Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
02/04/2021 00:48

" Đất đai Việt Nam thuộc quyên sở hữu của toàn dân Việt Nam "

Nhưng Nhà nước Việt Cộng là Đảng Việt Cộng có độc quyền quản trị đất đai của toàn dân Việt Nam.
Nhưng toàn dân Việt Nam chỉ có quyền " sử dụng " đất đai của toàn dân Viêt Nam, chỉ có quyền ở thuê, ở mướn đất đai của toàn dân Việt Nam.
Nhưng toàn dân Viêt Nam phải theo chính sách, luật lệ quản trị đất đai, độc quyền của Đảng và đảng viên, độc quyền do Đảng và đảng viên,
độc quyền vì quyền lợi bất chính, bất công, bất lương, bất nhân của Đảng và đảng viên Búa Liềm là Nhà nước Việt Cộng, độc tài, phong kiến.

Đảng và đảng viên tài phiệt Búa Liềm, độc đàng, độc tài... độc đoán, độc tôn, độc trị ...
độc quyền... ngụy ngôn, ngụy biện, ngụy danh toàn dân Viêt Nam để độc quyền cướp quyền sở hữu đất đai Việt Nam của toàn dân Việt Nam.

" Hiến pháp ", " Luật pháp " Đảng Búa Liềm làm, Nhà nước Búa Liềm vi hiến, phạm pháp.
Toàn dân Việt Nam không làm Híên pháp Việt Nam, Luât pháp Viêt Nam, toàn dân Viêt Nam đéo phải tuân, đếch thèm tuân.

" Hiến pháp Việt Công ", ngụy danh " Hiến pháp Việt Nam ",
" Luật pháp Việt Cộng ", ngụy danh " Luật pháp Việt Nam ",
Bầu cử đại biểu " Quốc hội Việt Cộng ", ngụy danh " Quốc hội Việt Nam ",
Bầu cử đại biểu " Hội đồng chuột Búa Liềm ", ngụy danh " Hôi đồng Nhân dân Việt Nam ",
Vi hiến, bất chính, bất minh, bất công, bất lương, bất nhân, bất hợp pháp.

Toàn dân Việt Nam, bất khuất, bất chấp, bất tuân... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Búa Liềm Việt Cộng tất liệt, toàn dân Việt Nam bất diệt.

Ý dân là ý trời... Ý Dân Việt là ý Trời... Ý Trời là ý Dân Việt...
Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền > Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu > Độc lập + Tự do + Hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam.

Anonymous says:
02/04/2021 02:44

Quyền lực tuyệt đối - tha hóa tuyệt đối.
Tham nhũng, bất công, xã hội thối nát có đến đâu - Tổng vẫn chấp nhận, chứ nhất định Lú quết giữ, không để mất thể chế độc tài của băng đảng CSVN.
Yêu cầu, kiến nghị gì với những kẻ táng tận lương tâm, ngang nhiên lừa bịp cướp quyền làm chủ đất nước của nhân dân VN - vô ích!

Anonymous says:
02/04/2021 06:02

Đề xuất tới Quốc hội mà quên không đề xuất đến cấp chỉ đạo của Quốc hội, chưa kể trái tai cơ quan chỉ đạo thì có 100, 1000 ::: đề xuất thì CLB Hiếu Đằng cứ HÃY ĐỢI ĐẤY NHÉ!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang