Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Biện pháp cách ly ‘vô tội vạ’ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Vi Ai nơi gửi Vi Đâu :

Không phải là vo toi va, mà là có sự tính toán, chu y, mục đích và chi thi của nhà nước.
Nhà nước Việt Nam không làm việc “ ngu ngốc, tuy hứng “.

16/08/2020 00:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang