Anonymous says:
20/10/2020 18:30

Báo VN "Tuổi trẻ Oline" ngày 20/11/2019 có bài với cái tựa "Đi tù ở Na Uy cứ như sống... ở nhà", có thâm ý muốn cho độc gỉa VN thấy người tù của Nauy có nhân quyền hơn cả công dân VN... "ở nhà".
Cám ơn nhân dân Nauy cho sự đồng cảm với những nạn nhân của bè lũ đôc tài mọi rợ.

Anonymous says:
20/10/2020 22:56

Tự do! Dân quyến! Nhân quyền!

Cho anh hùng, hào kiệt Nguyễn Bắc Truyền ̉
Cho toàn dân Việt trên đất nước Việt Nam.

Nhân dân Na Uy qua giải thưởng, tiếng nói Tổ chức Liên minh Quốc tế Stefanus đồng cảm, đồng tâm, đồng hành với nhân dân Việt Nam khắp nơi ngưỡng mộ, cảm phục và đòi hỏi Tự do, Dân quyền, Nhân quyền cho

Anh Nguyễn Bắc Truyển, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị tù đày vì cất tiếng nói Lương tâm cho Tự do Tôn giáo của toàn dân Việt.

Trọng ơi! Phúc ới! Lâm à!
Sao bay xâm phạm Nhân quyền của Dân?

Đảng ơi! Đảng ới! Đảng à!
Sao bay vi phạm Dân quyền của Danh?

Dân ta ơi! Dân ta ới! Dân ta à!
Dan ta Thay đổi, Đổi thay Đảng này.
Đảng này, độc đảng, độc quyền phản Dân.

Hiến pháp Đảng làm, Đảng bay không giữ.
Dân không làm luật, Dân đéo phải theo.

Luật vi hiến, bất chính, bất nhân.
Dân bất khuất, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bất lương, bất tài, bất lực.
Dân bất mãn, bất tuần, bất hợp tác.

Dân bất diệt, Đảng tất liệt.

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Liên kết trong Đa đạng, Đa tài, Đa năng.
Đa đạng, Đa tài, Đa năng trong Đoàn kết.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang