Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đưa tổ chức đảng giám sát có chống vi phạm xây dựng?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.LỤC VÂN TIÊN nơi gửi USA :

ĐẢNG LÀ CHÍNH QUYỀN, CHÍNH QUYỀN LÀ ĐẢNG, LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN. CHỈ NGƯỜI DÂN LÀ KHỔ THẬT!!!

10/07/2019 18:00

    Reply to this comment

dân đen nơi gửi tp hcm :

Ai dám xây trái phép ?
Xin thua là đảng viên !
Dân xây thêm cục gạch
Thì đảng đến đập liền ???

10/07/2019 17:29

    Reply to this comment

Duy Huu nơi gửi USA :

" Ở đâu có tổ chức Đảng,
ở đó không có vi phạm xây dựng. "

Đâu đâu cũng có vi phạm xây dựng ...
các tổ chức Đảng đang ở đâu đâu ?

Đâu đâu cũng có tổ chức Đảng và ...
Đâu đâu cũng có vi phạm xây dựng.

P.S. " Làm thì láo, nói láo thì hay "
" Báo cáo thì hay, làm thì láo "


10/07/2019 14:10

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang