Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Blogger Anh Ba Sàm: Tôi phải cám ơn nhà tù!

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Toàn :

Năm 75, người CS tự hào là "giải phóng miền Nam" nhưng thực chất là được tiếp cận nền văn minh miền Nam, có nghĩa là "tự giải phóng mình". Dĩ nhiên họ học được nhiều cái của miền Nam và văn minh hơn. Tuy nhiên với thời gian 44 năm quá dài vẫn còn quá ít. Họ vẫn còn giữ bản tính nhà quê, ít học, cư xử tùy tiện như luật rừng, vẫn chưa theo kịp nền văn minh nhân loại. Và buồn thay, hạng người này lại là người cầm quyền đất nước và nhân dân.

06/05/2019 14:21

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang