Kyle Tran
Kyle Tran says:
12/02/2021 12:46

Kiều hối là phần đóng góp quan trọng trong việc nâng GDP của VN lên 6-7% trong nhiều năm qua. Kinh tế VN có gặp khó khăn vì đại dịch thì con số tăng trưởng của năm cuối cùng cũng vẫn là con số dương.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang