Anonymous says:
05/10/2011 21:46

Chỉ một điều đơn giản hiệu quả nhất để phát hiện, phát triển, phát huy,tài năng cho dân tộc. Chỉ cần để người tài năng quản lý tất cả các vị trí then chốt và cao nhất của quốc gia, ở mọi ngành, mọi cấp. Đồng thời, điều quan trọng nhất chính là tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, dân chủ nhằm chọn người có tài năng thật sự.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang