Infographic Sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Chung

RFA
2020-08-28
Share
2013-05-20T120000Z_1632189400_GM1E95K161P01_RTRMADP_3_VIETNAM.JPG Ông Nguyễn Đức Chung chụp ngày 20 tháng 5 năm 2013.
Reuters

Infographic Sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Chung

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang