Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đền bù không công bằng, thiếu dân chủ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.nguyenthanhtuan nơi gửi kien giang :

Nhà nước giờ là cha là mẹ mà..nói cái gì ra cũng hay nhà nước cũa dân do dân vì dân..nhà mình có 1 miếng dất từ đất vườn chuyễn sang thỗ cư.giờ mấy ông nhà đất phóng lộ làm đường.giờ chĩ đền bù cái nhà.còn miếng đất thì không đền bù.nói là cho nhà nước xin..đất mua bằng tiền chứ phãi bằng giấy đâu..giờ tui hõi ngược lại giờ mấy chú có thễ cho tui đất ỡ ko..giờ ão mấy ông nhà đất thật...

07/06/2013 14:40

    Reply to this comment

fhj nơi gửi fghjj :

Nhà nước giờ là chủ rồi,người dân chỉ là nhửng nô lệ,mà nô lệ thì làm gì có đất mà đòi.Thật sự người dân VN không sợ giặt chiếm nước mà đang lo sợ với bọn giặt ta ỷ thế cậy quyền lấy đất lấy nhà

17/05/2013 01:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang