Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Báo cáo nhân sự nên chú trọng xây dựng đảng chứ đừng quá thiên về kinh tế!

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Minh Vũ nơi gửi Wiesbaden Đức quốc. :

""Cần chú trọng xây dựng nhân sự đảng, không nên thiên về kinh tế"... Bác Trọng lú tuyên bố như vậy là đúng quy trình, vì đảng lãnh đạo, người lãnh đạo chỉ quan tâm đến ổn định chính trị để ghế ngồi không gãy đổ, ngoài ra kinh tế quốc dân là thứ yếu, vì đảng sống bằng tiền thuế của dân, dân có khổ, có nghèo vẫn phải chia xẻ cho đảng quyền , nuôi đảng là bổn phận và trách nhiệm của thằng dân, xưa nay vẫn thế! Đúng là một thứ "ký sinh trùng" những con ký sinh này nó bám theo dân tộc Việt đã ngót nghét 75 năm nay rồi, gây ra nhu nhược, yếu đuối không còn sức đứng lên!Thân bèo bọt của kiếp người dân tôi!

04/09/2020 11:32

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :


"Ngâu tầm ngâu, cẩu tầm cẩu, mã tầm mã"

Ngâu độc quyền tầm ngâu.
Cẩu độc quyền tầm cẩu.
Mã độc quyền tầm mã.

Đảng độc quyền tầm Đảng.

Đảng viên tham nhũng, tham ô... độc đoán, độc tôn > độc quyền, độc diễn...
" Đảng cử, Đảng bầu, Đảng cử, Dân bầu " đảng viên tham nhũng, tham ô, trong Đảng, của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Nhổ cỏ " tham nhũng, tham ô " cần phải nhổ tận gốc, nhổ cái Đảng độc quyền, độc diễn tham nhũng, tham ô.

Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nhà nước Việt Công, Nguyễn Phú Trọng chỉ làm nghề chăn trâu, cắt cỏ, cắt cỏ " tham nhũng " nuôi trâu " tham ô ".

Ai bảo chăn trâu là khổ,
Chăn trâu sướng lắm chứ.
Ngồi mình trâu, phất ngọi cờ " đô ",
Và miệng hát nghêu ngao...

" Đảng cử, Đảng bầu " > Đảng làm chủ > Đảng giầu > Nước mạt > Bất công > Bất minh.

" Dân cử, Dân bầu " > Dân làm chủ > Dân giàu > Nước mạnh > Công bằng > Văn minh.

Đa đảng, Đa tài > Đa năng, Đa hiệu > Tự do " Dân cử, Dân bầu "... ngàn ngàn anh hùng, hào kiệt, có Tài, có Đức, có Tâm, có Tầm, trong Dân, của Dân, do Dân, vì Dân.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.03/09/2020 19:03

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang