Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
12/07/2021 08:21

" Việt Nam " của ngài Giáo sư " học giả, giả học " Thayer là " Nhà nước Việt Cộng là Đảng Việt Cộng ", độc đảng, độc tài, độc quyền vi phạm Tự do, Nhân quyền, Dân chủ, Dân quyền của toàn dân Việt Nam, không phải là Việt Nam của nhân dân Việt Nam, của toàn dân Việt Nam.

Nếu ngài Giáo sư " học giả như học thật " Thayer không nói được hết Sự thật, thì đừng nên nói nửa Sự thật, vì nửa Sự thật không phải là Sự thật.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang