Anonymous says:
01/10/2020 11:49

Tại các nước văn minh, tiến bộ có thể chế tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật...

Nhân dân làm luật pháp và luật pháp là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và nhân dân tôn trọng.

Còn ở đất nước Việt Nam ta thì sao?

" Tao là luật, luật là tao, luật tao là luật... rừng của đạo tặc.

" Đảng tao là luật, luật là Đảng tao, luật Đảng tao là luật rừng của đạo tặc "

Đảng cứ làm luật,
Đảng đừng quên giữ nhé.

Dân không làm luật,
Dân đéo có theo đâu.

Đảng bay làm luật,
Đảng bay không thèm giữ.

Dân không làm luật,
Dân tao đéo phải theo.

Luật bất công, bất chính, bất nhân.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Đảng bất lương, bất tài, bất lực.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng tất diệt, Dân bất diệt.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang