Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Không công bố danh tánh các thí sinh gian lận thi cử: Nhân văn hay bao che?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.đ/c Pbành Thịy... Như Xsẹp nơi gửi Hà Hét :

Tình trạng gian lận điểm thi trong giáo dục đã được nâng lên kác tầng kao KHỦNG KHIẾP ĐẢN mới. Được bầy bọn jan tà nâng lên ranh mục BÍ MẬT HÓA, đề mục nhân văn hóa v.v... để được bảo tồn kác và những THA HÓA trong tuyệt mật!

«Theo ông, những kẻ tham gia này đa số là quan chức, con cái của quan chức, họ rất sợ Theo ông, những kẻ tham gia này đa số là quan chức, con cái của quan chức, họ rất sợ bị đưa sự việc lên báo chí do đó họ tìm đủ mọi lý do, để không công khai danh tính người vi phạm, do đó họ tìm đủ mọi lý do, để không công khai danh tính người vi phạm.»

Koan trức-kán trức-đảng trức mà kũng «rất sợ hãi bị đưa sự việc lên báo chí» ư ?!
Hãy hãy khẩn chương ciểm cha-kiểm mệ-ciểm kon-kiểm tráu... lại sem bọn chúng rất sợ hãi hùng... ra mần dăng !?

26/03/2019 17:22

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang