Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nghỉ Tết dài ngày và những tác động kinh tế

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Việt Quốc nơi gửi VN :

Tôi chán nghe mấy lời tỏ ra thông cảm, tiên tiếc, v.v. của việc nghĩ Tết dài ngày của con Lạc cháu Hồng nầy lắm rồi. Quý vị học nhiều, đi đây đây đó nhiều mà sao cái nhìn của quý vị nón cụt lủn vậy? Số ngày nghĩ Tết dân ta tuy nhiều nhưng dân ta, theo luật hiện hành, một năm có bao nhiêu ngày phép năm, bao nhiêu ngày nghĩ lễ khác; vậy tổng cộng số ngày nghĩ trong năm của dân ta và dân xứ người thì ai nhiều hơn ai? Mà xứ người kia là cái xứ nào trong tổng số gân hai quốc hia hiện hữu trên thế giới?
Hãy nhìn nhận vấn đề vửa bao quát hơn mà cũng cụ thể hơn đi. Đó là chưa nói rất rất nhiều người cần lao xứ ta nay là lưu dân xa xứ cầu thực. Tôi chưa bàn đến khía cạnh xã hội hay văn hóa mà chỉ riêng về khía cạnh kinh tế của vấn đề như quý vị đặt ra thôi đó à nghen!

01/02/2019 08:58

    Reply to this comment

Đồ Gàn nơi gửi Xó Làng :

Cứ Tết cổ truyền đến là lại có bài trả lời phỏng vấn của các loại giáo sư, tiến sỹ, toàn như "thánh phán" nghe cũng dzui dzui, Có việc như thế vầy, cán bộ, công chức, viên chức làm việc có 5 ngày/tuần, để bắt kịp thế giới văn minh và thời đại 4./. sắp đến. Bọn còn lại làm việc từ 6-7 ngày/tuần, cần làm giấy tờ cũng phải chờ, "dân có cần nhưng quan không vội, dân có vội dân lội dân sang", thì chẳng thấy mấy ông tiến sỹ có tài "kinh bang tế thế" lên tiếng.

31/01/2019 04:09

    Reply to this comment

Hoàn nơi gửi Italia :

Chi tiêu của người dân VN ngày nay, sống dưới sư kềm kẹp của đảng CS , nay được tăng đôi phản, đó không phải la do dám đảng CVVN điều hành Thỏng minh , mà ngườc lại , người dân VN và các đảng viên đảng CS đang được ơn mưa móc của những Việt Kiều , sống tại những nước Tư Do , đã ảm thầm ví người thân của ho, nên bao năm qua vẫn phải cắn răng mà gửi Dollars về VN. Cùng việc âm thầm bán đứng quê hương cho Tầu , do đó bọn đảng viên CS thì hưởng lợi nhiều nhất từ số dollats này. Nên đảng CS , cư tha hổ ăn chơi, chơi hết Noel, rồi âm thầm tối Tết Tây, và nghỉ xả hơi , đôi chưa đẻ lấy sức ăn chơi hoành tráng, Giang cho cái tết cổ truyền VN. , Cho dẫu nền KT bị thất thu , thì bọn đảng viên CS chóp bu này cúng không hề ảnh hưởng.ngườc lại chúng lại càng giầu thêm nhơ bổng lộc , chung chi của cấp dưới quyền.

29/01/2019 23:03

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang