓNG
GÓP CHO MÔT NHÀ NƯỚC ĐÔC TÀI.CHỈ BIẾT LỪA DÓI DÂN SUỐT MẤY CHỤC NĂM QUA BÂY GIỜ LẠI DỠ TRÒ [KHÚC RUỘT NGÀN DĂM]

Anonymous
27/11/2009 20:58

Gẫm ra, đệ nhị công thần Võ tướng quân, Trần Độ, Hoàng minh Chính, Dưong thu Hương,..Đều ôm hận ngàn thu. Thá gì thứ Việt Kiều. Nói thật, nói thẳng là cảm bẫy.
Nhất Hạnh đả nói thẳng theo lời yêu cầu của chủ tịch nước, nên Bát Nhã Làng Mai mới ra nông nỗi.
Muốn vững yên bờ cõi, phải đoàn kết dân tộc, nuốn đoàn kết phải có "LÒNG TIN". Muốn lấy lại lòng tin, nên bắt chước Vệ Ưởng,'Sách lược hưng Tần" hay Lê thánh Tôn. Một minh quân, một thời thịnh tri. Bởi:
Từ đời Hồng Đức luật ban ra
Luật pháp công minh chẳng trừ ta
Dân sướng dân vui dân hớn hở
Dân hết lòng dân với nước nhà
TRân kính

Anonymous
24/11/2009 20:04

toi gio phut này mà van con me ngu nua hay sao

Anonymous
24/11/2009 18:57

Hội nghị Việt kiều là dịp để chúng ta "được lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào, được nghe những ý kiến đóng góp chân thành (chao ôi cả gần 6000 ý kiến đóng góp đợt đại hội Đảng 10 lần trước của bao nhiêu là trí thức, giáo sư, hiệp hội khoa học công nghệ v.v.. được vietnamnet đóng lại cả thành một cuốn sách vậy mà vẫn chưa đủ cho chúng ta, mà chúng ta cũng đã vất hết vào sọt rác)".

Anonymous
28/11/2009 16:48

Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch nước kể chuyện ngọai giao (22.11.2009)

http://www.youtube.com/watch?v=IbHnOIA4qR0&feature=channel

Anonymous
17/12/2009 14:47

Cac dai dien Viet kieu nay la nhung nguoi co long yeu nuoc, nhung ho bi lua boi luan dieu cua CS. Nhung nguoi thay thuc chat cua CS thi lai khong duoc moi du.Nho co Kieu hoi do Viet kieu gui ve nuoc nen CS duoc loi nhieu, ho chi muon kieu bao gui tien ve nuoc nhieu hon nua ma thoi ...

Anonymous
23/11/2009 10:50

Khong biet chuong trinh nguoi Viet yeu nuoc co dap ung dung nguyen vong cua nguoi Viet yeu nuoc chung toi ,hay roi rot ve tay mot so nguoi nhu chung ta da tung thay sau 35 nam qua.phan dong duoi nguong doi ngheo.cam on

Anonymous
04/12/2009 00:15

Chi co mot con duong duy nhat, la dep bo che-do CSVN. Thi tat ca nguoi Viet o hai-ngoai se tuc khac keo nhau ve que huong, de xay dung dat nuoc

Anonymous
23/11/2009 09:48

Tiem nang khoa hoc ky thuat,tai chinh, cua nguoi viet hai ngoai la vo cung lon.Chung toi luon luon huong ve que huong dat nuoc chu khong phai doi toi cai dai hoi khong thanh that nay cho lam,cac ban trong nuoc se thay su dong gop xay dung dat nuoc cua nguoi viet hai ngoai hon hang bat ky cuong quoc nao khi Vietnam dan chu tu do.Luc do khong phai mot nghin ma bon trieu nguoi viet hai ngoai.

Anonymous
24/11/2009 01:13

Nhìn Đại Hội Việt kiều nầy tôi mới thấy ra CSVN họ có nhiều bà con ruột thịt ở nước ngoài.Nếu quí vị là thuyền nhân hay là nạn nhân của CS tôi chắc rằng Quí vị sẽ ko bao giờ tham gia đại hội nầy.Vì sao ? Vì khi CS vào Miền nam coi Quí vị là kẻ thù, gọi là Ngụy, đánh đuổi cướp bóc bằng mọi giá, ngay cả đi học mà còn phân biệt lý lịch. Cho nên đại hội nầy là hợp thức hóa tài sản Cộng Sản VN ở nước ngoài.

Anonymous
23/11/2009 12:30

viet kieu ma lam an voi cong san la viet suc sanh de cung voi lu cong san cung nhau di chui dit cho cong san trung quoc

Anonymous
23/11/2009 15:46

Ông Lê Hồng Hà xuất phát từ sự thù hận vì vậy trở nên thiển cận và nhầm lẫn. Các doanh nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc...nói chung toàn thế giới đều hợp tác làm ăn với nước CHXHCN Việt Nam, ông giả vờ quên ? Chúng ta muốn đại đoàn kết toàn dân tộc Việt trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho kiều bào làm ăn, góp phần xây dựng đất nước là chính, chứ vốn làm ăn của bà con Việt Kiều chẳng thấm vào đâu so với các nước đã và đang đổ vốn làm ăn tại Việt Nam. Còn Việt kiều nào vẫn thù hận, cố chấp, thì chúng ta không cần họ.
Một bài học là không nên nghe những người thù hận phát biểu, vì họ không vô tư, thâm hiểm và mù quáng, mơ hồ...

Anonymous
27/11/2009 06:18

cộng sản hay Xã hội chủ nghiã đã sụp đổ trên toàn thế giới , nghị quyết cuả nghị viện Châu Âu đã đặt công sản vaò tội ác cuả nhân loại , tiến đến loại bỏ tất cả chế độ cộng sản còn xót lại một vài nước lạc hậu trên thế giới như Trung cộng , việt cộng , hàn cộng và cuba cộng . tượng đài tội ác cộng sản dựng lên khắp thế giới . mà bây giờ tự xưng mình là trí thức về VNđể tiếp tục xây dựng cái chủ nghiã mà cả thế giới ghê tởm nó . mà không nói gì đếng mối nguy cuả dôn tộc trước đe doạ cuả bọn bành trướng bắc kinh . thì tự nhận mình là trí thức có xứng đáng hay không ? tự các người trả lời cho nhau . còn riêng tôi ,tôi chỉ thầy là một trò hề tự bêu riếu mình vì không che dấu được ai . ai cũng rõ cả rồi .

Anonymous
24/11/2009 00:07

ONG CU' THAY DOI TEN NUOC SAO CHO "GON NHE" LAI ;GIAI TAN' CAI DANG CSVN ; THAO' BO QUOC HUY VA` CO` DO SAO VANG` DI LA` LAP TUC' NUOC' GIAU` DAN MANH CUOC SONG HUNG` CUONG` NGAY .. CAN` GI` MOI` BON " DU CON LUU MANH DI DIEM KIA VE NUOC LAM GI` CHO THAT'CONG VAY ! "
GIA SU NHUNG NGUOI VIET KIEU` KIA KHONG CO TIEN` CUA THI` LIEU ONG CO MOI` HO VE NUOC DE GIUP NUOC HAY KHONG?
DAN SO TRONG NUOC CÓ DEN 80 TRIEU , CHA NHE KHONG CO DUOC VAI` BA TRAM NGUOI` NHAN TAI` DUNG RA GIUP NUOC HAY SAO?
XIN HOI ONG CHU TICH NUOC LA` ONG MOI` VIET KIEU` VE GIUP NUOC LA` ONG CAN` CHAT' XAM' HAY CAN` TIEN` CUA HO DAU` TU?
XIN CAM ON ONG RAT NHIEU`

Anonymous
28/11/2009 06:05

nha nuoc viet nam muon kieu bao minh giup va ho tro ve mat kinh te chu ho khon muo thich kieu bao xen vao chuyen chinh tri va nhan quyen .HO muon tien chu khong muon xen vao chuyen goi la noi bo cua ho, toi xin thay mat cac kieu bao o nuoc ngoai dung co nen nhe da ma tin loi cong san noi va hay canh giac dung co bi lua .HAY NHIN KY NHUNG GI CONG SAN LAM DUNG TIN NHUNG GI CONG SAN NOI .NO CHI TOAN LA LUA BIP VA XAO TRA MA THOI.NOI NAO CO XAO TRA LA NOI DO CO MA QUY NEU NO KONG MA QUY THI NO DAU CO DAN AP NHUNG NGUOI CONG CHINH .NHU LINH MUC LY VA LUAT SU CONG NHAN VA CAC NHA BAO CHAN CHINH KHAC

Anonymous
04/12/2009 00:34

CSVN, Huy diet nhan tai, Huy diet ton giao, Bo tu nguoi bat dong chinh kien, vi pham nhan quyen, Ban nuoc, Ban dat cho ke thu Phuong Bac, tham o, nhung loan. Thi lam sao nguoi Viet o hai ngoai ve de xay dung dat nuoc duoc.

Anonymous
24/11/2009 01:18

muon co mot Vietnam that su, Chinh phu VN can phai thay doi, thay doi o day la xay dung dat nuoc va con nguoi van minh, mot VN moi, con nguoi chi thuc moi, xa hoi cong bang, duong loi moi, nguoi dan co co hoi xay dung va dong gom nhieu y kien sang tao moi.
As english said, VN has potential and energy to drive through hardship, your government need to change, Freedom express as human being, Education and creativity is role play for future Vietnamese who lives aboard, We all have resources, intellectual and development for Vietnam, Vietnam needed these people, these people are future of vietnam, make VN bright and better to our one Vietnam.
Let forget the pass, let forgive it retrorespect(it happned to our people). looking forward the future, one vietnamese, one country and one mother tongue and have everyones's have their brighter future, so let it be one vietnamese.
(computer Science)-pHD student

Anonymous
23/11/2009 06:21

Vài hôm nữa thì "vũ như cẩn", không có gì thay đổi cả

Anonymous
10/12/2009 19:15

Dung vi nuoc mat ca sau cua Cong San doi voi dai da so dan ngheo o trong nuoc ma ve dau tu. Chi lam giau cho giai cap Tu San mang nhan hieu "Cong San Viet Nam" ma thoi

Anonymous
02/12/2009 17:56

tại sao người Việt bỏ đất nươc ra đi;TỴ NẠN CỘNG SẢN bây giờ cộng sản còn lù lù đó kéo nhau về xin đi cải tạo à

Anonymous
23/11/2009 12:53

Toi khong hieu sao ma cai XHCN da that bai o khap noi tren the gioi roi ma nhung nguoi CSVN van khong chiu buong tha cho dan toc VN co duoc mot dat nuoc dan chu tu do. Ho van cu bip, cu lua, cu tham nhung, cu dan ap... Tu hon nua the ky ho van lap di lap lai nhung tro bi oi nay. The ma van co ke nhao dau vao nhu nhung con thieu than de van tiep tuc bi lua, lam tro he cho thien ha. Tu Nguyen Manh Tuong, Tran Duc Thao, Duong Quynh Hoa, truong Nhu tang...vv... va vv....khong biet bao nhieu tri thuc da bi lua. Chi duoc coi nhu dong phan (loi Mao Xenh Xang). Da co bao nhieu hoi nghi Viet Kieu roi?. Sau do thi...dong phan van la dong phan. Neu CS biet ton trong tri thuc va biet trong dung ho thi.....CS da khong con la CS nua roi.

Anonymous
23/11/2009 04:39

Lời ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Bộ Công an thật là chí lý:

Nếu đất nước Việt Nam này mà chưa thay đổi cái tên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thành nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, bắt người ta là phải yêu cái tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa thì hoàn toàn không thể được.

Người Việt ở nước ngoài họ chỉ có thể yêu đất nước của nhân dân Việt Nam, chứ còn bắt họ phải yêu Xã Hội Chủ Nghĩa thì làm sao người ta đồng tình được”.

Anonymous
23/11/2009 10:22

Bao giờ Đảng Cọng Sản(C.S.) Việt Nam chưa bỏ điều 4 của Hiến Pháp, 3 ngành : Hành Pháp,Lập pháp và Tu pháp chua độc lập,chưa có báo chí tư nhân(tự do),và cả đất nước cò bị 14 Uỷ viên Trung ương của Bộ Chánh Trị toàn quyền cai trị,thì người Viẹt Hải Ngoai nào về cọng tác với Cọng sản(CS).đèu là nối giáo ch giặc để "TA@N PHÁ QUÊ HƯƠNG" chớ không phải "xây đựng quê hương". CS kêu gọi NVHN hoà giải hoà hợp thì tại sao họ không hoà giải vơí người trong nước như Lm Lý, các Ls Công Nhân, N.V.Đài v.v...Tại sao họ không trả nhà cửa mà họ đả cướp đoạt của nhửng Quân,Cán,Chinh VNCH để làm thiện chí hoà giaỉ đi? Chỉ làm trò bịp bợm đ5 dụ bọn NVHN trở cờ và vô liêm sỉ mà thôi.

Anonymous
25/11/2009 11:29

Xin cac ngai CS/VN đưng chieu du nưa cho phi , ma phai tu bo ngay Chu Nghia vo than CS, ton trong Dan-Chu that sư, thi nguoi Viet trên khăp thê giơi se ve lo xay đưng đat nươc ngay.

Anonymous
28/11/2009 22:10

Tôi đề nghị tất cã người Việt ở Hải ngoại nên tìm đọc Hồi ký một thằng hèn của nhạc sỹ TôHải để khỏi bị CSVN bịp bợm, lợi dụng

Anonymous
26/11/2009 21:03

Theo tôi, Nhà nước Việt Nam cần hoà giải dân tộc là chính chứ đóng góp của Việt Kiều chẳng là gì so với đầu tư của các nước vào Việt Nam. Hợp tác của các nước với Việt Nam là vô tư không đặt điều kiện chính trị, không phân biệt XHCN hay không XHCN như cái ông Lê Hoàng Hà kia. Chúng ta mở lòng với Việt Kiều, nhưng những người còn lòng hận thù, chống Cộng sản thì chúng ta không cần họ. Cần sự hoà giả, đoàn kết chứ không thèm 1 xu của Việt Kiều, một gr chất xám nào của họ (Về chất xám, ta bỏ tiền thuê tư vấn).

Anonymous
09/12/2009 13:38

Hội nghị Việt kiều,chỉ là một trò bịp bợm, của Đảng: nhằm mục đích truyên truyền,khuyến dụ những kẻ hám danh,lợi,hoặc ngây thơ chưa có kinh nghiệm đối với CS, hầu vắt bầu sữa của giới kiều bào, đã từng là nạn nhân của Đảng. Đó là sở trường của CS rất lưu manh, mà "Bác" đã truyền nọc độc cho" Đảng ta"

Anonymous
23/11/2009 03:06

Hay nghe y kien cua dan chung trong nuoc truoc de the hien su thanh that cua dang cong san VN. Ngay ca hoi tri thuc trong nuoc ma con bi nghi dinh 97 kem ham thi nguoi tieng noi cua nguoi Viet o nuoc ngoai chi la hu khong. Da bao nhieu nguoi bo cua chay lay nguoi; ke ca nhung nguoi ngoai quoc den giup VN.

Anonymous
23/11/2009 08:26

csVN rat tai ve lua bip,csVN da lua bip nguoi dan VN va ca the gioi hon nua the ky,bay gio chi co lua bip duoc 1000 vit kieu let det thi tham thap gi,nhung qui vi nguoi viet hai ngoai can than ngay tu bay gio chung ta phai day cho con chau chung ta cs la gi,cs den nha dan ba,con nit cung phai danh neu danh khong lai thi phai chay that nhanh,that xa chu khong the song chung voi cs duoc.Roi de bon dang cs chi con mot minh,mot nuoc khong con nguoi dan nao de ho cai tri,de dau coi co nua,den luc do bon cs tu dong giay chet thoi...!

Anonymous
23/11/2009 13:23

Sao chúng ta lại không đổi tên nước Việt Nam của chúng ta thành chỉ là “Việt Nam”. Anh là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam. Hãy dẹp tất cả nhừng hoa từ, mỹ từ bịp bợm. Chỉ biết đon giản một điều là người Việt Nam máu đỏ da vang như chúng ta từng học từ ghế nhà trường.

Rất nhiều nước đâu cần gì khác hơn là tên nước họ bất kể họ theo chính thể nào. England, France, Australia, Italy, Thailand, Japan. Chính thê/ có thể thay đổi nhưng nước Vietnam, con người Vietnam thì cần phải giử gìn cẩn thận.

Hãy vận động mọi nười để dẹp bỏ những cái bịp bợm gọi là chxhcn hay độc lập - tự do - hạnh phúc.

Anonymous
23/11/2009 14:49

Thầy nào tớ ấy lại bắt chước anh TÀU :" Viễn thân cận công ".Trong nước thì bỏ tù hàng loạt tri thức ,bức tử IDS ,dập tắt tia sáng ..,Bây giờ lại rở trò ve vãn Việt Kiều chỉ nghĩ đến túi tiền của Việt kiều gửi về thật đúng là "người gét cúa ưa" chắc cộng sản Vieetnam khong có tai có mắt mới không thấy các nạn kiều trôi xác trên biến cả ,,.Trong ấm thì ngoài mới êm ,hãy mở cửa dân chủ ,hãy bỏ cái XHCN quái thai đi thì tự nhiên đàn chim Việt mọi phuong xum họp về

Anonymous
23/11/2009 11:39

Đọc qua báo chí trong nước ca ngợi sự thành công của Hội nghị Đại biểu Việt Kiều tại Hà Nội,tôi mới biết rằng quần chúng Việt Kiều trên 55 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đại biểu của mình về VN tham dự hội nghị.

Vậy đề nghị quý ngài cho quần chúng Việt kiều mà mình đại diện được biết mặt,biết tên và nơi ở của mình .

Thật chẳng hợp lý chút nào khi mình là đại biểu của quần chúng mà họ chẳng biết mình là ai,ở đâu,làm gì thì làm sao mà mình ăn nói với họ một cách danh chính,ngôn thuận được.

Anonymous
06/12/2009 09:48

Cho toi nay Nhom Hoi luan Cali van thac mac ve danh xung cua Hoi nghi va Dai bieu cung nhu thac nac muon tim biet ten cua cac Dai bieu. qui vi cua cho dai hoi la :Dai hoi VIT kiu ( Sitting ducks meeting va cac Dai bieu thuoc thanh phan Nam vung duoc trieu hoi ve bao cao tinh hinh sau khi chiem bai xac kho Ho Chi Minh .Nhu vay se khong mot ten " daik bieu" nao lo dien va se khong co ten nao dam lo dien .That vo ich

Anonymous
25/11/2009 01:45

Đã biết bao người đã nói, đã biết bao điều đã nói, đã biết bao lần đã nói.Vậy mà có được làm đâu. Giờ lại bày vẽ chuyện hội nghị này nọ để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng kiều bào. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng bản chất của người cộng sản thì không. Vì chính họ cũng không tin nhau nữa kia là ...

Anonymous
15/12/2009 13:56

XAY DUNG CHU NGHIA XA HOI MA` PHAI DỰA VAO` NHỮNG THANH` PHẦN VIET KIỀU NAY` Ư? THAT LA MOT CHUYEN QUAI' LA. !!!!

Anonymous
23/11/2009 11:28

Bao gio con cong hoa xahoi chu Nghia Viet nam thi nen nho loi cua Ong Nguyen van Thieu:"dung nghe nhung gi cong san noi ma hay nhin vao nhung gi cong san lam".

Anonymous
03/12/2009 23:50

Neu VN thay doi che do,dep bo CS thanh Cong-Hoa thi tat ca con VN o hai ngoai tu dong ve de xay dung nuoc than yeu cua ho. Khong can phai keu goi, khong can dung nhung loi hoa my theo kieu CS"

Anonymous
23/11/2009 12:47

+theo toi nghi phai co mot cuoc trung cau y dan .cho ca mot dan toc viet nam.o trong nuoc cung nhu dang o nuoc ngoai..tu gia toi tre.tu lon chi be./ai ai cung co quyen noi len nguyen vong xay dung dat nuoc viet nam cua minh that vung manh va tu do dan chu van minh nhu cac nuoc tren the goi..

Anonymous
23/11/2009 16:16

Nếu VN không còn CS. Tôi sẽ đem hết gia tài 1.000.000 USD về để giúp đất nước chống ngoại xâm. Và với bằng Kỹ Sư với 25 năm kinh nghiệm như tôi, tôi sẽ biên 1 virus "HoàngSa TrừơngSa" vượt TườngLửa phá tan bộ quốc phòng và nền kinh tế của bọn BaTâù, cho chúng nếm mùi VN là như thế nào !!!

Anonymous
23/11/2009 11:32

Theo toi nghi khong mot nguoi Viet-Nam nao ma khong nghi toi noi minh sinh ra va lon len ,noi do la To TO QUOC Viet-Nam ngan doi bat diet,du co di toi phuong troi xa cach nhung van mang trai tim VIET-NAM trong mau trong tan day long .Toi co y nghi moi nuoi Viet-kieu ve nuoc da muon den cai tai nang va vat dung de ve lam sao cho que huong Nuoc VIET duoc bung sang trong anh sang cua mat troi moc tu phuong Dong chu khong phai toi tam nhu o phuong Bac . Phuong Bac muon nhuom den nuoc Viet bang suc manh bang danh ngia Xa hoi chu nghia doc tai co muu mo cuop dat ,cuop bien cua nhung nuoc nho be.Long yeu to Quoc VN luon luon the hien trong mau nguoi Viet. Kinh chao ./.

Anonymous
23/11/2009 09:47

Cam on Dang va nha nuoc CHXHCNVN da to chuc thanh cong Dai Hoi Viet Kieu lan thu I . Hy vong, se co nhung dai hoi ke tiep co nhieu an tuong hon.

Anonymous
23/11/2009 11:50

Nieu Nha Nuoc VN muon thuc tam lang nghe y kien nguoi dan thi tha nhung nguoi bat dong chinh kien o trong nuoc ra truoc di

Anonymous
11/12/2009 02:56

CAC BAN O VN THAY HINH ANH CUA NMT CHUA ?
LUC TRUOC HO CHO NHUNG NGUOI VIET LUU VONG LA PHAN DONG,DI DIEM,AN BO SUA CUA DE QUOC MY V.V...BAY GIO BAN THAY CA DAM CUA NMT SANG MY ,CUNG UONG RUOU VOI DAM DAN NAY,BAN NGHI SAO?NHO ROI LAI LIEM LA NGHE CUA CAC VI LANH DAO VN.CHI CO DAM NGUOI VI LOI NHUAN BAN DUNG CA LUONG TAM ,VA QUA KHU (DANH DOI MANG SONG VUOT BIEN)BAY GIO HO NHU CON THIEU THAN KHONG CON PHAN BIET DAU LA NHUC ,DAU LA VINH DU.
TRUOC KIA BON CSVN CHO TOI LA PHAN DONG ,DI DIEM ,CHAY THEO MY ,BAY GIO TOI CHO DAM VIT KIEU NAY LA GI ?THOI TAM CHO HO LA NHUNG KE BAN DUNG LUONG TAM HOP TAC VOI KE THU ,MA TRUOC KIA HO TUNG MANG TIENG LA DI DIEM.THAT NHUC NHA CHO NHUNG NGUOI CUNG LY VOI DAM CHUI MINH.

Anonymous
15/12/2009 05:23

haaaa...lai man 2 film cua cua DANG CONG SAN VN...tu viec keu goi vietkieu cho mang 2 quoc tich...den viec MIEN VISA...bay gio lai them tro lua bip møi....cua cong san vn...noi that nhe..viet kieu chau au nay..di ca lien hiep AU CHAU cø ai can VISA dau...can gi ma XIN quoc tich CONGSAN VN...de mang tieng la xa hoi chu nghia AN MAY the gioi...nøi thiet nhee....viet kieu thu thiet chang ai them mang theo cai quoc tich xa hoi chu nghi vn dau....vi mang cai quoc tich ay...giøng nhu søi day treo co day ma.....bbyee vn.. cha xa cho bot noi kho....

Anonymous
28/11/2009 22:28

noi doc va noi lao tu luc moi de

Anonymous
25/11/2009 12:23

Tôi sẽ đem công sức đóng góp xây-dựng đất nước Việt-nam với điều-kiện đảng Cộng-sản VN phải tự giải-thể, trả lại quyền tự quyết cho dân-tộc VN . Nếu không, tôi thà bỏ xương nơi xứ người còn hơn. Tôi không thù hận ai cả, kể cả người Cộng-sản nhưng tôi không chấp nhận chế-độ Cộng-sản vì chế-độ nầy không lại phúc lợi cho quốc-gia dân-tộc tôi. Thế thôi !

Anonymous
23/11/2009 11:04

qua vo ly .nguoi viet trong nuoc khong duoc ton trong ma ton trong nguoi viet o nuoc ngoai .can phai tinh tao

Anonymous
24/11/2009 21:30

Hop tac voi VC di , roi se biet . Khi qui vi khong con gia tri loi dung ,chung se chup len dau qui vi mot cai mu ,the la xong!Bon VC gioi nhat la chup mu ma.

Anonymous
23/11/2009 09:35

Phải nói là Việt kiều người gốc miền bắc 75 thì chính xác hơn. Nhìn trong tấm hình các gương mặt không thôi cũng có thể đoán là người miền bắc.

Anonymous
23/11/2009 12:29

Thật lai lòi duọi tuyen truyen dụ khị;"nói
thâng ,noí thật" Ỡ VN noí thâng,noí thật
tức là tự kí bãn án diều 88,BLHS CSVN
chi yeu Do-la cua Viet kieu thoi mac du
bon ho khong cac phai lam kinh tế chi làm
cán bỗ dạng viên cung tro thanh Tư Bãn Dõ
một lọai giai câp bóc lột mới o chế độ CS

Anonymous
25/11/2009 09:29

Cac tri thuc tham du Hoi Viet Kieu nay la nhung nguoi da "qui phuc" Dang CSVN,
khong doi hoi dan chu, nhan quyen, tu do
bau cu ung cu, tu do thong tin bao chi...
va chi luon luon vang lenh cua Dang CS ,lam theo y Dang de cho Dang cang ngay cang manh hau cai tri 85 trieu nhan dan mot cach chat che va hieu qua hon, cung co
vi tri cua Dang CSVN hon nua va khong con
su chong doi nao tai hai ngoai cung nhu trong nuoc.

Anonymous
08/12/2009 05:49

tôi đồng ý:
Lời ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Bộ Công an thật là chí lý: Nếu đất nước Việt Nam này mà chưa thay đổi cái tên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thành nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, bắt người ta là phải yêu cái tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa thì hoàn toàn không thể được. Người Việt ở nước ngoài họ chỉ có thể yêu đất nước của nhân dân Việt Nam, chứ còn bắt họ phải yêu Xã Hội Chủ Nghĩa thì làm sao người ta đồng tình được”.

Anonymous
23/11/2009 17:36

Cong san VN keu goi nhieu nhung ban than cac ong ay thi the nao? Tai sao nhung nguoi ''day to'' ay lai giau co the ( Tham nhung ma) con nhung ''Nguoi chu'' la 80% dan so song bang nong nghiep den kiep nao moi ngoi dau len duoc? That buon

Anonymous
23/11/2009 13:17

Sao Đài cứ đăng hoài những chữ "&quot" và , đọc lên rất khó chịu và chẳng hiểu gì cả. Đề nghị từ nay không đăng những từ ấy nữa. Cảm ơn.

Anonymous
03/12/2009 10:40

Ong Trần Nhật Quang noi rat dung, dang va nha nuoc ta co can mot gram chat xam nao tu viet kieu, cac nha tu cong san ton tru hang tan chat xam. Hieu dang cung khong ai bang ong Trần Nhật Quang, dang va nha nuoc ta co can ti tien com cua Viet kieu bao gio. Ho chi thich ngua tay an xin bon tu ban nha giau. Chung no giay chet nhung do la My va euro chau Au van thom hon nhan dan te cua dan anh Trung cong.

Anonymous
17/12/2009 22:53

I got visa to visit VN but when I came back VN, the police cameto my house to force my sprite.Now I do not want to go back VN.i don't know why VN do it.

Anonymous
12/12/2009 10:05

cs no chi yeu cua thoi con nguoi thi no ghet lam

Anonymous
19/12/2009 13:14

Nen dat loi ich cua nguoi viet len tren het, bai viet nay khong lam duoc nhu vay.

Anonymous
26/11/2009 02:55

Con duong di len Xa Hoi Chu Nghia dai le the,Dang va Nha Nuoc ta da mon dep rau hon 60 nam roi, hy sinh biet nhieu la sinh mang cung vat chat cua cai ,nhung khong di den dau ca.Chi la hoang tuong thoi.Nguoi Viet trong nuoc va hai ngoai van hoai nghi ve mot "To Quoc Xa Hoi Chu Nghia" co phai dich thuc la mot "To Quoc Viet Nam"cua nguoi Viet Nam,hay cua rieng Dang va phe XHCN .Chi co mot To Quoc VietNam cho nguoi Viet Nam,con to quoc xhcn la hoang tuong.

Anonymous
23/11/2009 09:46

Xin đóng góp môt ý nhỏ nhoi sau đây :
Nói như Ô Lê Hồng Hà là nói thẳng,nói thật
theo yêu cầu của ô chủ Tịt nước nói...
Cho đến giờ này Việt kiều khi về nước đã nhận được Ưu Đãi gì chưa mà sao cứ nghe kêu gọi đóng góp vậy và ??? Trong nước trí thức đâu có thiếu,người giàu tiền của cũng đâu có thiếu phãi không Quý bạn ? Cứ xem họ tiêu tiền xa hoa gấp vạn lần Kiều bào nước ngoài thì rõ thôi.Quý vị nên cẩn thận kẽo hối không kịp đâu nhé !!! Thân ái kính chào..

Anonymous
25/11/2009 06:09

Theo toi, ten nuoc chi la VIET NAM la hay nhat, se la muon doi, va mai mai, chu dung co ghep them nhung cai linh tinh khac vao lam gi, truoc sau toi nghi cung se thay doi ma, sao khong lam som di, cho rang ro dat nuoc.

Anonymous
23/11/2009 12:44

Nhà nước Việt Nam muốn thu hút nguồn ngoại tệ từ nước ngoài, muốn kiều bào về xây dựng đất nước nên đã đánh bóng cái mỹ từ"VIỆT KIẾU YÊU NƯỚC",nhưng chúng ta cũng nên xét lại thực chất có đúng như vậy hay không? hay chỉ là góp sức xây dựng cho một giai cấp nào đó mà trong đó chúng ta không có chổ đứng...

Anonymous
23/11/2009 08:01

Khi nao con che do doc dang thi kho ma dua dat nuoc tien bo di len. Hay thay doi toan dien thi moi kha len noi! Y kien cua Ong Hong Ha chi la mot phan kich thich su thay doi ma thoi ...hay da dang da nguyen. Thoi chap nhan dang cong san Vietnam hien dien trong chinh quyen nhung dang cong san Vietnam phai chap nhan nhung thanh phan khac thi moi co su tien bo ...

Nguoi viet Xa xu - Uc chau

Anonymous
30/11/2009 22:59

troi oi,tin vao che do cong san bat cu hinh thuc nao cung deu nam phan chet ca.biet bao nhieu nguoi da bo cua chay lay nguoi.dien hinh nhat la co quan khoa hoc ky thuat o vn con bi cho ra ngoai thi thu hoi nguoi viet o nuoc ngoai lam sao co y kien gi duoc.toi noi that tin cong san la tu chet toi chet.cac ong viet kieu oi nho den dieu nay.

Anonymous
04/12/2009 00:10

Cong-San chu nghia da loi thoi roi. Thuc te da 32 nam dat nuoc VN hoa binh, CS da lam duoc gi cho VN. Xin quy vi hay thuc tinh di. Hay nhin ve dong au, nhu Ba-Lan, Tiep-Khac, Dong-Duc la mot bang chung thuc su khi nghi ve che do. VN khong con Cong-san cam quyen. Tat ca nguoi VN o hai-ngoai, se tu dong ve lai que huong minh, de xay dung dat nuoc. Khong can phai
keu goi !

Anonymous
23/11/2009 09:18

Chỉ là một vài buổi giao lưu cho có vẻ thế thôi!!! không có mấy ý nghĩa.

Anonymous
04/12/2009 00:24

Ong Tran-Nhat Quang la mot nha triet hoc. Xuat than tu Dong Ba-Dinh noi dinh cao cua tri tue. Xin dung nghi sai ong ta la QUOT ma oan cho ong ta. Toi nghiep !

Anonymous
24/11/2009 04:23

To Quoc Vn muon su hop tac cua NVHN thi phai co tu do dan chu thuc su ,hoa giai Nam Bac;cong bang bac ai ;ton trong y kien dan ;khong tham quyen co vi ;ha hiep dan lanh va khong pha bo nhung di tich cua mien Nam cu; ton trong va giup do thuong binh liet si HAI MIEN NAM BAC;an xa tu chinh tri; trung phat tham nhung va te nan xa hoi

Anonymous
24/11/2009 18:51

Một hội nghị Việt kiều được tổ chức sau 35 năm (quả thật là một tầm nhìn chiến lược: dài tới 35 năm !!!).
Kết luận:
1. Ưu điểm: Chúng ta đã thành công rực rỡ trong việc kêu gọi Việt kiều đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ v.v.. càng nhiều càng tốt, còn việc ai lãnh đạo, lãnh đạo ra sao, tham nhũng thối nát thế nào, trình độ năng lực chuyên môn thấp, tài quản lý điều hành với tầm nhìn chiến lược tồi và thể chế chính trị XHCNman rợ, kiểu Cải Cách Ruộng Đất của chúng ta thì chúng ta cứ việc ém nhẹm, bịt càng kín càng tốt, cho đỡ bay mùi. Điều này chúng ta quán triệt và làm được. Ai tin thì cứ mang sức về đóng góp, xây dựng – xây dựng và đóng góp nhưng không có gì khác hơn, còn việc sử dụng tài nguyên tài sản ra sao chúng ta mặc sức làm gì thì làm.

Anonymous
16/12/2009 20:48

dong bao viet kieu ti nan cong san tu-duy nghi:cong san nøi chuyen sua sai_sai roi nø sua..sua hoai cung sai...cong san qua gioi qua tai...sai roi nø sua ,sua roi van sai...dinh cao tri tue cua cong san vn..chi nen keu goi viet kieu than cong hop tac...chu viet kieu thu thiet...thi khø ma tin vao cong san..chuyen lua bip...Qui vi nen nhø:DUNG NGHE NHUNG GI CONG SAN NØI...MA HAY NHIN NHUNG GI CONG SAN LAM(Løi co tong thong vietnam cong hoa:NGUYEN VAN THIEU) tin cong san la : TU-SAT...

Anonymous
23/11/2009 08:56

Việt kiều về dự hội nghị tranh thủ về thăm gia đình còn được tiếp đón chiêu đãi nồng hậu, nhưng đã tuyên truyền cho chính quyền việt Nam...

Anonymous
16/12/2009 06:32

Các ông Việt kiều hãy nhìn vụ án Nguyễn Tiến Trung mà soi. Còn không cứ về đi rồi sau đo vào nhà tù đếm lịch như NTT!!!

Anonymous
01/12/2009 08:27

Không biết anh bao nhiêu tuổi ? tui nghỉ bản chất gốc của anh là " VẮT CHANH BỎ VÕ "

Anonymous
23/11/2009 10:46

bay gio cong san vn keu goi vet kieu yeu nuøc...chu khong keu goi viet cong hop tac nua roi...nhung nguoi viet kieu nuoc ngoai..tin viet cong la tu sat...chi viet cong moi hop tac voi cong san vn thoi...

Anonymous
23/11/2009 15:42

Ông Lê Hồng Hà xuất phát từ sự thù hận vì vậy trở nên thiển cận và nhầm lẫn. Các doanh nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc...nói chung toàn thế giới đều hợp tác làm ăn với nước CHXHCN Việt Nam, ông giả vờ quên ? Chúng ta muốn đại đoàn kết toàn dân tộc Việt trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho kiều bào làm ăn, góp phần xây dựng đất nước là chính, chứ vốn làm ăn của bà con Việt Kiều chẳng thấm vào đâu so với các nước đã và đang đổ vốn làm ăn tại Việt Nam.
Một bài học là không nên nghe những người thù hận phát biểu, vì họ không vô tư, thâm hiểm và mù quáng, mơ hồ...

Anonymous
23/12/2009 01:02

CSVN kêu gọi Việt Kiều về giúp nước. VK đầu tư thành công thì bị bỏ tù về tội hai tội không thể tránh khỏi: trốn thuế và hối lộ (Thu thuế nhiều ít cũng do nhân viên VC ấn định, không hối lộ thì không làm ăn được). Kết quả sau cùng: tài sản bị tướt đoạt, tiền mất tù mang.
Khúc ruột ngàn dậm thành khúc ruột bị gậm nhấm.

Anonymous
23/11/2009 23:08

TEXT..... VI` GUI VAO` MẢI MA` KO DUOC TEXT SORRY THANKS

Anonymous
26/11/2009 21:13

La nguoi Vietnam Toi sang sang huy sinh va bao ve to quoc Vietnam, cho su toan venh lanh tho, lanh hai cua to quoc. Toi khong bao gio chap nhan cai che do CS toan tri, 35 nam truoc, toi da phai vuoc bien gi khong song duoc voi cai che do CS hien thoi. CS la doc tai, CS la mat tu do, CS chi dua den ngheo nang va lac hau. CSVN hom nay, la nguy co dan dat, dan bien, cho Trung Cong. "Dung nghe nhung gi CS noi. Hay nhin nhung gi CS lam?

Anonymous
17/12/2009 23:52

CSHN làm chuyện ruồi bu tổ chức hội nghị việt cồ vớ vẩn như một trò hề rẻ tiền hạ cấp thế mà cũng có kẻ ở hải ngoại u mê vác mặt mo về tham dự. Thật không hiểu nổi.
Bắt thang lên hỏi ông trời
Việt kiều dự họp ai ơi ngu đần

Anonymous
24/11/2009 00:34

Nếu nhửng người tỵ nạn CS bây giờ trở cờ theo bám đuôi bọn VC thì nên bỏ quốc tịch nơi mình tỵ nạn và trỡ về VN sống với bác và đảng của quý vị.Người Việt tự do bị bọn VC lừa mải mà chưa sáng mắt ra sao ?? Khoái VC thì cứ về VN mà ở như PHẠM DUY và NGUYỂN CAO KỲ. Không biết các ông có dám đăng những lời nầy lên không ?

Anonymous
15/12/2009 04:44

toi lon len trong dat nuoc tu-do...khi dulich ve tham vn...thi da bi nhieu phien toai..thu tuc ruom ra..tham nhung trang tron...buoc ra khoi may bay dat chat xuong dat tai phi truong tan son nhat..thi da bi lam tien roi...chua ke den dia phuong cua quan,phuong..nghi den thi chan cai dat xahoi chu nghia vn roi...toi chi theo me ve tham que huong 1 lan ..ma thhay da chan,,va buc minh cua dat nuoc vo luat phap..moi viec chi can tien ho lo la xong.....nen theo toi nghi..Tin tuong vao cong san...thi tha tu-sat con sung suøng hon...byee vietnam.va khong bao gio tro lai...xin chon DANMARK lam que huong cho chac an .......

Anonymous
11/12/2009 19:54

Cac ban thay roi: toi la nguoi trong nuoc, Viet kieu co tien va tai san nhieu o vn, Dang Cong San VN moi goi ve, nghia la dem tien ve cho Dang Cong San VB xai.
Cac ban viet kieu ngheo, Dang Cong San co mua ve may bay, cung cap nha cua, viec lam o khi den VN khong? Tat nhien la khong roi. Nguyen nguoi dan trong nuoc nhu toi con o co nha cua, thuc an, thuc uong, viec lam. Tien bac, Viec lam tot, thuc an, thuc uong tot dieu cung cap cho can bo. Trong nuoc Dang Cong San phan giap cap du loai nguoi: Dang cong san chi lo cho nhung nguoi co cong voi cach mang, ai o co cong voi cach mang, nguoi dan chet truoc mat can bo, can bo o ngo den mat.

Toi noi day cac bac hieu, o tin ve vn se thay tan mat.
Bay gio cac ban den toa dai su vn o hai ngoai va noi toi ngheo o co tien bac gi, muon ve vn song, xem ho noi gi voi cac ban.

chuc mai man

Anonymous
09/12/2009 05:08

Noi tom lai la, CSVN can pai thay doi. Sau do thi sao? cac ban biet roi....

Anonymous
17/12/2009 00:34

Cac ong viet khong khach quan. Doc chan qua.

Anonymous
15/12/2009 05:59

ngay xua..cha me toi vuot bie tron khoi vn..thi cong san vietnam ho goi:bon phan quoc.... bay gio viet ti nan cong san thanh cong..con cai an hoc tai tai...cong san muøn løi dung de hoa nhap...nen ho kieu goi:viet kieu yeu nuøc....chi cø nhung ai chua hieu chu nghia cong san thi rang nam mø de duoc den thien dang cong san....con toi nhø duøc may man løn len trong dat nuøc tu-dø danmark ngay nay..nho cha me toi da tron thoat cai dia nguc cong san vn..de cø duoc cua song tot dep ngay nay...cho nen toi nghi cong san vn hien tot dep thi co gang ma huøng di....con nhung nguoi tron khoi dia nguc cong san roi...thi chang ai muøn ve nøi am cung ghe tøm dø de lam gi..chu nøi chi la høp tac...cong san vn chi cø nhung nguoi VIETKIEU..xuat khau ve høp tac thoi...chu viet kieu thu thiet quoc tich gøc noi xu so binh yen roi..thi chang ai muøn gan cong san vn de mang theo su khon kho nua dau....tin cong san la tu-sat..dung nghia...

Anonymous
23/11/2009 10:33

cong san vietnam co that long khong thi nen thao luan cung lang nghe nguoi dan trong nuøc truøc di...cchu viet kieu tri thuc hay ngoai thi khø ma tin cong san vietnam..vi cong san viet nam chuyen tro lua bip...chi don gian thoi..nguoi viet kieu chi du lich ve nuøc thoi..buøc vao cong phi truøng thi da bi lam tien roi..che do thi tham nhung thoi nat..vay tin cong san thi tu-sat con suøng hon..tin cong san thi bi gat nua sao???????

Anonymous
09/12/2009 03:35

Vietkieu hanh xu the nao se can cu o viec doi xu nhu the nao voi nguoi trong nuoc co hoan canh nhu ho,chu khong phai o loi noitrong hoi nghi

Anonymous
24/11/2009 02:40

Nói là đại diện Việt Kiều ở hải ngoại nhưng thật ra là đại diện cho những người đang bị thất nghiệp và những người đi hợp tác lao động ở nước ngoài rồi trốn ở lại sau khi CS sụp đổ. Trí thức thật sự chẳng ai ngu gì mà về hà hơi tiếp sức cho một đảng Mafia đang cai trị đàn áp nhân dân mình. Sao không xử dụng những nhà trí thức trong nước mà lại ra quyết định 97 để bịt miệng họ. Hôi nghị Việt kiều, chỉ là diễn tuồng chính trị chứ thật chất chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước mà lại tốn tiền của người dân đóng thuế.

Xem toàn trang