Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Lê Hồng Hà, thế hệ bất đồng chính kiến trước Internet

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tỉnh Thức. :

Ông Lê Hồng Hà trong suốt thời gian dài phục vụ cho đảng CS. Bàn tay ông cũng đã vấy máu đồng bào. Tuy nhiên ông đã nhận ra những lầm lỡ và đã có thái độ thích ứng.
Mong rằng những cán bộ CS còn đang mộng du sớm thức tỉnh.
Hãy đặt tổ quốc và quyền lợi dân tộc trên hết.

16/11/2016 10:31

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang