Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đăng ảnh người khác lên Facebook bị phạt 20 triệu có hợp lý?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Cái luật " đăng ảnh " này và tất cả các luật lệ khác ở Việt Nam ta hiện nay ...

Do Nhân dân Việt Nam ta làm ra?
Vì Nhân dân Việt Nam ta làm ra?
Của Nhân dân Việt Nam làm ra vì quyền lợi, lợi ích của Nhân dân Việt Nam ta?

Nếu không... tại sao Nhân dân Việt Nam ta lại phải giữ, phải tôn trọng nhỉ?

Nếu cái luật này, và các luật khác...
Cua Đảng là Nhà nước Việt Cộng làm ra... Vì quyền lợi, lợi ích của Nhà nước là Đảng Việt Cộng làm ra... do Đảng là Nhà nước Việt Cộng lam ra...

Và lại vi phạm chính Hiến Pháp Việt Nam của Đảng là Nhà nước Việt Cộng và do Nhà nước là Đảng Việt Cộng làm ra nhỉ?

Và tại sao... chính các đảng viên, cán bộ từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến bí thư, chủ tịch ấp, xã của cái Đảng là Nhà nước Việt Công này lại không tôn trọng, không giữ, và không sao cả nhỉ?

Nếu Nhân dân Việt Nam ta không làm ra luật Việt Nam, Nhân dân ta có cần, có nên, có phải giữ luật không nhỉ?

Nhân dân ta có quyền lợi chính đáng và quyền chính đáng... Bất Mãn, Bất Chấp, Bất Cần, Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động tất cả các luật lệ Bất Hợp Pháp vì Vi Hiến, vì Bất Chính, Bất Công, Bất Nhân... vì Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực không nhỉ?

Các bác nghĩ thế nào... các bác công dân Việt Nam, các bác đồng bào Việt Nam, các bác " đồng bọn, đồng chí, đồng đđ " Việt Cộng?


19/04/2020 20:54

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Đăng ảnh xác-ướp Hồ Chí Minh thối-rữa lên Fecebook bị phạt bao nhiêu... tiền Hồ ?😏

17/04/2020 15:03

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang