Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
27/07/2021 16:44

Trống Đảng đánh xuôi, kèn Dân thổi ngược.
Quân dịch reo hò, quân Đảng bao vây, Dân nằm chờ chết.
Trống Đảng tùng tùng, kèn Dân tò te, đếm xác hỏa thiêu.

Anonymous says:
28/07/2021 17:06

"Nên hay không Nên"... từ-chức và quỳ-lạy xin-lỗi bà con , nhân dân! 🤩

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang